BLOG53. Blogindlæg - Ridehesten (-21)

Optimering af rytteren - ”NERVØSITET”


Lad ikke din hjerne stikke af med dig

Få styr på din nervøsitet , ved bl.a. at kende baggrunden for at den kan opstå, samt ved at lære at acceptere, og håndtere den – så den ikke påvirker din præstation eller oplevelse negativt.


Alle kan opleve at blive nervøse engang imellem – vi oplever typisk at nervøsiteten kan føles som noget ubehageligt – samt at den kan påvirke os med mindre eller større usikkerhed.


Hvis nervøsiteten rammer os – kan den både mærkes i kroppen og i hjernen.

Kender du til flg. påvirkninger i kroppen:

 • Ubehag i kroppen. • Ingen appetit.
 • Uro i maven, og flere toilet besøg.
 • Følelsen af at ryste lidt, eller at fryse.

Kender du til flg. påvirkninger i hjernen:

 • Let til at blive irritabel.
 • At du har mere fokus på det der kan gå ”knap så godt” – end alt det der kan gå godt.
 • At du har mere fokus på det der kan blive svært – end at fokusere på alt det som du ved at du og ponyen/hesten kan.
 • At du ikke kan skabe, eller vedholde fokus og koncentration.

I en koncentrationssport som ridesporten, er det hensigtsmæssigt at kunne skabe det bedste overblik,

samt en optimal koncentration – derfor er det vigtigt at kunne skabe ”ro på”.


Man kan let blive lidt for spændt eller nervøs – fordi man bare vil noget ”så meget” – og så er det meget let, at skabe mere fokus på det der kan gå galt, i forhold til at glæde sig til at vise hvad man kan.


Ved at lære vores hjerne lidt bedre at kende - kan vi bedre skabe forståelse for, hvorfor og hvordan den reagere, og påvirker os i forskellige situationer.


Lær nervøsiteten at kende

Vi oplever typisk nervøsitet som noget ubehageligt, og at den sætter gang i vores ”alarmberedskab” – hjernen sender signaler om at vi skal være parat til at ”flygte”.


Nervøsiteten er ikke ”farlig” – det er faktisk kroppens måde at forberede sig, til at klare ”udfordrende situationer”, som f.eks. når vi skal præstere ved stævner, til eksamen, eller andre situationer hvor vi skal være mere opmærksomme.


Lidt historie

For at det ikke skal blive lidt for langt og kedeligt, forsøger jeg lige at gør det meget kort. Helt tilbage til evolutionen (starten på menneskets udvikling) fik vi skabt en hjerne, der som udgangspunkt kun havde en funktion – ”at holde os i live”.

 • Den skulle hjælpe os til at kunne flygte fra vilde dyr og fjender - så vi ikke blev ædt eller dræbt.
 • Heldigvis blev den også skabt til at vi kunne angribe vilde dyr og fjender – så vi kunne få noget at æde, eller få noget mere land at jage på.

Vi fik simpelthen installeret et system ”fight-or-flight” så vi lynhurtigt kunne reagere, ved enten at kunne flygte eller angribe, alt efter situationen.


Adrenalin

For at kunne reagere hurtigt, fik vi ”installeret” en fantastisk egenskab i kroppen, nemlig hormonet ”adrenalin”.


Adrenalin produceres i stressfyldte situationer og ved fysisk anstrengelse, hvor kroppen skal yde optimalt.


Når vores hjerne sætter gang i vores ”kamp- eller flygt system”, bliver der på et split sekund pumpet ”adrenalin” ud i kroppen – dette gør at vores krop hurtigere kan reagere.


Denne påvirkning i kroppen kan føles underlig og ubehageligt – og derved påvirke os på en ”knap så behagelig måde” – derfor opfatter vi typisk nervøsiteten som noget ubehageligt, og gør os lidt nervøse. Med den gør det faktisk for at hjælpe os.


Heldigvis har vores hjerne udviklet sig gennem tiden, hvor vi via erfaringer, viden og udvikling, har lært det vi kan i dag – men vi slæber stadig den ”gamle del af hjerne” med os, ved navne som ”krybdyr-hjernen” / ”reptil-hjernen” – og den agere og reagere stadig på at gøre os klar til at flygte, hvis vi bliver påvirket af noget, hvor vi kommer ”under et pres” – faktisk lidt på samme som hos ponyen/hesten.

Men den kan altså også hjælpe os med at ”angribe”, og det er den del som vi med stor fordel kan lære at benytte os af, når vi skal præstere.


Hjælp hjernen ind på den bedste vej

En del af vores hjerne har altså stadig ”sit helt eget liv”, som er styret via instinkter – og den del vil typisk bombardere os med ”knap så gode påvirkninger”, med alt hvad der kan gå ”knap så godt”, for at skåne os for ”fare” og ”dårlige oplevelser”.


Vi kan med stor fordel gøre noget aktivt, for at nervøsiteten ikke tager en negativ styring og påvirkning af vores tankegang. Vi kan som udgangspunkt vælge mellem to veje:

1) At vi følger hjernens egen vej – med stor risiko for påvirkninger af følelser og instinkter fra ”krybdyr-hjernen”.

2) Eller at vi selv tager ”styringen” – ved at hjælpe og guide hjernen til at håndtere situationer på den bedste, og mest rationelle måde.

Når vi selv tager styringen, kan vi bedre skaber tryghed og ”ro på” i hjernen.


Vi kan træne og træne, for at dygtiggøre os i vores sport – men hvis vores mentale-tilstand,

bevidst eller ubevidst, spiller os et puds –

eller hvis vores mentale-kompetencer ikke følger med vores sportslige-udvikling -

kan det have konsekvenser for både udvikling, resultater, vores trivsel, samt de gode oplevelser.


Nervøsiteten kan typisk opstå hvis vi har for meget fokus på bl.a.:

 • På resultater, placeringer, %, andre ryttere og dommere.
 • Hvis vi ikke har forberedt, eller dygtiggjort os nok til ”opgaven”.
 • Hvis vi tænker lidt for meget på, hvad andre tænker om det vi gør.
 • Hvis der ikke er klare afstemte forventninger.
 • Hvis vi fokusere mest på det som kan gå ”knap så godt” – i stedet for alt det som vi kan.
 • Hvis vi har lidt for travlt i hverdagen - og hvis hjernen er lidt for fyldt af tanker.

Mulige løsninger til at håndtere nervøsiteten:

1) Accept:

 • Byd nervøsiteten velkommen – i stedet for at ”frygte” den.
 • Sig til dig selv: ”Nå, nu kan jeg mærke at jeg er ved at være klar – nu skal jeg lige huske at holde mig til mine fokus-områder - i stedet for, at hjernen stikker af med mig”.

2) Vores hjerne bliver god til det vi påvirker den med

 • Hvis vi typisk fokusere mest på eventuelle ”fejl”, eller det vi ”burde” gøre bedre – bliver vores hjerne rigtig god til at stille spørgsmålstegn: ”Om vi nu er gode nok”.
 • Hjælp hjernen til at huske på alt det gode, også de helt små ting i hverdagen – det skaber tryghed og glæde.
 • Glæd dig til at vise hvad du og ponyen/hesten kan

3) Find løsninger i stedet for at fokusere på ”fejl”

 • Det skaber en positiv påvirkning i hjernen, i stedet for at skabe ”frygt”

4) Aktiv vejrtrækning

 • Med vores vejrtrækning kan vi skabe ”ro på” i både hjerne og krop
 • Med dybe rolige vejrtrækninger – nedsætter vi farten af det adrenalin som pumpes rundt i kroppen – og det gør, at vi får skabt mere ”ro på”, så vi bedre kan skabe et godt overblik, til både at hjælpe sig selv og ponyen/hesten.

5) Spørg dig selv: ” hvad er det, at jeg er nervøs for ?”

 • Jo mere vi kan skabe synlighed, og italesætte det som påvirker os – jo bedre kan vi håndtere det.
 • Sig til dig selv – ”hey, jeg er sgu forberedt og klar, så der er ingen grund til at jeg skal lade nervøsiteten påvirke mig”.

6) Fortæl din træner, forældre, hjælper, tætte omgangskreds, hvis du er nervøs

 • ”Frygt” ikke at tale om risikoen for at lave ”fejl”, eller hvad der ellers kan gøre dig nervøs – det hjælper at få sat ord på, så det ikke fylder inde i hjernen.
 • Det er altså ikke pinligt at være nervøs – men helt naturligt når man er spændt på noget.

7) Smil til dig selv – det skaber ”ro på”

 • Et afslappet og glad ansigt - registrere hjernen som, at der er ”ro på” og tryghed
 • Et anstrengt og surt ansigt – registrere hjernen som, at det er utrygt, og dermed behov for at sætter gang i ”alarmberedskabet”.

8) Indere dialog - snak med dig selv – eller med ponyen/hesten

 • En rigtig god måde at håndtere sin nervøsitet på, samt at holde fokus og koncentrationen - er at tale med sig selv, eller tale til ponyen/hesten, både inden og under ridningen – så man konstant guider hjernen, med det som vi ønsker at gøre/udføre.

9) Husk, at alt har indflydelse på hinanden

 • Kost, væske, søvn, hvile, mentaltræning, fysisk træning, udstrækning, opvarmning, planlægning – har alle sammen en stor indflydelse på påvirkningen af vores hjerne
 • Jo mere vi gør for at være optimalt klar til at kunne præstere – jo større mulighed er der for at det går godt.

RIGTIG GOD FORNØJELSE MED AT FÅ HÅNDTERET NERVØSITETEN HVIS DEN OPSTÅR


Her på min hjemmeside kan du læse meget mere om mine forslag til optimering af rytteren -

samt under dette indlæg kan du læse mine tidligere blogindlæg som har været bragt på Ridehesten.com

Med sportslig hilsen

Lars mars


52. Blogindlæg - Ridehesten (28/9-21)

Optimering af rytteren - ”ER DU KLAR TIL INDENDØRSSÆSONEN ?”


Skift mellem forskellige sæsoner/perioder

Når vi skifter mellem forskellige perioder, ”fra udendørs-stævner til indendørs-stævner”, og omvendt – samt ”starten på et nyt år” – er det et super godt tidspunkt lige at stoppe lidt op, og lave en god planlægning og forberedelse for det som vi skal i gang med.


Nogle ryttere og ponyer/heste kan uden de større tilvænninger, skifte fra ”udendørs til indendørs, og omvendt” – hvor andre lige skal bruge lidt ekstra tid til at tilvænne sig de ”nye forhold”.

Uanset hvordan du og ponyen/hesten har det med skiftet, så er det en rigtig god ide at forberede dig på det.


Gør det let for dig selv – undgå skuffelser, og at tage chancer

Undgå forventninger i starten – det skaber bare uhensigtsmæssige stress-påvirkninger. Lav en god planlægning for starten af indendørsstævnerne – så du og ponyen/hesten kan tilvænne jer de nye forhold.

Således får du stille og roligt skabt et godt overblik, samt får opbygget god viden, som du og ponyen/hesten kan bruge til at udvikle jer ud fra. Det skaber ro og tryghed i hjernen – og dermed et godt grundlag for gode oplevelser.


Forberedelse

Undgå at du bare drøner af sted fra stævne til stævne i starten – men brug lige lidt tid på at få skabt et godt overblik.

1) Prøv at huske tilbage på den seneste indendørssæson - ”Hvad er godt ved at ride indendørs?” – ”Hvad er eventuelt knap så godt?”

2) Gennemgå den afsluttede udendørssæson – ”Hvad var godt? – Hvad var eventuelt knap så godt?”

 • Skab fokus på alt det gode – det skaber glæde og tryghed i hjernen.
 • Find løsninger på det der gik/er ”knap så godt” – i stedet for at slæbe det med videre.

Målsætning

Lav klare del- og hovedmål for sæsonen – så du har et godt overblik over hvad du træner frem mod.

 • Delmål: Bruges til at prøve noget af, for at se hvordan det virker – og for at få skabt et overblik over niveauet. Husk at delmålene er som udvikling, og uden konkurrence for øje.
 • Hovedmålene: Bruges til at vise alt det som rytteren og ponyen/hesten kan.

Undgå at hvert stævne bliver et ”hovedmål” – tillad dig at tage ud over prøve noget af – det skaber rigtig god viden, til endnu mere udvikling, præstation samt gode oplevelser.


SKAB ACCEPT PÅ, AT DU OG PONYEN/HESTEN LIGE SKAL HAVE TID TIL AT TILVÆNNE JER INDENDØRSSÆSONEN


Vaner og handlingsmønstre

Vaner skaber tryghed, og hjælper til at fokusere på andre ting, som kræver mere energi at udføre – MEN vaner kan også være ”gamle og indgroede”, og som ikke har fulgt med tiden, eller passer til vores nuværende behov, eller den udvikling som vi har haft.


Gennemgå dine vaner med dig selv, og de mennesker der er involveret i dem – så I sammen kan skabe de bedste betingelser for både rytter, ponyen/hesten, hjælpere (forældre), samt træneren.


Vi kan med stor fordel hjælpe vores hjerne

Vi skal bare lige hjælpe den lidt ind på vejen, hvor vi fokusere på alt det gode – i stedet for at skabe mest fokus på ”det vi gerne vil gøre bedre”.

 • Fokusere på alt det som du ved at du og ponyen/hesten kan.
 • Fokusere på alt det gode – også de helt almindelige hverdags ting.
 • Find løsninger - i stedet for at fokusere på noget der er ”knap så godt”.

HVIS VI ”FRYGTER” AT LAVE FEJL - VIL DET FJERNE FOKUS FRA TRYGHEDEN, OG ALT DET SOM VI VED AT VI KAN.


GLÆDE

Vi har desværre ikke den helt store fokus på at ”glæde os” – fordi der altid, lige er noget der kan blive bedre – og så bliver der straks mest fokus på det, og det gode kommer mere i anden række.

Glæden til det som vi gør, har en stor betydning for det udbytte som vi får, samt på vores trivsel og stressniveau.


HUSK AT DE MENTALE-KOMPETENCER, SKAL GÅ HÅND I HÅND MED DE RIDE-MÆSSIGE AMBITIONER -

FOR AT KUNNE SKABE OPTIMAL TRIVSEL, UDVIKLING, PRÆSTATION, SAMT DE BEDSTE OPLEVELSER.


Kost og væske

Det er altid godt at have fokus på vores kost- og væske-indtag – men når efteråret og vinteren sætter ind, har vores krop og hjerne et stort behov for at få ekstra energi til at klare årstidens-påvirkninger.

 • Vores energi-indtag har en stor betydning for vores koncentrations- og indlæringsevne, samt til at håndtere og finde løsninger på noget ”knap så godt”.
 • Det har også en stor betydning på vores energi-niveau når efteråret’ og vinteren’ påvirkninger har taget sit indtog, med mindre dagslys, regn og rusk, samt koldere temperatur.

Hjælp dig selv til at få den bedste start på indendørssæsonen

 • Giv dig selv og ponyen/hesten lidt tid til at tilvænne jer indendørsstævnerne.
 • Lav en god realistisk plan og målsætning for de stævner som du ønsker at deltage i.
 • Undgå at drøne rundt fra stævne til stævne uden at have helt klare definerede målsætninger. Hvilket udbytte ønsker du dig? ”Går du efter at prøve noget af ?” – eller ”Efter et bestemt resultat?”
 • Del stævnerne op i hoved- og delmåls stævner – alle stævner skal ikke være ”hovedmål”.
 • Start hellere et niveau lavere i dine første indendørsstævner – så du stille og roligt opbygger robuste fundamenter til at bygge videre på.
 • Opbyg dit niveau ud fra et ”trappe-princip” – så du først tager et ”step op” efterhånden som du skaber erfaringer, udvikling og kompetencer.
 • Tænk ikke på hvad andre tænker om dine planer eller præstationer – brug de første stævner til at finde dit eget og ponyen/hesten’ niveau.
 • Lav klare aftaler med din/dine hjælpere (forældre), og træner - så alle er afklaret med deres opgaver – uanset hvor mange gange I har gjort det tidligere, så er det godt at gennemgå og få opfrisket.

RIGTIG GOD FORNØJELSE MED AT FÅ DEN BEDSTE START PÅ INDENDØRSSÆSONEN


Hvis du er nysgerrig på hjælpende og optimerende muligheder, kan du læse meget mere herunder,

og her på min hjemmeside


Med sportslig hilsen

Lars mars

51. Blogindlæg - Ridehesten (17/9-21)

Optimering af rytteren - ”SKAB FOKUS PÅ RYTTERENS TRIVSEL”


Det har aldrig været vigtigere end nu, at både rytteren, samt at trænere og (forældre til yngre ryttere), har stor fokus på helheden hos rytteren – både det sportslige og det menneskelige.


Det har selvfølgelig altid været vigtigt – men der er over tid, skabt et stort ”mentalt-pres i samfundet”, og efter mange og lange ændringer pga. corona, er der ekstra stor risiko for at vi også fremadrettet slæber disse påvirkninger med os, enten bevidst eller ubevidst.


Vi lever i en præstationskultur og med stor søgen på anerkendelse

Det er meget let at blive fanget i et ”stort pres” for konstant at skulle præstere bedre, samt at leve op til forskellige normer og trends, osv, osv. – både i skolen/uddannelse/arbejdet, i hverdagen, i familien, og til ridningen. Nogle er selvskabt og andre et pres fra omverdenen.


Diagnoser: Der har aldrig været så mange unge og voksne med diagnoser af stress, depression, angst, ensomhed og andre diagnoser, der kan være fremkaldt af mangel på god trivsel.


Quickfix-løsninger: Der har aldrig været solgt så mange ”energidrikke” (dem i farvestrålende dåser og flasker) som der bliver nu – de bliver typisk brugt til at holde et kunstigt energi-niveau, bl.a. fordi at hjernen er presset, og/eller fordi at der ikke bliver brugt tid på at få spist nok sund og energigivende kost. • Hvis hjernen er presset, kalder den automatisk på noget hurtig energi – og energidrikke med et højt koffein-indhold er en quickfix-løsning til hurtig energi - men er på ingen måde en god løsning – den hjælper faktisk kun krop og hjerne til at holde stress-niveauet oppe.


Medicin/doping: I nyhederne kan man også høre om den store stigning i, at tage ”study drogs” for at kunne klare sit studie – medicin der enten får hjernen til at slappe af, for at kunne klare stresset - eller til at speede den op, for at kunne holde sig vågen, og til at kunne præstere.

 • Wauw, sikke en verden – i stedet for at få ordentligt styr på sig selv, og få lagt gode realistiske planer.

Hvis vi ikke trives – kan det bl.a. mærkes som:

 • At vi lettere bliver frustreret og irriteret.
 • At vi fokusere meste det ”knap så gode”, og det der er svært – i stedet for alt det som vi kan.
 • At vi mangler overskud og overblik til at finde løsninger.
 • At vi føler træthed og er uoplagt.
 • At vi er gode til at finde på forklaringer og begrundelser for det ene og det andet.

Vi stille sjældent/aldrig spørgsmålet, ”Trives jeg med det som jeg gør ?”

Vi har konstant så travlt med at udvikle os, at præstere bedre, samt at bliver klogere – men desværre bliver vi dårligere og dårligere til at ”lytte” til hvordan vi trives og har det.

Vi er desværre blevet mega gode til at ignorere signaler fra både krop og hjerne – vi skynder os bare videre, i et håb om at det bliver bedre i morgen.


Trænere har et stort ansvar

Der kan være mange tanker og påvirkninger der buldre løs inde i en rytters hjerne – og ekstra tanker og påvirkninger i forbindelse med ridningen, kan have stor betydning for presset og trivslen, i forbindelse med:

 • En ”knap så god ridning/træning”
 • En træner der er ”hård i tonefaldet og retorikken”
 • Manglende evaluering, og positiv afslutning efter en ridetræning

Eksempel: Tænk på at træneren afslutter træningen, og skal videre – men rytteren og ”mennesket inde i rytteren” tænker videre.

Derfor er det vigtigt at træneren er opmærksom på hvordan træneren og træningen påvirker rytteren.


Det er vigtigt, at det er en god oplevelse at tage til ridetræning med træneren – uanset om det var en god eller ”knap så god” træning.

Med træningen skal der skabes god viden og findes løsninger, så det ikke giver bekymringer efterfølgende – som så let kan fylde, sammen med andre påvirkninger.


Hvis vi ønsker den bedste udvikling, den bedste præstation, samt de bedste oplevelser – er det vigtigt at vi trives.

Jeg oplever ofte at udøvers trivsel er kommet under pres - og at glæden til ridningen er kommet lidt i baggrunden, i forhold til meste fokus på ”noget der er svært”, ”fejl” eller præstationen.

Vi glemmer ofte glæden til alt det som vi kan, også de helt små hverdags-ting.


Jeg vil lige skynde mig at sige, at jeg har intet imod – at have høje krav til sig selv, store og langsigtede mål, og at være resultatorienteret – bare de mentale-kompetencer følger de sportslige-ambitioner og udviklingen.

Når jeg arbejder med ryttere, er det typisk på to måder:

 • Præstations-optimering – hvordan når vi den bedste udvikling og de bedste resultater, ud fra rytterens og ponyen/hestens potentiale.
 • Håndtering af udfordringer – hvis rytteren ikke lige føler at det gå som ønsket.

Uanset hvilken vej vi arbejder på – er det vigtigt at vi får skabt de bedste kompetencer til at håndtere det pres og de stress-påvirkninger der kan opstå. Således at vi undgår at stresse hjernen med ”negative-påvirkninger”. Det er vigtigt at have fuld fokus på helheden – både rytteren og ”mennesket inde i rytteren”.


Når vi trives med det som vi gør – går det hele bare meget lettere og bedre.


Hjernen bliver god til den påvirkning som vi giver den

 • Alarmberedskab: Hvis vi konstant har mest fokus på ”fejl”, eller det vi ”burde gøre bedre” – så vil hjernen automatisk være i ”alarmberedskab” og opbygge en ”frygt” for at lave fejl.
 • Glæde: Hvis vi derimod har mest fokus på alt det gode, og alt det som vi og ponyen/hesten kan – så vil der automatisk skabes ”ro på” i hjernen, og derved er det meget lettere at skabe udvikling, eller håndtering af stress-påvirkninger/udfordringer.

HVIS JAGTEN PÅ SUCCES, RESULTATER OG ANERKENDELSE KONSTANT OVERSKYGGER GLÆDEN VED SPORTEN –

KAN DER MEGET LET OPSTÅ MISTRIVSEL.


Vores hjerne er god til at klare stressede-perioder – men hvis der ikke bliver taget hånd om det i tide, kan det få store konsekvenser for rytterens trivsel og selvværd, samt glæden til det som de gør, både i hverdagen og til ridningen.


”Mennesket inde i rytteren”

Forældre, trænere og rytteren selv, kan desværre ofte glemme ”mennesket inde i rytteren”, de har ofte mest/kun fokus på udvikling og præstationer – og derved kan ”mennesket inde i rytteren” meget let komme til at stå i en presset situation som kan være svær at håndtere – bl.a. fordi at det kan være svært at sætte ord på det er fylder inde i hjernen.


Hjælp dig selv

Hvis du kan genkende noget af ovenstående – så vent ikke med at gøre noget ved det. Jo før du ændre din mentale-indstilling – jo hurtigere får du genskabt de gode oplevelser.


Hjælp udefra

For både rytteren, trænere, og forældre kan det være en stor fordel at få noget sparring/hjælp/vejledning udefra (mentaltræner/coach), da det kan være svært at få taget fat på en ”knap så god” trivsel, eller udfordringer der er kommet snigende over tid.

Ofte vil man bare træne , eller bruge endnu mere tid på det der ikke lige fungere – men hvis der ligger nogle mentale-udfordringer som generer, så vil det ikke hjælpe, måske kun gøre det værre.


En coach/mentaltræner kan være med til at løse udfordringer, skabe nye kompetencer, og sætte nyt fokus – til bl.a. at få genskabt glæden til hverdagen og til ridningen – til stor fordel for både trivslen, udviklingen og præstationen.


Her på min hjemmeside kan du læse meget mere om mine forslag til ”optimering af rytteren”

både til håndtering af udfordringer - eller til at skabe nye kompetencer til udvikling.


RIGTIG GOD FORNØJELSE MED DEN BEDSTE TRIVSEL

Med sportslig hilsen

Lars mars


50. Blogindlæg - Ridehesten (18/8-21)

Optimering af rytteren - DET AFSLUTTENDE PONYÅR


Få det bedste ud af dit sidste pony-år

For de fleste ryttere og forældre er det sidste ponyår noget helt specielt – og typisk er der lige nogle ønsker og mål, der skal opfyldes inden ponytiden, og den tid der startede det hele, med den første pony, det første stævne osv. ordentligt kan afsluttes.


2021 bliver et noget anderledes afsluttende ponyår for de fleste

Pga. coronaen er det jo blevet en noget speciel start på året – med nedlukning, aflyste stævner, og en lang periode i uvished om, hvornår og hvordan stævnerne skulle starte igen. Dermed er det ønskede senarie for det afsluttende pony-år kommet lidt under pres.


MEN DER KAN ALTSÅ NÅS RIGTIG MEGET ENDNU INDEN PONY-ÅRET SLUTTER.

Fokusere ikke på det som du ikke har nået – fokusere hellere på alt det som du kan nå.

 • Lav realistiske mål.
 • Lav realistiske planer for hvordan du kan nå dine mål.

Tiden går – stress faktor

Hvis man oplever/føler at tiden begynder at begrænse de muligheder man har, for at nå sine mål, ønsker og håb - så kan det ofte påvirke vores hjerne på flere måder, som f.eks.:

 • At vi fokusere mere på resultaterne – så vi helt glemmer glæden
 • At vi fokusere mere på ”fejl” – så vi helt glemmer alt det som vi og ponyen kan.
 • At vi måske mister lidt motivation – så vi helt glemmer at holde fokus
 • At vi meget lettere bliver irriteret og frustreret – så vi helt glemmer at finde løsninger
 • At vi kun fokusere på det som vi ikke har nået, og måske ikke når - så vi helt glemmer at skabe et overblik over mulighederne.

Det sjove og glæden ved ridningen, kan komme lidt under pres

Der er bestemt ikke noget galt i at have ønsker og håb om noget – og der er bestemt heller ikke noget galt i at presse sig selv, eller at blive presset af træneren eller forældre for at nå det ønskede - bare der er:

 • Afstemte forventninger ud fra rytterens og ponyens niveau og potentiale.
 • Afstemte forventninger mellem rytter, forældre og ridetræner.

Det er nemlig så let at blive skuffet, frustreret, irriteret og ked af det - hvis man ønsker, håber og forventer mere end mulighederne er. Vær realistisk og glæd dig over det som du og ponyen kan.


Hjælp dig selv til at få det bedste ud af det sidste ponyår –

så du kan se tilbage på en tid med gode oplevelser sammen med pony, dine forældre og træner.


Følelser

Det sidste ponyår kan blive en fantastisk oplevelse, hvor en tid rundes af, og man gør klar til en ny tid med hest – men det kan desværre også blive et år, med alt for mange prioriteter og skuffelser, samt et alt for stort præstationspres, og dermed måske en ”knap så god” afslutning på pony-årene.


Den oplevelse kan vi desværre meget let komme til at slæbe med videre, som dermed kan påvirke/hæmme både udvikling og præstation samt gode oplevelser fremadrettet, både i hverdagen og til ridningen.


Hjernens påvirkninger

Vores hjerne er på den ene side vores ”bedste ven” – på den anden side er den også klar til at ”stikke af”.

Hvis vi står i udfordrende eller pressede situationer - vil vores hjerne typisk rette tankerne og fokus mod det ”negative”, som f.eks.:

 • Det som vi ikke lige kan – eller det som er svært
 • Det som vi måske kommer til at gå glip af – og måske ikke når

Gør det lettere for dig selv – hjælp din hjerne på vej

Vi kan med stor fordel hjælpe hjernen lidt på vej – ved at prøver, at finde løsninger og fokusere på de muligheder som vi har, og hvordan vi får de bedste oplevelser frem mod afslutningen af pony-tiden.

 • Gør det let for dig selv – fokusere på alt det som du ved, at du og ponyen kan. • HUSK på, at det ikke er alle der kan vinde – men alle kan gøre deres bedste for at være optimal forberedt.
 • Fokusere kun på det som du kan gøre noget ved – ikke på konkurrenter, dommere, ”%”, og placeringer.
 • Glæd dig over at ride, og til at vise hvad du og pony kan – ikke ”frygte” at lave fejl, eller en ”knap så god” ridning.

Hvis der er noget som du virkelig gerne vil – så prioritere det, og skab fokus på det –

det hjælper dig til at få det bedste udbytte.


Fokus på få ting

Pas på med at ville for meget på en gang – vores hjerne kan meget let begynde at tænke lidt for meget fremad, og dermed miste fokus og koncentration på det som vi er i gang med.

 • Fokusere kun på et mål/et stævne/en ridning/en træning, ad gangen.
 • Hvis du også har hest – så fokusere mest på ponyen, hvis du har afsluttende-mål med den.

Planlægning, planlægning, planlægning

Undgå at drøne rundt fra stævne til stævne, for at indhente det, som du er gået glip af i nedlukningsperioden – med mindre, at det er dit mål at ride så mange stævner som muligt, enten for oplevelserne eller for at skabe erfaringer.

 1. Lav en realistisk planlægning for de stævner som du ønsker at kunne deltage i.
 2. Del stævnerne op i hoved- og delmål – så du bruger din energi på de stævner, der kan hjælpe dig til at nå dine mål (hovedmålene), samt at bruge de andre stævner (delmålene) til at opbygge og skabe viden frem til hovedmålene.
 3. Lav klare realistiske målsætninger for hvert af dine stævner – hvilket udbytte ønsker du af stævnet.

Afstemning af forventninger og målsætninger

 1. Afstem planlægningen med dine forældre – så I er enige om, hvad der kan lade sig gøre mht. logistikken, kørsel osv.
 2. Afstem planlægningen og målene med din træner og forældre – så I er enige om dine prioriteringer, og om målsætningerne er realistiske ud fra jeres viden og erfaringer.
 3. Når der er klare afstemte forventninger fra både rytter, forældre og træneren – så lav en klar plan for, hvordan I når de besluttede mål, så ingen er i tvivl om, hvad der skal til, og hvordan de skal nås.

HUSK at have fokus på glæden til ridningen - nyd træningerne og processen i at kunne dygtiggøre dig.


Rytter og forældre / ”barn” og forældre

Ridesport er en sport med mange følelser – og til tider med alt for mange følelser - dette kan meget let påvirke kommunikationen og stemningen, både til træning og til stævne.

Risikoen ved en ”knap så god” kommunikation er, at det både påvirker rytterens udvikling og præstation, samt den fælles oplevelser.


Vær opmærksom på rytterens trivsel

Fokusere både på rytteren og ”mennesket inde i rytteren”

 • Vi lever i en perfektheds- og præstations-kultur, samt med en stor søgen på anerkendelse - som påvirkes både fra skolen, omgangskredsen, de sociale medier, fra træneren, forældrene, andre ryttere, samt fra rytteren selv.

Prøv at se jer som et TEAM – (rytter og forældre)

 • I et TEAM kan man se rollerne som ”Udøver og hjælper” – og derved er det lettere at have en konstruktiv kommunikation, uden for mange følelser – dette vil hjælpe til både at kunne skabe ”ro på”, mere overskud og overblik for begge parter.
 • I forhold til rollerne som ”barn og forælder”, som typisk er styret af følelser og tanker fra hverdagen.

I et TEAM gør man hinanden gode – og søger løsninger i stedet for udfordringer.


Kost og væske

Der er rigtig mange unge der glemmer, eller ikke prioritere, at spise nok sund og varieret energigivende kost, samt at drikke vand - jævnt fordelt over hele dagen.

Hvis krop og hjerne ikke får tilført nok energi fra både mad og vand – så vil det have indflydelse på bl.a.:

 • Nedsat koncentrationsevne, mindre overskud og overblik, samt nedsat indlæringsevne – altså alt det vigtige til både skole og ridningen.
 • Dette giver stor risiko for frustration, irritation samt ”knap så gode” oplevelser.

Hjælp udefra - til at skabe den bedste afslutning af pony-tiden, samt den bedste start på fremtiden med hest

Rytter og forældre kan have stor fordel af, at få hjælp/sparring fra en mentaltræner – både til:

 • At skabe nye kompetencer til endnu mere udvikling, præstation og gode oplevelser.
 • Eller til håndtering af eventuelle udfordringer der kan hæmme udvikling, præstation og de gode oplevelser.
 • Eller til håndtering af ”følelser” mellem rytter og forældre.

Husk at have fokus på helheden, og ikke kun det mentale – alt det som vi gør, har stor betydning for noget andet.


Her på min hjemmeside kan læse meget mere om mine forslag til ”optimering af rytteren” både til håndtering af udfordringer - eller til at skabe nye kompetencer til udvikling.


RIGTIG GOD FORNØJELSE MED DIT/JERES AFSLUTTENDE PONY-ÅR

Med sportslig hilsen

Lars mars


49. Blogindlæg - Ridehesten (4/8-21)

Optimering af rytteren - MENTALTRÆNING - MENTALTRÆNER


Endeligt bliver der nu sat noget mere fokus på værdien af mental-træning.

I forbindelse med OL i Tokyo har pressen i den grad sat fokus på det mentale område.


Jeg vil lige pointere at mentaltræning er for alle, uanset niveau og sportsgren

Alt for mange ignorere fordelene ved brugen af en mentaltræner, og optimering af det mentale-område.

Det er utrolig lærerigt at følge den fokus der er blevet sat på det mentale-områder, både i udsendelserne fra OL på DR1 og DR2 - i medierne - i radioen, samt i nyhederne.


Er du i tvivl

Så hvis du, eller din træner er i tvivl om mentalt træning er noget for dig, eller hvis I føler, at i sagtens selv kan håndtere eventuelle udfordringer, eller selv kan skabe kompetencer til endnu mere udvikling – så kan der være gode oplysninger at hente, ved at følge de mange indslag og udsendelserne fra dette års OL, hvor der er stor fokus på fordelene ved mentaltræning.


Det er næsten hver dag, at vi kan høre at journalister, ”panelet af specialister”, tidligere og nuværende topatleter, trænere af Ol-atleter, samt mentaltrænere/sportspsykologer, tage emnet op i forbindelse med hvordan atleterne kan præstere under pres, eller håndtere eventuelle udfordringer.

Flere atleter udtaler sig om både fordelene, og for manges vedkommende, nødvendigheden ved brugen af mentaltræning og mentaltrænere.


Det startede faktisk allerede inden OL med informative indslag i tv, med tidligere OL-deltagere, der fortæller at de har haft – eller at de kunne have haft, stor glæde af brugen af en mentaltræner under og efter deres deltagelse i OL.


Team Danmark

En sportspsykolog fra Team Danmark har stolt udtalt i et interview i nyhederne, at de i år har valgt at lave et større tiltag for atleterne - nu vil Team Danmark følger op på hvordan atleterne har det mentalt, en måned efter at de er kommet hjem fra OL.

Da de har erfaret fra tidligere OL, at nogle atleter fik en ”nedtur” efter en så stor oplevelse, og med det pres, som det er at deltage ved et stort arrangement som OL, og hele processen op til – samt den store interesse der er fra pressen, som pludselig stopper efter noget tid.

Samt hvordan atleterne har håndteret det, hvis de ikke fik indfriet deres forventninger og mål.


Jeg kunne dog ikke undgå at trække lidt på smilebåndet, da jeg hørte dette indslag i nyhederne - for det burde da være en selvfølge, at der konstant bliver fulgt op på topatHleters trivsel fra alle omkring dem. Det er i hvert tilfælde en selvfølge hos mig, at trivslen og de menneskelige kompetencer vægtes højt, både for udøveren samt ”mennesket inde i udøveren”.


Ekstra fokus på det mentale-områder

Da verdens bedste gymnast Simone Biles valgte at trække sig fra konkurrencerne under OL – hvor hun fortalte på et pressemøde, at hun ikke følte sig mentalt klar - har pressen virkelig sat endnu mere fokus på det mentale-område.


Indenfor ridesporten blev der også sat lidt ekstra fokus på området, da Cathrine Dufour ikke kunne ride hendes hest Bohemian ind på banen ved Nations Cup-stævnet i franske Compiégne. Hvorefter hun var ude at fortælle, at hun bruger mentaltræner til at hjælpe sig. Landsholdet brugte også mentaltræneren inden de rejste til OL.


I programmet på DR1 ”Guld til Danmark”, udtalte Peter Gade, som tidligere har været en af verdens bedste badmintonspillere, at han brugte mentaltræner da han var aktiv, og stadig den dag i dag, bruger en mentaletræner til sparring, flere år efter hans aktive karriere stoppede.


De samme mentale-tanker og påvirkninger hos alle

Vi har typisk mest fokus på det store pres der kan være hos topatHleterne – men uanset hvilket niveau man rider på, vil det, at skulle til et større stævne, eller til et stævne der har stor betydning for rytteren - typisk påvirke hjernen med tanker der drøner rundt i hovedet – og som kan skabe tvivl, og ”knap så gode” tanker, bl.a. om man nu er god nok.


For alle ryttere, uanset niveau - burde det være normalen, at der er fokus på trivslen og de mentale-kompetencer – samt at der er en grundig evaluering, afklaring og opfølgning efter alle stævner – så rytteren ikke slæber dårlige oplevelser med sig til næste gang.


Brug af mentaltræner

Mange tror at der først er brug for en mentaltræner hvis der opstår udfordringer – men fakta er, at der er rigtig mange fordele ved at få hjælp, eller at sparre med en mentaltræner, uden at der nødvendigvis er problemer/udfordringer.


I forbindelse med at vi dygtiggøre os, stiger forventningspresset automatisk

 • Til os selv.
 • Fra omverdenen – trænere, konkurrenter, dommere, forældre, osv.
 • Samt at vi begynder at opdigte, hvad vi tror at omverdenen forventer af os.

Desværre udvikler vores mentale-kompetencer, til at håndtere et pres,

sig ikke altid i samme hastighed som den sportslige udvikling –

og så kan der meget let opstå en ubalance i hjernen,

som kan påvirke udviklingen, præstationen, samt de gode oplevelser.


Med en mentaltræner kan du skab nye kompetencer

Alle kan have glæde af at lære små eller større mentale-detaljer - til både at skabe kompetencer til at håndtere forskellige situationer - eller til at lægge endnu et lag på deres i forvejen mentale styrke.

 • Til håndtering af eventuelle udfordringer, eller håndtering af et mentalt-pres.
 • Til udvikling, så den mentale-udvikling følger den sportslige-udvikling.
 • Til at skabe forståelse for at man kan lave fejl – uden at det ødelægger det hele.
 • Til håndtering af følelser.

15 års erfaring

Gennem mine ca. 15 års erfaring med at hjælpe sportsudøvere på det mentale-og optimerende-område, samt at skabe forståelse for helheden for at få det bedste udbytte – har jeg erfaret at der typisk er en kultur for hvilke sportsgrene, hvor det er mere normalt at bruge mentaltrænere, og hvor det er mere normalt at tale om det – der er ridesporten ikke helt endnu.


I en koncentrationssport, med kun kort tid til at vise hvad rytter og ponyen/hesten kan – er det en stor fordel for både ryttere og trænere at bruge kompetencer udefra, til i fællesskab at kunne hjælpe rytteren til den bedste udvikling, de bedste præstation, og de bedste oplevelser.


Håndtering af et pres

 • Gør det let for dig selv – fokusere på alt det som du ved, at du og ponyen/hesten kan.
 • Fokusere på glæden – ikke på %, resultater og placeringer inden du rider.
 • Sørg for at du har optimal energi i kroppen og hjernen (fra kost, væske, søvn samt planlægning).

Du kan læse mere om mine tanker og forslag til det mentale-område i mine tidligere blogindlæg


Du kan også læse meget mere om ”Optimering af rytteren” her på min hjemmeside


DET GIVER RIGTIG GOD MENING AT UNDERSØGE MULIGHEDERNE INDENFOR DEN MENTALE-VERDEN.


Med sportslig hilsen

Lars mars


48. Blogindlæg - Ridehesten (26/7-21)

Optimering af rytteren - Forberedelse – forberedelse – forberedelse


For hver gang vi nørder med forberedelserne frem mod træning og stævne –

hjælper det til at ”gøre det lettere for os selv”.

Specielt i ridesporten, som jo er en koncentrations- og detalje-sport, samt hvor der kun er meget kort tid til at præstere, og vise sin og ponyen/hestens kunnen - kan det være en rigtig god investering at være endnu mere opmærksom på sine forberedelser.

 • Hvad gør du for at være så optimal klar og forberedt til træning og stævne som muligt ?

Gør det sjovt og spændende at nørde med dine forberedelser

Der er rigtig mange mulige områder hvor vi kan optimere på vores forberedelse – og vi bliver aldrig færdig – for når vi har optimeret på noget, kan vi efter noget tid, begynde at optimere på det, som vi lige har optimeret på.


Gør ikke det samme ”Fordi at det er lettest at gøre sådan” – ”Fordi at sådan har du altid gjort” – ”Fordi at sådan gør andre også” – men find det der giver den bedste forberedelse for dig og din pony/hest.

Jo bedre vores forberedelse er – jo bedre hjælper vi vores hjerne til at skabe tryghed og ”ro på” – det hjælper os til mere overskud og overblik samt bedre koncentration.

 • Prøv at evaluere på hvordan du gør dine forberedelser – når vi går ned i detaljerne, har vi mulighed for at synliggøre om der er områder der kan optimeres på.
 • Afprøv og øv dig på optimering af dine forberedelser – så du finder det som passer bedst til dig.
 • Gør den samme forberedelse til stævnerne, som du også gør til træningerne – det skaber tryghed for både rytter og pony/hest, jo mere du gør det samme.

Giv dig tid til at gennemgå dine vaner

Hvis vi af og til giv os tid til at gennemgå de vaner og handlingsmønstre som vi har - er der mulighed for at synliggøre, om der er små områder som vi kan optimere på, i vores forberedelser til træning eller stævnerne - således at vi kan skabe de bedst betingelser for at opnå en optimal udvikling, skabe gode præstation, samt at skabe gode oplevelser.

 • Vaner kan være super gode – hvis de er skabt ud fra evaluering, erfaring og viden, og ud fra det der virker bedst for dig.
 • Gamle indgroede vaner kan være hæmmende for både udvikling og præstationen - ofte, ”slår vi autopiloten til” og handler ud fra samme mønstre hver gang, måske uden at tænke over om det er optimalt, eller om det kunne blive bedre.

Det lyder nok som en selvfølge at have den bedste forberedelser – men fakta er, at vi ofte ikke har fokus på ”helheden”, og at det hele har betydning for hinanden - eller er helt opmærksomme på alt det der kan hjælpe, eller nørder med detaljerne - bl.a. fordi at rytter, trænere og forældre ofte har mere fokus på selve ridningen.


Skab fokus på helheden

Det er vigtig at være opmærksom på, at det hele hænger sammen, og er afhængig af hinanden, for at kunne få det bedste udbytte.


Jeg rådgiver og hjælper ud fra mine sportslige-erfaringer, fra mange forskellige sportsgrene, samt bl.a. at have gennemført nogle af verdenshårdeste ekstremløb over 6-8 dage, samt besteget høje bjerge.

Optimering af forberedelse har altid været en stor del af mig, både for at kunne undgå fatale situationer, samt til at kunne udvikle og præstere endnu bedre.


Mine sportslige erfaringer kan måske lyde noget langt væk fra ridesporten, men det er nøjagtig de samme parametre der gør sig gældende indenfor forberedelse, uanset hvilken sportsgren man dyrker, og på hvilket niveau man dyrker det.

Disse erfaring kan man ikke læse sig til på coach- eller fysisk træner kurser/uddannelser.


Der kan være store fordele ved at søge hjælp eller sparring udefra

Det kan være lidt svært at se, eller at finde optimerende udviklingsmuligheder, hvis man føler at den forberedelse man har virker godt.

Men på et tidspunkt er det måske ikke træningen, rytteren eller ponyen/hesten der kan gøre forskellen til endnu mere udvikling eller bedre præstation – her kan de små optimerende detaljer i forberedelsen, måske være med til at hjælpe til mere udvikling, bedre præstation, eller til håndtering af eventuelle udfordringer, der kan hæmme udvikling, præstation eller de gode oplevelser .


Forberedelse indeholder rigtig mange områder – jeg har lavet en lille oversigt med nogle af mulighederne - prøv at gennemgå din forberedelse ud fra mine fem forslag

1) Den mentale indstilling:

 • Forbered din hjerne på det som du skal i gang med, flere timer/flere dage inden.
 • Gør det let for dig selv - skab fokus på alt det som du ved at du og ponyen/hesten kan.
 • Fokusere på at finde løsninger, i stedet for at fokusere på eventuelle ”fejl”, eller det der kan være svært.
 • Undgå at fokusere på ”%”, ”nedrivninger” og placeringer, inden din ridning – rid det som du kan, og evaluere på det bagefter.
 • Fokusere ikke på dine konkurrenter – de gør dig hverken til en bedre eller dårligere rytter. Vent med at sammenligne til efter din ridning.
 • Mental-indstilling og attitude – smil og glæd dig til at vise hvad du og ponyen/hesten har trænet på.

2) De basale behov:

 • Optimal energi i krop og hjerne - spis og drik jævnt fordelt over hele dagen/ugen (altid).
 • Spis noget hurtig optagelig energi inden opsadlingen – skaber optimal overskud og overblik.
 • Tag et hvil inden træning, og under stævne – det hjælper til at skabe ekstra energi til hjernen, til fordel for både indlæring og koncentration.

3) De praktiske ting:

 • Lav en god pakke-/tjekliste - så din hjerne ikke skal bruge energi på at huske alt hvad du skal pakke. Det skaber ”ro på”, og så undgår du også at glemme noget.
 • Lav også en god madpakke-liste – så du sørger for at få noget sundt og energigivende mad, samt væske med – så der ikke opstår hovsa-løsninger, under stævner, eller længere transport til træning.
 • Lav klare afstemte aftaler med dit team / dine hjælpere – så alle ved hvad de skal gøre for at I kan få det bedste udbytte.
 • Lav en klar målsætning til træningen eller stævnet – hvilket udbytte ønsker du dig?

4) Træning

 • Lav nogle træningsdage til konkurrencedage – jo mere du træner stævne-situationer, med fokus, koncentration, spise, opvarmningen, ride dine programmer, eller springer de baner du ridder - jo mere erfaring og tryghed opbygger du og din pony/hest.
 • Træn opvarmningen – find en model som du bruger både til træning og til stævner, det skaber både tryghed og ro i hovedet, når vi gør det samme. (lav evt. 2-3 forskellige, til alt efter ponyen/hesten’ humør).
 • Det må gerne være kedeligt at træne – bare det har et formål. Gentagelser skaber erfaring.
 • Rytterens fysik, styrke og kondition – har også en stor betydning for hjernen

5) Nørderi:

 • Brug af energi-produkter – det hjælper til at skabe ekstra energi til både krop og hjerne, til bedre koncentration og indlæring. (Ps. ikke de farvestrålende flasker og dåser med energi).
 • Hvor lang skal opvarmning være til fordel for rytter og pony/hest – lange opvarmninger kan tage energi fra både rytteren og ponyen/hesten, og dermed gå udover koncentrationen på banen.
 • Snak med ponyen/hesten – det skaber både ”ro på” og tryghed hos dig og ponyen/hesten.

De fleste mener selvfølgelig at det de gør er det mest optimale for dem selv, ellers vil de jo nok heller ikke gøre det, som de gør.

Men nogle gange bliver forberedelsen måske ikke helt så gennemført som andre gange, bl.a. pga. forskellige påvirkninger udefra, eller et lidt for højt stress-niveau. Hjælp dig selv, hold dig til en god plan.


Du kan med fordel også læse mit seneste blogindlæg, om ”Evaluering”, det giver god mening i forbindelse med optimering af forberedelserne. Kan læses under dette indlæg.


HER RIGTIG GOD FORNØJELSE MED OPTIMERING AF DINE FORBEREDELSER TIL TRÆNING OG STÆVNER


Du kan læse mere om hjælpende og optimerende muligheder "Optimering af rytteren" her på min hjemmeside.


Med sportslig hilsen

Lars mars


47. Blogindlæg - Ridehesten (13/7-21)

Optimering af rytteren – EVALUERING


Evaluering kan give os en rigtig god og vigtig viden, som vi kan bruge fremadrettet –

samt give os et godt overblik, over hvor vi er i forhold til vores planer og målsætninger.

Dette kan hjælpe os til at få det bedste udbytte af det som vi gør.

HVAD VAR GODT ?

HVAD VAR ”KNAP SÅ GODT" ?

HVAD SKAL VI BRUGE ELLER ÆNDRE TIL NÆSTE GANG.


Vi kan bruge evalueringen på to områder

 • Kort sigtet: Efter endt træning, konkurrence, eller efter ”opgaver” i hverdagen – det giver god brugbar viden nu og her, som vi kan bruge til næste gang.
 • Lang sigtet: Ved et tilbageblik på den seneste måned, halve år, eller år – det giver god brugbar viden, om vi er på rette vej, og om vi har fået et optimalt udbytte af det som vi har gjort.

Nu er første halvdel af året gået

Det er en rigtig god mulighed for at lave et godt tilbageblik, så vi synliggøre alt det gode, samt der hvor vi eventuelt kunne tænke os forbedringer eller ændringer. På den måde minimere vi risikoen for at slæbe ”det som ikke har virket optimalt”, eller ”de knap så gode ting” med os videre til næste halvdel af året.


Det har selvfølgelig været et noget anderledes år pga. corona-nedlukninger og restrektioner – men vi har alligevel gode muligheder for at se tilbage på, om vi har gjort det som vi kunne, for at få det bedste udbytte, ud fra de muligheder som vi havde.


Du skal ikke ærgre dig over, hvis du føler, at du burde have gjort noget mere, eller noget anderledes end det som du har gjort i en periode – brug det som en god viden til at lave nye planer fremadrettet.


Mentalt – evaluering skal være konstruktiv

Når vi selv evaluere, kommer vi ofte til at fokusere mest på det som ”ikke lige fungere for os”, eller det der gik ”knap så godt” – og alt det som gik godt, og som vi har arbejdet hårdt på at nå, bliver skubbet lidt i baggrunden, til fordel for det som vi gerne vil gøre bedre.


Vores hjerne bliver god til det som vi påvirker den med – så hvis vi ”konstant” har mest fokus på det der ”skal blive bedre” - så vil vores hjerne automatisk blive dårligere til at glæde sig over alt det gode, og alt det som vi kan.

Vores hjernen vil dermed ”konstant” være i en form for ”alarmberedskab” fordi vi typisk har fokus på ”det der kan være svært”, og det som går ”knap så godt”.


Dermed kommer vi let til at ”frygte” at lave fejl – dette vil bevidst eller ubevidst både hæmme vores udvikling og præstation, samt de gode oplevelser.


God måde til evaluering – ”burger-modellen”

Prøv at se en burger for dig – den består groft sagt af tre lag – en bund, en bøf, en top.

 1. Bunden af brugeren: Start med 1-2 ting som var godt
 2. Midten af burgeren: Var det noget der kunne gøres bedre ? – fokus kun på 1-2 ting
 3. Toppen af burgeren: Hvad skal vi gøre til næste gang ? – glæd dig over alt det gode, og find løsninger på det der måske kunne gøres lidt bedre.

Det er vigtigt at vi har en konstruktiv tilgang til evalueringen, så det ikke mest, går op i at ”nedbryde” os selv, ved at finde fejl, eller noget der kan gøres bedre.

Jo mere vi har fokus på alt det gode, jo lettere har vi ved at finde løsninger til at håndtere eventuelle udfordringer – og derved nedsætte risikoen for at skabe irritation og frustration, som bare skaber ”uro i hjernen”.


Kender du det ?

 • Det første man er opmærksom på inden en ridning: Er det som kan blive svært.
 • Og lige efter en ridningen: Kommer de ting som vi brude have gjort anderledes.
 • kunne det være dig ?

Prøv at gøre det let for dig selv – ved at hjælpe din hjerne:

 • Inden ridningen: Fokusere på det som du ved at du og ponyen/hesten kan, i stedet for det der kan blive svært – det skaber ro og tryghed i hjernen, som hjælper dig til mere overskud og overblik.
 • Efter ridningen: Fokusere på at finde løsninger, hvis der var noget som du ikke var helt tilfreds med – det hjælper hjernen til at tænke konstruktivt, i stedet for at blive irriteret og frustreret.

UNDGÅ AT BLIVE VED MED AT GØRE DET SAMME – HVIS DET IKKE VIRKER

Der er desværre alt for mange der bliver ved med at gøre det samme, og at hænge i de samme ”knap så gode mønstre”, eller slæbe de samme udfordringer med sig dag efter dag, stævne efter stævne. Fordi vores hjerne er super god til at overbevise os om, at det nok bliver bedre i morgen/næste gang – det gør det bare sjældent, hvis vi ikke laver ændringer.


Med en god konstruktiv evaluering, har vi altså mulighed for at synliggøre om vi er på rette vej – hvis ikke, så er det en rigtig god ide at hjælpe os selv til at finde nye løsninger – for at få den bedste udvikling, bedste præstation samt gode oplevelser.


HVILKEN INDSATS VIL DU YDE FOR AT NÅ DINE MÅL ?


Lav en god realistisk målsætning

Ud fra vores evalueringer, har vi skabt en god viden, som vi kan bruge til at lave klare og realistiske målsætninger.

Vær opmærksom på at der er stor forskel på ”ønsker/håb” og ”realistiske målsætninger”:

 • Målsætning ud fra ”ønsker, håb og drømme”: Er ofte påvirket af følelser. Dette er ikke rationelt, og kan let skabe en konflikt i hjernen.
 • Realistisk målsætning: Skabes både ud fra den viden og de erfaringer som vi har opbygget, og ud fra det niveau som rytter og ponyen/hesten har som udgangspunkt.

Der er bestemt ikke noget galt i at have ”ønsker og drømme”, det er jo en stor del af det, at dyrke sport - bare man er opmærksom på at de går hånd i hånd, ud fra en realistiske målsætning (viden, niveau, potentiale)


Vær opmærksom på at målsætningen sagtens kan være variabel - rytterens eller ponyens/hestens udvikling og kompetencer kan ændre sig mere eller mindre, i forhold til de opsatte målsætningen – derfor er det en god ide at evaluere på planerne undervejs.


Det er meget lærerigt og informativt at nørde med evaluering

 • Hvad har været godt ? – Hvad gjorde du for at det blev godt ?
 • Var noget knap så godt ? – Hvad kan du gøre for at ændre det til næste gang ?
 • Fik du indfriet din målsætning ? Hvis ja, hvad virkede godt ? – Hvis nej, find løsninger til næste gang.

RIGTIG GOD FORNØJELSE MED AT KOMME I GANG , ELLER FORTSÆTTELSE MED EN OPTIMAL EVALUERING


Du kan læse mere om hjælpende og optimerende muligheder ”Optimering af rytteren”: her på min hjemmeside


Med sportslig hilsen

Lars mars


46. Blogindlæg - Ridehesten (18/6-21)

Optimering af rytteren – Vær EKSTRA opmærksom på kost og væske under varme forhold


KOST OG VÆSKE HAR STOR BETYDNING FOR VORES PRÆSTATION, YDEEVNE SAMT HELBRED


Når temperaturen ændre sig (varmt eller koldt), ændre vi også vores behov for at få tilført ekstra energi – kroppen skal bruge mere energi til enten, at køle-, eller at holde kroppen varm.


Hvis vi ikke tilføre ekstra energi i forhold til vores normale behov – vil det automatisk påvirke vores energi-niveau i både krop og hjerne – som dermed vil have stor indflydelse på vores:

 • Koncentrationsevne
 • Overskud og overblik
 • Fokusering
 • Optimale sanser og reaktioner
 • Indlæringsevnen

Der er også stor sandsynlighed for at vi lettere bliver irriteret/frustreret – samt kan føle uoplagthed, træthed, tung i hovedet, svimmelhed, føle os utilpas – samt med risiko for besvimelse


UDFORDRINGEN ER, AT VI NØDVENDIGVIS, IKKE UMIDDELBART MÆRKER ET LILLE UNDERSKUD AF VÆSKE ELLER MAD Det viser sig typisk først når vi har behov for optimal koncentration, at skabe fokus på en opgave,

hvis vi bliver lidt nervøse, eller hvis der opstår udfordringer.


Præstation under varme forhold

Mange vil ofte dække sig ind under at der er svære betingelser pga. varmen – men faktisk er det ofte pga. manglende energi fra kost og/eller væske i kroppen, fordi vi ikke lige har fået os indrettet til forholdene.


Ofte er vi desværre alt for dårlige til at forberede krop og hjerne på de forhold som vi skal træne eller konkurrere under – og netop i en koncentrations-sport som ridesporten, kan der være store fordele ved at have det optimal overskud til at kunne nørde med detaljerne, samt at kunne bevare overblikket, m.m.


Planlægning

Vi ved jo godt når vi skal træne eller konkurrere under varme forhold – derfor er det rigtig fornuftigt at forberede os på det, enten flere dage i forvejen, eller at blive ved med at skabe fokus på det i en længere periode.


Planlæg tidspunkter for at spise og drikke , og hvad du skal spise og drikke – så der ikke opstår ”hovsa løsninger”

Appetitten til sund, nærende og energigivende kost kan ofte svigte lidt i varmen – vi fristes hellere til de lette måltider, eller helt at undvære - bl.a. fordi at kroppen ikke orker at bruge energi på noget der tager længere tid at omsætte i kroppen. Derfor er det godt at have faste planer, så vi undgår ”hovsa løsninger”.


Vores krop og hjerne kan meget let blive doven og træt pga. at den er på overarbejde mht. varmen – dette skaber typisk lyst til noget der indeholder sukker, salt og/eller fedt - altså typiske ”hovsa løsninger”, som f.eks.:

 • Sodavand eller energidrik
 • Junkfood, som f.eks. pizza, burgere, pomfritter,
 • Sødesager, som f.eks. is, kage og slik

Altså noget der kan tilfredsstille vores ”belønningscenter i hjernen” – det belønner os omgående med nydelse, men hjælper os desværre ikke til god brugbar energi, der kan hjælpe os i en længere periode.


Alle ved at når der er varmt, er det vigtigt med væske

Det er vigtigt uanset temperaturen – men vi skal bare have noget mere af den når temperaturen stiger, eller hvis vi sveder meget.


Hvis vi bare kommer lidt i underskud af væske, kan det være svært at få genoprettet – og dermed er vi stille og roligt på vej ”ned ad bakke” med både energi og koncentration. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på at drikke.

 • God brugbar væske kommer fra vand.
 • Et væsketab på bare 2% - kan medføre et nedsat energi-niveau på 20%.
 • En god tommelfingerregel er at drikke 0,033 x din kropsvægt = mængde vand

Krop og hjerne er indrettet således, at den altid vil søge efter optimal energi til at ”holde os i live”, og så vil alt andet komme i anden række – f.eks. vil første prioritet være at kroppen forsøger, at opretholde en optimal kropstemperatur - derefter vil den resterende energi f.eks. blive brugt at holde kroppen i gang, til at yde/præstere, dvs. at der er mindre energi til at skabe og holde koncentration.


Det er altså kun den overskydende energi der bruges til at koncentrationen og til at kunne præstere og dygtiggøre os – derfor er der rigtig meget optimering at hente på kost- og væske-områder.


Motivation vs. selvdisciplin

Undgå at komme til at stå i situationer med for lidt væske eller energi i kroppen.

 • Motivation: Er ofte styret af følelser – ”jeg har lyst”, ”jeg har ikke lyst”. Hvis man ikke føler at man kan drikke mere, eller har lyst eller tid til at spise sund, nærende og energigivende kost pga. at hjernen ønsker noget andet i varmen – selv om at man godt ved hvad der er mest fornuftigt.
 • Selvdisciplinen: Er derimod styret af en rationel tankegang - ”hvad kan hjælpe mig”, så jeg kan yde og præstere bedst muligt”. Så uanset hvad vores hjerne sender af signaler - så vil en god selvdisciplin hjælpe os til, at gøre det der kan hjælpe os bedst til, at nå de bedste oplevelser.

VÆSKE - forslag

 • Vand: Er den bedste væske-kilde.
 • Saftevand (med frugtsukker): Giver ekstra brugbar energi til krop og hjerne.
 • Mineral-tabletter: Hvis der er meget varmt, eller hvis du sveder meget, kan du med fordel tilsætte mineral/salt-brustabletter i dit vand – det hjælper med at opretholde din salt-balance, og hjælper til at holde mere af væsken i kroppen. Brug f.eks. produktet: ”ZERO” elektrolytte fra HIGH5 (kan bl.a. købes i Føtex).
 • Energi-drik-pulver: Du kan også med stor fordel tilsætte energidrik-pulver i dit vand – det tilføre både energi til krop og hjerne, samt indeholder også elektrolytter, til at binde væsken i kroppen. Brug f.eks. produktet: ”Energy Source” med elektrolytter fra HIGH5 (kan bl.a. købes i Føtex).
 • VÆR OPMÆRKSOM PÅ: Drop de syntetiske fremstillede energi-produkter (de farvestrålende flasker og dåser fra kiosker og supermarkeder) – de hjælper ikke til væskebalancen.
 • Du kan også med fordel supplere din væske, ved at spise melon og vindruer – de indeholder både vand og sukkerstoffer som giver energi. Planlæg dit væskeindtag – sørg for at drikke kontinuerligt over hele dagen

KOST - forslag

Sørg for at spise kontinuerligt, og jævnt fordelt over hele dagen. Så du sikre dig, at du får nok sund energigivende mad, og dermed får tilført optimal energi til både krop og hjerne – som både vil hjælpe dig fysisk og mentalt. Planlæg flg.:

 • 3 x energigivende hovedmåltider (Forslag - Morgenmad: havregryn/mysli med mælk – Frokost: Rugbrød med pålæg – Aftensmad: Grove ris/groft pasta/kartofler, med fjerkræ/fisk/kød, samt grøntsager)
 • 2-3 x mellemmåltider, bl.a. for at opretholde et jævnt blodsukker-niveau, samt at hjælpe til overskud og overblik, samt til at nørde med detaljerne. (Forslag: Banan – grov bolle med honning/ost – smoothie med banan/bær).

Planlæg dine måltider – så der ikke opstå ”hovsa- løsninger”


Hjælp dig selv med den bedste planlægning, både i hverdagen, til træning og til stævner -

tænk på hvad din krop og hjerne har mest brug for.


Du kan læse meget mere om optimering af rytteren her på min hjemmeside


Rigtig god fornøjelse med at opretholde dit optimal energiniveau i varmen.


Med sportslig hilsen

Lars mars


45. BLOGINDLÆG - Ridehesten (11/5-21)

Optimering af rytteren - "OPVARMNING INDEN RIDNINGEN"


Få målrettede øvelser inden rytteren sætter sig op i sadlen -

kan have store fordele for både rytter og ponyen/hesten samt ridningen.


I mine seneste blogindlæg har jeg koncentreret mig om kroppen, med ”Hvad kan styrketræningen hjælpe med”, samt ”Udstrækning og smidighed” - og de store fordele ryttere kan have ved at være opmærksom på sig selv og deres bevægeapparat.

Opvarmnings-øvelser har også en stor betydning for kroppen, bl.a. at forberede og hjælpe kroppen godt i gang, samt til at forebygge for ubalancer og overbelastninger.


De fleste kender nok til de dage, hvor kroppen lige skal i gang, inden man føler sig klar på ponyen/hesten – f.eks. pga. lidt træthed, stramhed, eller at man lige har mange ting at tænke på.

 • Disse signaler vil bevidst eller ubevidst, nedsætte din fokus og koncentration, og dermed strømme ud i ponyen/hesten.
 • Det kan være medvirkende til, at det bliver en svær, eller ”knap så god” ridning.

Så hvorfor ikke gøre det optimale, for at få den bedste start,

og det bedste og mest skånsomme samarbejdet med ponyen/hesten.


Vi tager desværre ofte vores krop og hjerne for ”givet” – og glemmer ofte at lytte/være opmærksom på de signaler den sender – desværre er vi også blevet alt for gode til at ignorere signalerne, måske fordi at vi ikke får skabt kompetencer, eller lært at bruge dem.

 • Vores bevæg-apparat – kan udføre fantastiske bevægelser.
 • Vores nervebaner – sender signaler fra hjernen til musklerne, om hvad de skal udføre.
 • De ”kemiske-processer i kroppen – der gør muskler, sener og led klar til at arbejde.
 • Vores hjerne (vores computer) – der husker samt udsender signaler til hvad kroppen skal gøre i forskellige situationer.
 • Den mentale-del – der hjælper os til at få optimalt ud af det som vi skal i gang med, bl.a. ved at få skabt fokus og koncentration.

HUSK AT DET HELE HÆNGER SAMMEN – EN TING ER AFHÆNGIG AF EN ANDEN

 • Derfor er det vigtigt at vi gør det optimale, for at få det bedst udbytte

Vores krop er styret af vores nervebanesignaler som sendes fra hjernen – så når vi går i gang med noget, starter der en masse processer, som gør det muligt for os at udføre det som vi skal i gang med.

Hvis der er nogle stamheder/ubalancer der kan hæmme enten signalerne eller processerne – så vil kroppen helt naturligt begynde at kompensere.

Dette vil automatisk påvirke rytteren enten bevidst eller ubevidst – samt at der også er stor sandsynlighed for, at det påvirker ponyen/hesten, så den skal kompensere for rytteren.


Koncentrations-sport

I netop en koncentrationssport som ridesporten, give det endnu mere mening, at gøre alt, så optimalt som muligt – da alt har en stor påvirkning på vores koncentration. Så jo mere vi kan gøre for, at hjernen ikke skal bruge energi på unødige tanker – jo bedre koncentration.


Med få målrettede opvarmnings-øvelser inden rytteren sætter sig i sadlen, kan man groft sagt hjælpe sig selv på flere områder bl.a.:

 • Fysisk: Hjælper vi kroppen til at kunne bevæge sig mere frit, så vi bedre kan følge ponyen/hesten helt fra starten.
 • Hjernen: Bliver mere opmærksom på om der er ubalancer der skal klares inden vi skal i gang - der skabes automatisk en større viden og tryghed, når vi hjælper kroppen inden vi sætter os i sadlen.

Nervøsitet

Rent faktisk kan få opvarmnings-øvelser også være behjælpelige til at håndtere et højt spændings-/nervøsitets-niveau.

Når vi bliver lidt for spændte trækker vores muskler sig automatisk lidt sammen, for at ”skåne” kroppen mod noget ubehageligt – dette gør at kroppen bliver mere opspændt, som kan hæmme vores bevægelighed, og dermed påvirke ponyen/hesten og ridningen.

Dette kan påvirke rytteren til endnu mere nervøsitet og usikkerhed på hvordan det vil gå.


Med opvarmnings-/udstræknings-øvelser samt en god fokus på vejrtrækningen – kan vi få krop og hjerne til at slappe mere af, og dermed få skabt noget ”ro på” i hjernen – så den ikke er i et konstant ”alarmberedskab”. Husk på at det hele hænger sammen.


I de fleste sportsgrene er det en naturlighed at lave opvarmnings-øvelser for kroppen inden man går i gang med selve sporten – men i ridesporten sætter de fleste sig op på ponyen/hesten uden at have gjort kroppen klar først – grunden er nok bl.a. fordi at man ”jo” bruger tid på at lave opvarmning på, og sammen med ponyen/hesten i starten.


Men det er altså ikke den samme optimale måde at opvarme på – i forhold til at sørge for at kroppen er smidig, og ikke har større stramheder, som bl.a. kan hæmme rytterens bevægelser sammen med ponyen/hesten.


Vær opmærksom på børn og de unge ryttere

De voksne kan selv bestemme – men trænere, rideskoler og forældre har altså en forpligtelse til at hjælpe, og informere børn og unge - om de muligheder og fordele der er ved at skabe fokus på kroppen. Både til fordel for udviklingen, samt til fordel for skånsom-ridning for rytter og ponyen/hesten, både nu og fremadrettet.


Jo før der skabes vaner, jo mere naturligt bliver det for dem at bruge.


Det er meget enkelt at komme i gang

 • Rytteren - er klædt på, og klar til at ride.
 • Ponyen/hesten - er sadlet op og mangler kun trensen.
 • Opvarmningsøvelserne – det tager 3-5 min. at lave øvelser, alt efter behov.
 • Trensen sættes på, og du er klar til ridningen.

Hvis du rider flere heste på en dag

 • Lav opvarmningsøvelserne inden den første ridning – og så igen hvis du har haft en lidt længere pause mellem ridningerne.
 • Hvis du rider flere heste lige efter hinanden, vil det være en stor fordel at lave nogle udstrækningsøvelser efter hver anden eller tredje ridning, så du konstant holder kroppen smidig og bevægelig, og derved ikke begynder at kompensere.

Temperaturen

Der er stor forskel på kroppens behov alt efter om der er varmt eller koldt.

 • I koldt vejr: Vil vores muskulatur automatisk trække sig lidt sammen for at holde på varmen, uanset om vi fryser eller ej. Dette gør at vores krop bliver lidt mindre smidig – derfor skal der ofte lidt mere opvarmning/stræk til inden kroppen er klar.
 • I varmt vejr: Vil vores krop oftest være lidt mere afslappet, og derfor lidt mere smidig – så der, er der ikke brug for helt så meget – selvfølgelig alt efter behov.

Vær opmærksom

Det kan være individuelt fra rytter til rytter hvilke øvelser der vil være mest optimale at varme op med - ud fra: Stramheder - ubalancer pga. styrkeforskelle - eller pga. små-skader, eller mén fra tidligere skader. Jeg har vedhæfte få øvelser som alle kan have glæde af at starte med.


Vær opmærksom på ponyen/hesten

Når den har brug for behandling med massage, kiropraktor, eller at få anden behandling for, at afhjælpe stramheder/ubalancer – så kan det faktisk være rytterens ubalancer, der kan være skyld i det.

Det kan altså være en rigtig god ide, at rytteren er opmærksom på, at kroppen er smidig og i balance - og at være lidt mere ihærdig med øvelser og træning, hvis ponyen/hesten ofte kræver behandling.


Udstrækning efter ridning

Udover opvarmningen, kan det også være hensigtsmæssigt at lave få målrettet udstræknings-øvelser – det hjælper bl.a. til at minimere risikoen for stramhed i sener, led og muskler.


LAV DIG EN GOD OPVARMNINGS-MODEL - SOM DU KAN OVERSKUE HVER GANG – BÅDE TIL TRÆNING OG STÆVNE


Her på min hjemmeside kan du læse meget mere om optimering, og mit koncept ”Optimering af Rytteren”


Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om hvad jeg eventuelt kan hjælpe dig med - f.eks. til at skabe "kompetencer til endnu mere udvikling", eller til "håndtering af udfordringer".


RIGTIG GOD FORNØJELSE MED AT KOMME I GANG, ELLER AT FORTSÆTTE MED OPVARMNINGEN,

INDEN DU SÆTTER DIG I SADLEN.


Med sportslig hilsen

Lars mars


44. BLOGINDLÆG - Ridehesten (20/4-21)

Optimering af rytteren "UDSTRÆKNING OG SMIDIGHED – 2. del


HVILKEN BETYDNING HAR SMIDIGHED OG MOBILITET FOR RYTTEREN ??

STRAMHEDER OG UBALANCER I KROPPEN - KAN STAMME FRA BÅDE "PÅVIRKNINGER AF KROPPEN" -

SAMT FRA "MENTALE PÅVIRKNINGER FRA HJERNEN"


Hver gang du gør noget ekstra udover din ridning – påvirker det ikke kun din krop, og påvirkning på ponyen/hesten – det påvirker også din hjerne positivt .


For alle sportsudøvere er det gavnligt, at både lave styrketræning, og lave udstrækning som tillægstræning til ridningen - både for udvikling og for forebyggelse. I de fleste sportsgrene er det helt normalt – og fra et vidst niveau, er det helt obligatorisk, og en integreret del af sporten:

 • At lave opvarmning af kroppen inden man starter på selve sporten.
 • At lave udstrækning efter træningen.
 • At lave styrketræning, som styrker hele kroppen.

Fordelene er altså ikke anderledes for ridesporten.


Rigtig mange acceptere desværre udfordringer i deres krop – og over tid bliver det desværre en normal del af hverdagen og ridningen.

 • Det kan desværre have en væsentlig større betydning, både fysisk og mentalt, end rytteren og ”mennesket inde i rytteren” umiddelbart ligger i det.

HVAD GØR DU FOR AT HAVE ET HARMONISK OG FUNKTIONELT BEVÆGEAPPARAT ?


Hele kroppen hænger sammen

Vær opmærksom på at lave udstrækning for hele kroppen - og ikke kun at lave øvelser for et begrænset område, eller kun der hvor man måske mærker en stramhed eller udfordring.


EN UBALANCE ELLER OVERBELASTNING KAN FAKTISK VÆRE OPSTÅET ET HELT ANDET STED,

END DER HVOR MAN MÆRKER DEN – DERFOR ER DET VIGTIGT AT HAVE FOKUS PÅ HELE KROPPEN.


Behandling og behandlere

Jeg oplever ofte, at alt, alt for mange, har alt for lange behandlingsforløb hos behandlere – at det bare bliver en vane - eller fordi at rytteren ikke tør stoppe, af frygt for at det så bliver dårligere, eller fordi der ikke er den nødvendige fremgang pga. manglende hjælp/vejledning.


Behandlerens opgave er at kunne afslutte et forløb, ved behandling samt at give udøveren øvelser, som kan fremme processen samt vedligeholde efterfølgende.

 • Sørg for at der er afstemte forventninger for et forløb.
 • Sørg for at der er en klar plan for forløbet.
 • Sørg for at få øvelser som kan laves derhjemme, som kan hjælpe til fremgang.

Vær opmærksom på de unge ryttere – hjælp dem med at få skabt gode vaner

Det er vigtigt at FORÆLDRE OG TRÆNERE ikke acceptere at de unge ryttere har ubalancer eller smerter, og at det ikke bare bliver slået hen med ”en henkastet bemærkning”: At det har de fleste ryttere.

 • Problemet er, at de fra en meget tidlig alder lære at kompensere, i stedet for at lære, at lytte, og at bruge deres krop og nevebane-signaler optimalt.

Jeg oplever en del ryttere, hvor det er blevet helt normalt, at have ondt engang imellem eller ofte - nogle har endda været til flere undersøgelser og behandlinger uden at der er fundet en løsning på stramheden eller smerten - og alligevel rider de videre med både forældre og træneres viden.

 • Jeg har hjulpet mange ryttere til en smidigere og mere mobil krop, som også har hjulpet med at fjerne, eller minimere eventuelle smerter.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT DE FLESTE UBALANCER, STYRKEFORSKELLE OG SMERTER -

TYPISK KAN FJERNES MED EN KORREKT STYRKETRÆNING OG UDSTRÆKNING


Jeg har stor erfaring i, at målrettet træning og udstrækning, både kan afhjælpe mange udfordringer og problemer, samt skabe endnu mere udvikling – det er derfor, at jeg brænder for at sætte fokus på området, og at hjælpe ryttere til at få det bedste udbytte, samt de bedste oplevelser af det som de gør.


HVOR SKAL DER STRÆKKES

Det vil jo være helt naturligt at strække der hvor man mærker at stramhederne, eller der hvor ømheden sidder – men stramhederne og ubalancerne kan faktisk udspringe fra helt andre steder i kroppen.

Det er jo individuelt fra person til person hvor stramhederne sidder – men for mange ryttere kan der ofte være stramheder og ubalancer i flg. områder:


1) Hoftebøjeren (psoas) En stram hoftebøjer kan være en af de største syndere, og have stor påvirkning på mange områder, bl.a.:

 • Udover at der er mindre mobilitet i lyske og hofte, når man bevæger sig, eller sidder i sadlen – så kan det muligvis også give ømhed/smerte, samt påvirke andre områder.
 • Kan giver stramheder, og evt. smerter i lænd og ryg, samt i siden over hoften.
 • Svært ved at aktivere balle-musklen optimalt – som både kan have betydning for lænd og ben.
  • Forslag: Lav udstrækning

2) Lænden kan let blive stram og øm, bl.a. pga.:

 • Over tid kan lændemusklerne blive stramme pga. ophobning af affaldsstoffer, som bl.a. kan opstå af samme vedvarende påvirkning af musklerne.
 • Eller hvis man har kompenseret i længere tid pga. styrke- eller smidigheds-ubalancer – eller at sidde lidt skævt i sadlen, måske pga. en lidt mindre ballemuskel, eller størrelsesforskel.
  • Forslag: Lav udstrækningsøvelser - samt brug en Foam Roller til at massere muskulaturen og bindevævet (Fascia)

3) Ømhed og stramhed mellem skulderbladene, femfaldne skuldre, eller nakken, eller en skulder der hænger lidt - kan bl.a. forekomme pga.:

 • Manglende styrke i bagskulderne.
 • Fremfaldne skuldre pga. manglende styrke i overkroppen.
 • Et hoved der hælder lidt på skrå, enten pga. manglende styrke, eller for at kompensere pga. mangelende styrke andre steder, eller pga. at koncentration
  • Forslag: Lav udstrækningsøvelser – samt brug en hård massage-bold med nupper, til at massere mellem skulderbladene og op i nakken. Lav styrketræning for ryggen.

4) Stramme lægge, baglår eller ballemuskler, kan faktisk være skyld i mange gener eller ubalancer i kroppen.

 • Forslag: Lav udstrækningsøvelser - samt brug en Foam Roller til at massere muskulaturen.

5) Forsiden og ydersiden af låret – kan blive stramt og bl.a. påvirke:

 • Ømhed i knæ.
 • Stramme hoftebøjer.
 • Stramhed og ømhed i sider over hoften, samt lænd.
  • Forslag: Lav udstrækningsøvelser - samt brug en Foam Roller til at massere muskulaturen, samt bindevævet (Fascia) på ydersiden af låret.

Individuel udstrækning

Vær opmærksom på at vi ikke alle er ens, og ikke har de samme behov - samt at det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle tidligere skader og mén.

Der kan også være forskel på hvordan den samme udstræknings-øvelse skal udføres fra person til person, ud fra den enkeltes behov.


LAV EN KLAR PLAN FOR HVILKET UDBYTTE DU ØNSKER DIG AF DE ØVELSER SOM DU LAVER


Kontinuerlig udstrækning

For at få det bedste udbytte, er det vigtigt at udstrækningen bliver udført hver dag, og i nogle tilfælde flere gange om dagen, eller lige efter din ridning/ridninger (alt efter hvilke områder, eller udfordringer der er fokus på).


ACCEPTERE IKKE SMERTER ELLER UBALANCER I KROPPEN


DU KAN LÆSE 1. DEL AF ”UDSTRÆK OG SMIDIGHED” fra d. 10/4-21 herunder

 • Læs også meget gerne mine tidligere blogindlæg ”Hvad kan styrketræningen hjælpe rytteren med”. herunder.

Hvis du er nysgerrig på ”Rytter-optimering” -

kan du læse meget mere om hjælpende og optimerende muligheder, her på min hjemmeside.


RIGTIG GOD FORNØJELSE MED AT KOMME I GANG, ELLER MED FORTSÆTTELSE AF AT LAVE MÅLRETTEDE ØVELSER.


Med sportslig hilsen

Lars mars


43. BLOGINDLÆG - Ridehesten (10/4-21)

Optimering af rytteren "UDSTRÆKNING OG SMIDIGHED – 1. del


I forlængelse af mine blogindlæg om ”Hvad kan styrketræning hjælpe rytteren med” –

ligger det nærliggende at fortsætte med fokus på UDSTRÆKNING OG SMIDIGHED.


Stramheder i kroppen kan stamme fra både påvirkninger af kroppen, samt fra mentale påvirkninger fra hjernen Påvirkninger af kroppen, f.eks. pga.:

 • At have kompenseret i længer tid
 • At have større styrke-forskelle
 • Eller fra gamle skader og mén
 • Hverdagens-påvirkninger fra stående-, siddende-, eller liggende-positioner, samt fra aktivitet

Mentale påvirkninger fra hjernen, f.eks. pga.:

Ved nedenstående eksempler vil hjernen automatisk sende signaler til kroppen, om at den skal være i ”alarmberedskab”, og derved vil den automatisk spænde uhensigtsmæssig op – som over tid, ofte vil oparbejde stramheder i kroppen.

 • Nervøsitet eller et højt spændingsniveau, i hverdagen, til træning og stævne.
 • Længerevarende koncentration, hvor man glemmer optimal vejrtrækning.
 • Usikkerhed – skaber en utryg tilstand i hjernen.
 • Frygt for at lave ”fejl” – eller at det går ”knap så godt”.
 • Frygt for at falde af ponyen/hesten.
 • Eller pga. smerter fra kroppen.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT EN TING, KAN VÆRE SKYLD I MANGE TING –

SOM MAN MÅSKE IKKE LIGE ER HELT OPMÆRKSOM PÅ, ELLER HAR KENDSKAB TIL.


Fokus på helheden

Vi glemmer ofte at ”det hele hænger sammen” – og at ”noget” har indflydelse på ”noget andet”.

Vi kan drive rovdrift på krop og hjerne i en periode – men risikoen er, at der opstår følgevirkninger.


I alt hvad jeg arbejder med, har jeg fokus på helheden (fysisk og mentalt) – både hvordan ”kroppen og hjernen hænger sammen” – samt på forholdet mellem rytteren og ”mennesket inde i rytteren”.


Drop quickfix løsninger

Specielt indenfor en koncentrationssport som ridesporten, giver det rigtig god mening at have en holistisk tankegang både til sig selv - men også til alt det, som har betydning for både ridningen, udviklingen, præstationen samt for ponyen/hesten.


Vores krop og hjerne

Vores hjerne og krop er super god til at kompensere, både for mentale- eller fysiske-ubalancer, både i hverdagen og til sporten – dette er en mega god fordel i nogle situationer – men hvis det bliver en vane, og en nødvendighed, eller naturlighed at krop eller hjerne skal kompensere for at udføre ønskede ”opgaver” – så er det på ingen måde fornuftigt.


Screening af kroppen

For at få et optimalt overblik, er det vigtigt, at vi ikke kun går ud fra det som vi har kendskab til – men at vi også er opmærksom på, om der er noget som vi gør ubevidst, som dermed kan være skyld i noget andet.

Med få øvelser er det let at finde ud af om man har stramheder - som kan være hæmmende for udvikling og præstation, eller som kan blive skyld i overbelastninger/skader, enten for rytteren eller for ponyen/hesten.


En smidig og bevægelig krop har mange store fordele for rytteren og ponyen/hesten

 • Bedre bevægelighed, så rytteren frit kan arbejde sammen med ponyen/hesten.
 • Nedsætter risikoen for overbelastninger, samt at rytteren ikke skal kompensere.
 • Nedsætter risikoen for overbelastninger, samt at ponyen/hesten ikke skal kompensere for rytteren.
 • Lettere at give signaler til ponyen/hesten – og udføre øvelser.
 • Mere overskud og overblik under ridningen.
 • Kan ofte også minimere eller fjerne smerter eller stramheder fra skader eller mén.
 • Et større mentalt-overskud.

DET ER EN STOR FORDEL AT LAVE FASTE STRÆKØVELSER HVER DAG – BÅDE TIL AT SMIDIGGØRE,

ELLER TIL AT FOREBYGGE – TIL STOR FORDEL FOR BÅDE RYTTER OG PONYEN/HESTEN, SAMT FOR UDVIKLINGEN.


Jeg oplever rigtig mange ryttere, både unge som voksen, der har stramheder – der bevidst eller ubevidst kan hæmme dem

 • Rigtig mange ignorere desværre stramhederne/ubalancerne i kroppen – bl.a. fordi at de typisk kommer snigende over tid, og det vænner krop og hjerne sig stille og roligt til.


På samme måde som ved styrkemæssige-ubalancer, vil stramheder også over tid, blive en vane - og mange vælger at leve med det, også selv om at det kan gå ud over både udvikling, præstation eller de gode oplevelser.

 • Men det er aldrig for sent at gøre noget, for at smidiggøre, helberede eller forebygge - til stor fordel for både rytteren og ponyen/hesten.

Opmærksomhed på ponyen/hesten ponyen/hesten

Rigtig mange ponyer/heste får massage, eller anden behandling med udstyr, for at forebygge, eller helbrede, hvis der er blevet for stramt i et område - det er jo super godt - men mange er ikke opmærksomme på, at det rent faktisk kan være rytterens skyld, at ponyen/hesten har oparbejdet stramheder - bl.a. fordi at den skulle kompensere for rytterens ubalancer.

 • Det vil altså sige, at hvis rytteren ikke er opmærksom på egne ubalancer mht. stramheder eller styrkeforskelle – vil der være stor sandsynlighed for, at belastningen på ponyen/hesten, vil fortsætte i større eller mindre grad.

Favorit bevægelser

Vi har typisk de samme bevægelsesmønstre hver dag, bl.a. når vi står, går, sidder, stiger op på ponyen/hesten, osv.


Dette gør at vores krop bliver mere og mere orienteret på den side, som den har det bedst med - men det gør så typisk også, at vi bliver "dårligere og dårligere", og ”strammere og strammere” i den modsatte side af kroppen.


Vi træner ofte meget gerne det som vi ved at vi er bedst til - men vi burde faktisk træne det som vi er "lidt dårligere til". Derfor opbygger vi ofte både styrke- og mobilitets-forskelle i kroppen - og det er desværre ikke optimalt hverken for vores krop eller for ridningen.


MÅLRETTET UDSTRÆKNING OG STYRKETRÆNING KAN ALTSÅ HJÆLPE BÅDE KROP OG HJERNE TIL OPTIMAL UDVIKLING, PRÆSTATION - SAMT EN SUND OG SKÅNSOM PÅVIRKNING FOR BÅDE RYTTER OG PONYEN/HESTEN


Jeg håber at jeg har fanget din interesse, hvad en smidig og mobil krop kan hjælpe dig og ponyen/hesten med.


I næste blogindlæg handler ”Udstrækning og smidighed” om hvor vi lettest kan sætte ind,

og effektivt kan komme godt i gang.


Læs også meget gerne mine seneste blogindlæg ”Hvad kan styrketræningen hjælpe rytteren med”, herunder.


Hvis du er nysgerrig kan du læse mere om hjælpende og optimerende muligheder her på min hjemmeside.


RIGTIG GOD FORNØJELSE MED START, ELLER FORTSÆTTELSE AF MÅLRETTET UDSTRÆKNING I HVERDAGEN


Med sportslig hilsen

Lars mars


42. BLOGINDLÆG - Ridehesten (30/3-21)

Optimering af rytteren "SKAB FOKUS PÅ DET SOM DU KAN GØRE NOGET VED


ØV, AT RIDESTÆVNERNE I DANMARK NU BLIVER LUKKET NED I DET MESTE AF APRIL PGA. HERPES-UDBRUD

Med henvisning til pressemeddelelse fra Dansk Ride Forbund mandag d. 29. marts.


Jeg vil ikke forholde mig til det sundhedsmæssige, eller til dem der kan have grunden eller skylden – jeg vil bare give lidt ideer til hvordan ryttere, trænere og forældre kan komme lettest, og bedst muligt gennem denne periode:

 • Hvor mange endelig, lige var kommet i gang med de første hjemmelige stævner.
 • Hvor mange endelig, kunne begynde at planlægge de første stævner.
 • Hvor mange kunne begynde at planlægge stævner som delmål, frem mod forårets hovedmål.

Det var ikke lige endnu en nedlukning vores hjerne havde brug for – vores hjerne er desværre virkelig god til at finde en ”bagdør”, til at slække lidt på fokus, og miste lidt motivation.

Vi kan meget let opleve følelsen af, at ”det er synd for mig” – ikke kun mht. ridningen, men også med tankerne og påvirkningerne i hverdagen.


IRRITATION OG FRUSTRATION

Situationen vil altid være træls, uanset hvornår den opstod – men den kan føles endnu mere frustrerende, og give endnu større påvirkninger i forlængelse af, en meget laaaang corona-nedlukning – hvor det kan føles som, at der hænger en ”tung dyne” af uvisheder og utryghed over vores hoveder.

I sådan en situation er vores hjerne meget følsom - og der skal ikke meget til, før den har svært ved at håndtere de ting der eventuelt går os imod.


Vores hjerne kommer meget let til at fokusere på dem som har skylden, eller dem der har taget beslutningen – og med god grund. Det vil desværre bare påvirke vores hjerne uhensigtsmæssigt, og dræne os for noget energi. Skab i stedet fokus på dig selv, og det som du kan gøre noget ved.


JO FØR DU KAN SKABE ACCEPT PÅ SITUATIONEN – JO HURTIGERE KAN DU SKABE FOKUS PÅ DIG SELV - OG DET SOM DU KAN GØRE NOGET VED - JO MINDRE NEGATIVT PÅVIRKES DIN HJERNE

 • Jeg ved godt at det er så let at sige/skrive, at man bare skal gøre ”det ene eller det andet”, eller ”tænke på en positiv måde” – men jeg ved også, at det kan være mega svært når vi ikke har ”trygheden” i hverdagen, eller noget helt konkret at se frem mod.
 • Men ved at hjælpe vores hjerne, kan vi vælge den mest hensigtsmæssige vej, til at kunne koncentrere os om de muligheder som vi har i perioden.

RYTTERE, TRÆNERE OG FORÆLDRE, KAN MED STOR FORDEL HJÆLPE HINANDEN TIL AT KOMME GODT GENNEM DENNE STÆVNE-NEDLUKNING – FOKUSERE PÅ DET SOM I KAN – SKAB FOKUS PÅ GLÆDEN TIL RIDNINGEN – LAV LIDT SJOV


Hvis vi fokusere på det som vi kan gøre noget ved – har vi meget større mulighed for at kunne udnytte tiden frem mod genåbningen, ved f.eks.:

 • Disciplin spring: Arrangere f.eks. test-springninger på fuld bane, på de dage hvor du havde planlagt stævne, eller for at finpudse formen endnu mere.
 • Disciplin dressur: Arrangere f.eks. test-ridning af program med en dommer, på de dage hvor du havde planlagt stævne, eller for at finpudse formen endnu mere.
 • Fysisk form: Nu har du også mere tid til at optimere din styrke, kondition og smidighed.
 • Miljø-træning med ponyen/hesten: Der er rigtig mange der ved at deres pony/hest kan være meget opmærksom i starten af udendørssæsonen – prøv at gøre miljø-træningen til en leg, så det ikke føles alvorligt.

HUSK PÅ GLÆDEN

 • I at skabe udvikling, både teknisk, fysisk og mentalt.
 • Glæden ved at være i processen – uanset om der er stævne eller ej.
 • Glæden ved at ride – giv dig selv mulighed for at tænke på selve ridningen, og ikke kun udvikling og præstation

VORES TANKER

Vores hjerne er ikke altid rationel – og tankerne søger ofte hen på de ting som vi ikke lige kan i en periode – f.eks. pga. af en skade - eller hvis resultaterne, og de gode oplevelser udebliver i en periode – eller som nu ved en Herpes-nedlukning.


FOR HVER GANG DU STØDER PÅ EN BEGRÆNSNING – SÅ PRØV AT FINDE PÅ EN MULIGHED


TILLAD DIG AT LEGE

Hvis du er i stævne-form så mister du ikke noget ved at tage toppen af seriøsiteten ved nogle træninger – det kan faktisk hjælpe til at skabe lidt ”ro på” i din hjerne, og dermed skabe mere overskud til både dig selv og til at hjælpe ponyen/hesten

 • Leg skaber mange super gode kompetencer til endnu mere udvikling

PLANLÆGNING

Lav en god planlægning for nedlukningsperioden – så du er klar til, når det hele starter op igen. Det er mere motiverende at have målrettede planer, og det giver samtidig også mere energi, når man har noget at holde sig til.


Lav klare planer for hvad du vil have ud af hver træning, og hvilket udbytte du ønsker dig af de samlede træninger. På den måde kan alt blive målbart, uanset om målet er at træne på en specifik øvelse, eller det er at lege – det giver meget bedre muligheder for at evaluere efterfølgende, når vi har en klar plan med det vi gør.


RIGTIG GOD FORNØJELSE MED AT HOLDE FOKUS PÅ DIG SELV – OG DET SOM DU KAN GØRE NOGET VED.


Herunder kan du med stor fordel også læse mine tidligere blogindlæg der omhandler ”DEN MENTALE VERDEN” i fire dele - samt alle mine andre blogindlæg der giver information og muligheder til endnu mere ”OPTIMERING AF RYTTEREN”, eller til håndtering af eventuelle udfordringer.


Læs f.eks. også ”ER DU OMSTILLINGSPARAT” bragt d. 16/3-20, i forbindelse med corona-nedlukningen


Hvis du er nysgerrig kan du læse mere om hjælpende og optimerende muligheder her på min hjemmeside.


Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om - hvad jeg eventuelt kan hjælpe dig med

Med sportslig hilsen

Lars mars


41. BLOGINDLÆG - Ridehesten (24/3-21)

Optimering af rytteren "HVAD ER DET NU AT STYRKETRÆNIGNEN SOM TILLÆGSTRÆNING, KAN HJÆLPE RYTTEREN MED" – 2. DEL

ER DET ”MOTIVATIONEN” ELLER ”TIDEN” DER ER STYRENDE FOR OM DU FÅR TRÆNET TILLÆGSTRÆNING ??


Der er så mange super gode argumenter for at ”styrketræning af hele kroppen” kan hjælpe rytteren, på rigtig mange områder – derfor er det en rigtig god ide at have fokus på helheden, og ikke kun nogle øvelser for balance og stabilitet – det kan du nemlig automatisk også få trænet, i et målrettet og tilpasset styrkeprogram for hele kroppen.


EN TING, KAN VÆRE SKYLD I MANGE TING –

SOM MAN MÅSKE IKKE LIGE ER HELT OPMÆRKSOM PÅ, ELLER HAR KENDSKAB TIL.


Målrettet styrketræning af hele kroppen kan bl.a. afhjælpe eller minimere flg. områder:

 • En skulder der hænger lidt – som vil kunne udfordre tøjletrækket.
 • Et hoved der falder lidt til den ene side – vil forplante sig ned gennem kroppen.
 • Skuldre der falder frem - flere bruger "support-veste” der kan holde skulderne tilbage - men det vil nedsætte ”kroppens naturlige balance og opspænd” - som har stor betydning for resten af rytterens krop.
 • Et ben der er svagere i forhold til det andet - vil kunne give udfordringer i signalerne til ponyen/hesten.
 • En balle-muskel der er mindre aktiv, eller lidt mindre i størrelse – vil kunne give en dårligere position i sadlen.
 • En ryg-muskulatur der er stærkere i den ene side i forhold til den anden side.
 • Smerter eller ustabilitet i kroppen fra mén eller skade – kan ofte også nedsættes eller afhjælpes, når der kommer en aktiv og kontrolleret bevægelse af området.

Typisk for ovenstående områder, vil de både kunne indvirke på ridningen, udviklingen, præstationen, samt de gode oplevelser - samt give anledning til at rytteren skal kompensere, og dermed både belaste sig selv og ponyen/hesten uhensigtsmæssigt.


MÅLRETTET STYRKETRÆNING OG UDSTRÆKNING KAN ALTSÅ BÅDE HJÆLPE RYTTEREN OG PONYEN/HESTEN -

SAMT GØRE DET LETTERE FOR TRÆNEREN AT UDVIKLE RYTTEREN


TRÆNEREN

Vær opmærksom på at træneren ofte ikke er opmærksom på ovenstående områder – rytteren skal ikke forvente, at træneren har fokus på helheden – men vil typisk bare forsøge, at træne rytteren endnu mere med ridningen.

 • Men noget der kan være svært at udføre for rytteren, eller for ponyen/hesten - kan altså skyldes rytterens krop.
 • Rytteren: Husk at fortælle din træner hvis du kan mærke at du har udfordringer i kroppen, eller har smerter – så I kan få lavet en god plan, og måske få hjælp udefra.
 • Træneren: Hvis en rytter har udfordringer med bestemte tekniske udførsler på ponyen/hesten kan det bl.a. skyldes styrke- eller bevægelses-udfordringer, eller smerter – hjælp og vejled rytteren til at opsøge en kompetent hjælper som har fokus på helheden og ikke kun et område.

VORES KROP OG HJERNE ER SKABT TIL AT BLIVE BRUGT – OG VED AT LÆRE, AT LYTTE TIL DEN,

KAN VI FÅ DET BEDSTE UDBYTTE – PÅ DEN BEDSTE, OG MEST SKÅNSOMME MÅDE.


VORES NERVEBANESYSTEM ER FANTASTISK

Vi er afhængig af et velfungerende nervebanesystem, det er nemlig det, der hjælper os, til at kan udføre vores bevægelser, og med en afstemt styrke, som der skal til for at kunne udføre en bestemt funktion.


Jo mere vi skal nørde med vores krop og detaljerne – jo mere afhængig er vi af, at der er lige stærke signaler til alle steder i kroppen – altså at vi bl.a. kan bruge ”begge ben”, ”begge arme”, og ”begge sider af kroppen” lige godt.


Der kan desværre let komme ubalance i de signaler – og ”desværre” er vores nervebanesystem super god til at kompensere for forskellige ubalancer – men kun til en vis grænse, for over tid, vil det typisk belaste kroppen, eller gå udover udførslen af de svære øvelser i ridningen, samt påvirke både rytter og ponyen/hesten.


Vores nervebanesystem er styret af vaner – og det kræver træning og tilvænning at ændre på det, bl.a. fordi at vi har tillagt os det over lang tid, som f.eks.:

 • Hvis vi over længere tid har kompenseret for ubalancer fra bl.a. ovenstående områder.
 • At vi har et favorit-ben vi står på, når vi står op, i længere tid.
 • At vi børster tænder med den samme hånd/arm hver gang.
 • At vi stiger op på ponyen/hesten med samme ben/fra samme side hver gang.
 • At vi muger ud og fejer med samme side af kroppen hver gang.
 • Hvis vi har en styrke-forskel eller stramhed et sted – vil det typisk også påvirke et andet sted.

Ovenstående områder vil automatisk gøre nervebanesignalerne stærkere i den aktive side/område - derfor er det vigtigt at få styrketrænet hele kroppen - således at den modsatte side/område, kan få skabt mere nervebane-aktivitet, så kroppen derved bedre kan arbejde sammen.


Kender du det, at du har ambitionerne om at styrketræne, både for udviklingen, resultaterne,

eller for at hjælpe din krop, eller ponyen/hesten -

men du finder hurtigt lige på nogle begrundelser for, at det ikke lige passer ”nu”, eller ”i dag” –

du gør det i morgen – men risikoen er, at der sker det samme.


LAV EN GOD PLANLÆGNING

Hjælpe dig selv til den bedste start – eller til at fortsætte med at få trænet kontinuerligt.

 • Med en god realistisk planlægning har vi bedre mulighed for at få et godt overblik over vores tid, samt at få lavet faste aftaler med os selv.
 • Lav f.eks. en fast aftale med en træningsmakker – hvis I ikke kan træne sammen – kan I bare træner på samme tidspunkter – så I støtter hinanden i at få det gjort.

PRIORITERING

Undgå undskyldninger, begrundelser og forklaringer – hold dig fast til den plan som du har lavet – også selv om der opstår uforudsete ”opgaver” eller situationer, som kan gå udover din planlægning.

 • Forsøg alligevel at få trænet hele programmet, evt. bare med færre gentagelser i øvelserne - så du stadig får trænet hele kroppen de planlagte dage – så kan du presse dig lidt mere næste gang. Det hjælper dig også mentalt at overholde dine træninger og planer.

HVILKET UDBYTTE ØNSKER DU DIG AF TRÆNINGEN

 • Sørg for at du har helt klare planer, og afstemte forventninger for din styrketræning.
 • Lav din træning målbar – så du kan mærke om der kommer forbedringer – det er både motiverende og retningsvisnende, for om du gør det rigtige, for at få det ønskede udbytte.

PRØV LIGE AT TÆNKE PÅ, HVOR MEGET BEHANDLING OG TRÆNING DER FINDES OG TILBYDES, TIL AT HJÆLPE PONYEN/HESTEN – TIL AT KUNNE TRIVES OG PRÆSTERE OPTIMLAT. DERUDOVER ER DEN GENERELT ALTID FYLDT OP MED DET BEDSTE FODER OG TILSKUD

 • Rytteren kan desværre let glemme sig selv, og alle de optimerende områder - som vil kunne skabe små marginaler, eller større udviklings- eller præstations-muligheder.

HUSK ALTID AT LAVE UDSTRÆKNING OG AT LYTTE TIL KROPPENS SIGNALER


RIGTIG GOD FORNØJELSE MED AT KOMME I GANG, ELLER FORTSÆTTELSE MED STYRKETRÆNINGEN


Hvis du er nysgerrig kan du læse mere om hjælpende og optimerende muligheder her på min hjemmeside.


Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om - hvad jeg eventuelt kan hjælpe dig med

Med sportslig hilsen

Lars mars


40. BLOGINDLÆG - Ridehesten (13/3-21)

Optimering af rytteren "HVAD ER DET NU AT STYRKETRÆNIGNEN SOM TILLÆGSTRÆNING,

KAN HJÆLPE RYTTEREN MED" – 1. DEL

 • Bedre position på ponyen/hesten
 • Bedre udvikling og præstation
 • Hjælpe rytteren med bedring af mén fra skader og gamle skavanker
 • Nedsætte risikoen for overbelastninger for både rytter og ponyen/hesten
 • Hjælper rytteren til at skabe mere tryghed efter styrt, eller ved ride-angst

UDOVER ALLE DE FYSISKE FORDELE – HAR DET OGSÅ EN STOR POSITIV PÅVIRKNING PÅ HJERNEN,

OG VORES MENTALE-KOMPETENCER - BL.A. FORDI AT DET SKABER TYRGHED OG VIDEN,

AT HAVE EN STÆRK KROP, DER ER BEVÆGELIG OG I ARBEJDSMÆSSIG GOD FORM.


STYRKETRÆNINGEN VINDER HELDIGVIS FREM INDENFOR RIDESPORTEN

Men ridesporten er dog stadig langt bagud i forhold til de fleste andre kendte sportsgrene – hvor det er helt normalt, at udøvere fra en tidlig alder, får implementeret styrketræningen.


Dette skyldes bl.a.:

At der ikke er skabt en kultur for styrketræning, udstrækning og kondition, samt opvarmning af kroppen inden rytteren sætter sig op på ponyen/hesten - hverken i ride-klubber hos træneren, eller fra Dansk Ride Forbund.

Det er mega ærgerligt at der ikke er information og vejledning til ryttere og forældre, og at de selv skal være opmærksom på behovet/fordelene.


Siden 2017 har jeg skrevet artikler og blogindlæg her hos Ridehesten – med mit koncept ”Optimering af rytteren”, der handler om at skabe synlighed for alt hvad der kan hjælpe rytteren til endnu mere udvikling, bedre præstation, samt gode oplevelser – eller til håndtering af udfordringer. Jeg har altid fokus på helheden når jeg hjælper ryttere – alt har betydning for hinanden, og det samme gælder selvfølgelig også på det fysiske-område.


ERFARINGER

Jeg er, og har i mange år været træner for talent-klasser i folkeskolen, og for ungdomsuddannelser, under Team Danmark, i flere byer – for både individuelle udøvere, og for holdsportsudøvere - samt udviklet start-styrketræning for U14 håndboldsspillere (13 år).

Jeg har fulgt og trænet mange udøverne gennem hele deres ungdomstid, og som senior – altså ofte i mange år, hvor vi har skabt en lang målrettet og kontinuerlige udvikling.


Dette har givet mig en kæmpe erfaring i, at uanset sportsgren, så har en målrettet basis styrketræning med kontinuerlig øgning af belastning, ud fra udøverens niveau og styrke - en stor betydning for udøverens udvikling og præstation i deres hovedsport, op gennem ungdomsårene samt som voksen.


Heldigvis er der kommet mere fokus på området

Der er en fremgang og interesse at spore indenfor ridesporten, både ud fra alle de fysioterapeuter der er begyndt at byde ind på området, og har set et forretningsområde som fysiske trænere - og ud fra de artikler der i nyere tid er begyndt at dukke op på de forskellige medier, samt de opslag der kommer fra ryttere når de træner – samt mere fokus på området ved landsholdssamlinger. Dog er det generelt, stadig kun helt spæde skridt.


ALLE HAR ET STORT ØNSKE OM AT HJÆLPE DIG (RYTTEREN) – DER ER BARE FORSKELLIGE MÅDER OG INDSTILLINGER, TIL HVILKEN MÅDE DET SKAL GØRES PÅ, UD FRA DINE BEHOV

Som udgangspunkt er en rytters krop, ikke anderledes, i forhold til alle andre udøveres krop – derfor er mine vejledninger, at rytteren skal træne hele kroppen, for at få skabt et godt styrke-fundament, som der så kan nørdes videre med, og udvikles på – alt efter ride-disciplin, niveau, ambitioner, behov og rytterens ønsker.


HELE KROPPEN HÆNGER SAMMEN, FRA TOP TIL TÅ – SÅ DET ER ALTSÅ IKKE NOK AT TRÆNE BALANCE OG CORE –

HVIS MAN ØNSKER EN OPTIMAL OG FUNKTIONEL KROP


KORTE, HURTIGE OG LETTE TRÆNINGER

Desværre oplever jeg en stor stigning i, at ryttere bliver ”bildt ind, eller bilder sig selv ind”, at ”tillægs-træningerne kan gøres optimalt, på ingen tid, og med få øvelser”, og måske endda sammen med ponyen/hesten.

Men som i alt andet, er quickfix løsninger, bare ikke dem, der på sigt, giver det bedste resultater.


VÆRE OPMÆRKSOM PÅ HVILKET UDBYTTE DU ØNSKER DIG, NÅR DU ENTEN SELV LAVER ET PROGRAM -

SØGER PROGRAM PÅ NETTET - ELLER FÅR HJÆLP FRA EN DER TILBYDER STYRKETRÆNING -

DER ER SJÆLDENT NOGLE ”HELT LETTE LØSNINGER”, HVIS DU ØNSKER DET BEDSTE UDBYTTE :-)


Mugning af boksen, fejning, køre med trillebør, træk ponyen/heste ud og ind – har altså ikke noget med styrketræning at gøre

Yes, du bruger din krop og dine muskler men det er ikke træning – som i træning, der kan hjælpe dig på ponyen/hesten – der er nærmere større chancer for, at du tillægger dig ubalancer i både styrke og smidighed i kroppen. Pga. at vi typisk altid fejer og løfter med samme side.


En målrettet styrketræningen kan hjælpe dig med at nedsætte risikoen for at få overbelastninger, eller styrkemæssige ubalancer i kroppen, som kan påvirke din ridning, og din pony/hest.


FÅ DET BEDSTE UDBYTTE AF DIN TRÆNING

Vores muskelstyrke udvikler sig kun ved en kontinuerlig øgning af belastningen, af nervebanesystemet og musklerne, vi kan ikke træne hele kroppen ved balance-øvelser.

 • Hjemmetræning med egen kropsvægt: Hvis du ikke har trænet tidligere – så er et styrke program med en ”stor træningsbold”, og træning med egen vægt, et rigtig fint sted at starte. Husk at træner øvelser til hele kroppen, og ikke kun balancen.
 • Hjemmetræning med elastikker og vægte: Hvis du ønsker et lidt større udbytte af din træning - er det vigtigt at få lavet et styrke program med træningselastikker og vægte, der kan udfordre nervebanesystemet og muskulaturen – for at kunne få et kontinuerligt udbytte af træningen, og den tid som man bruger på det.
 • Styrketræning i fitnesscenter: På et tidspunkt er det en god ide at gøre op med sig selv, om hvilket udbytte man ønsker, hvis du vil et skidt videre i din optimering/udvikling. I fitnesscentret er der mange flere muligheder (udstyr og vægte) for at kunne træne kroppen optimalt, med mindre at du har et komplet center derhjemme.

Mit næste blogindlæg går et skridt dybere i ”Den fysiske træning” – så du kan få endnu mere viden til valg af din træning.


RIGTIG GOD FORNØJELSE MED AT FÅ STARTET MED, ELLER FORTSÆTTELSE AF EN MÅLRETTET OG UDVIKLENDE STYRKETRÆNING – TIL ENDNU MERE UDVIKLING, BEDRE PRÆSTATION, SAMT GODE OPLEVELSER


Hvis du er nysgerrig kan du læse mere om hjælpende og optimerende muligheder her på min hjemmeside:


Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om - hvad jeg eventuelt kan hjælpe dig med

Med sportslig hilsen

Lars mars


39. BLOGINDLÆG - Ridehesten (5/3-21)

Optimering af rytteren - ER DU KLAR TIL UDENDØRSSÆSONEN ?


Ryttere, trænere og forældre – kan med stor fordel hjælpe hinanden til,

at få den bedste start efter en laaaang nedlukning. Ved at lave gode planer, som ikke stresser -

men skaber god viden, gode fundamenter, og en god base at arbejder videre ud fra.


WAUW, sikke en fed start på den første forårsmåned – med lempelse af restriktionerne, så der igen er lovligt at få undervisning, samt at komme til stævner igen. Så må vi bare håbe på at arrangørerne står i kø for at tilbyde/afholde mindre stævner i starten - så ryttere og ponyer/heste kan komme ud og få genskabt stævne-erfaringen igen.

Ps. selvfølgelig med forbehold for den opblussende herpesvirus, som man kan læse om.


HVORDAN HAR DU BRUGT DIN STÆVNE-PAUSE ?

 • Har du brugt den lange stævne-pause til optimering af dig selv, og fået lagt endnu et lag på dine fysiske- og mentale-kompetencer, og lavet gode planer for fremtiden ?
 • Har du været ”gået lidt kold”, fordi det hele har været lidt uoverskueligt, om hvornår der vil være mulighed for lidt normale ride-forhold - og derved ikke lige har kunnet aktivere dig selv, udover ridningen/motioneringen af ponyen/hesten.

UANSET HVAD DU HAR GJORT

Der er nogle områder som er rigtig gode at være opmærksom på, og forberede sig på, efter en lang stævnepause og frem mod udendørssæsonen, bl.a.:

 • Afstemte forventninger til både træner, træning og stævner.
 • Accept på at man lige skal i gang igen, og finde niveauet for både rytter og ponyen/hesten.
 • At skabe fokus på glæden til, at vi stille og roligt kan komme tilbage til en mere normal ride-verden.
 • At fokusere på det som vi kan, og dygtiggøre os ud fra det.
 • Planlægning, og deltagelse af så mange stævner som muligt – til at få skabt en god viden om rytterens og ponyen/hestens nuværende niveau.

HUSK AT DE RIDE-MÆSSIGE KOMPETENCER SKAL GÅ HÅND I HÅND MED DE MENTALE KOMPETENCER – FOR AT KUNNE FÅ OPTIMAL UDVIKLING, DEN BEDSTE PRÆSTATION,

SAMT DE BEDSTE OPLEVELSER


SKAB NYE VANER

Efter en lang pause, kan det være hensigtsmæssigt at gennemgå sine vaner og handlingsmønstre – for at sikre sig, at de er tidssvarende og hjælper os optimalt.


Vaner skaber tryghed, og hjælper til at fokusere på andre ting som kræver mere energi til at udføre en ”opgave” – MEN vaner kan også være ”gamle og indgroede”, og som ikke har fulgt med tiden, eller passer til vores nuværende behov, eller den udvikling som vi har haft.


Gennemgå dine vaner med dig selv, og de mennesker der er involveret i dem – så I sammen kan skabe de bedste betingelser for både rytter, ponyen/hesten, hjælpere, samt træneren.


ERFARINGER

Jeg hjælper, og har hjulpet rigtig mange sportsudøvere med at komme tilbage efter lange skadespauser, både med optimering, samt med de mentale-kompetencer – det er nøjagtig de samme behov der gør sig gældende for rytteren, efter denne lange nedlukning.

Jeg kan hjælpe rytteren og træneren med, at vi kontinuerligt får skabt de bedste betingelser, til optimal udvikling, de bedste præstationer, samt de bedste oplevelser.


OPTIMERING OG FORBEREDELSE

Vi kan hjælpe os selv rigtig meget til at få den bedste start efter en lang stævne-pause

 • Optimering af vores mentale kompetencer: Hjælper os til et bedre overblik, overskud samt koncentration, og til at skabe ”ro på” - samt til håndtering af eventuelle udfordringer der kan hæmme vores udvikling, præstation, eller de gode oplevelser.
 • Optimering af vores fysiske kompetencer: Kan hjælpe os til endnu mere udvikling, bedre præstation - samt hvis vi bevidst eller ubevidst har styrkemæssige ubalancer, eller stramheder i kroppen.
 • Optimering af kroppen: Fokus på kost, væske, søvn, hvile, vejrtrækning, restitution – hjælper både krop og hjerne til endnu mere overskud og overblik, til endnu mere udvikling samt optimal præstation.

Man bliver aldrig helt færdig med at kunne optimere, nørde og udvikle sig selv – for når vi har optimeret på noget, så kan vi fortsætte med, at optimere på det som vi lige har optimeret på.

Det er uendeligt, og der vil altid være detaljer som der kan arbejdes med - på samme måde som vi også konstant kan optimere på din ridning.


FORDELENE VED AT OPTIMERE PÅ SIG SELV – DU HJÆLPER BÅDE DIG SELV OG PONYEN/HESTEN,

TIL MERE UDVIKLING, BEDRE PRÆSTATION, SAMT GODE OPLEVELSER


MOTIAVATIONEN

Mentalt kan vi med stor fordel læne os op af den gode nyhed med at vi igen kan få optimal ride-undervisning, og snart kan komme ud til stævner – nu har vi noget mere konkret at træne og optimere os frem mod.


Motivationen spiller ofte en stor rolle, hvis vi skal gøre lidt ekstra, ud over det som vi plejer - eller som vi har gjort i den lange corona-nedlukning.

Vi kan med stor fordel hjælpe os selv og ponyen/hesten til at få de bedste betingelser for en god start, og komme godt tilbage.


HVER GANG VI GØR LIDT EKSTRA, I FORHOLD TIL DET SOM VI HAR GJORT TIDLIGERE,

ELLER IKKE GJROT I ET STYKKE TID – VIL DET PÅVIRKE VORES HJERNE POSITIVT,

OG DERMED SKABE BÅDE GLÆDE OG TRYGHED I HJERNEN.


GLÆDE

Glæden til det som vi gør, har en stor betydning for det udbytte som vi får, samt på vores trivsel og stressniveau.

Efter en laaaang nedlukning, skabes der selvfølgelig stor glæde når det nu igen er lovligt at modtage ride-undervisning (udendørs), samt at stævnerne står for døren – men kort efter, kan de glade-tanker være under stort pres – bl.a. fordi at vores hjerne tænker:

 • At nu skal vi hurtigt ud og indhente alt det som vi har mistet - og så kan vi let komme til, at skabe mest fokus på, om vi og ponyen/hesten nu er gode nok, og om vi nu kan præstere optimalt, efter den lange stævne-pause, osv. osv.

RIGTIG GOD FORNØJELSE MED AT FÅ SKABT DE BEDSTE BETINGELSER –

TIL AT FÅ DEN BEDSTE START EFTER NEDLUKNINGEN


Alle mine blogindlæg henvender sig til alt det der kan hjælpe rytteren, og som jeg kan hjælpe rytteren med - til endnu mere udvikling, bedre præstationer, samt gode oplevelser – eller til håndtering af eventuelle udfordringer. Læs bl.a. tidligere indlæg under dette:

 • ”KOM GODT FRA START” (bragt d. 26/7-20)
 • ”OPBYG ROBUSTE FUNDAMENTER” (bragt d. 13/10-20)
 • ” FÅ DET BEDSTE UD AF DINE STÆVNER” (bragt d. 16/6-19

Hvis du er nysgerrig kan du læse mere om hjælpende og optimerende muligheder her på min hjemmeside


Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om -

hvad jeg eventuelt kan hjælpe dig med


Med sportslig hilsen

Lars mars


38. BLOGINDLÆG - Ridehesten (21/2-21)

Optimering af rytteren - DEN MENTALE VERDEN - 4. DEL


Jeg håber at mine perspektiver, kan inspirere ryttere, trænere og forældre - til at skabe mere interesse, forståelse samt mere indsigt i den måde, som vores hjerne arbejder på - samt hvordan hjernen og det mentale-område kan hjælpes og optimeres.


Nu er jeg kommet dertil, hvor jeg måske burde have startet - nemlig med alt det vigtige, der kan hjælpe til at understøtte vores mentale-tilstand – og som kan hjælpe os til optimering, eller udviklingen af vores mentale-kompetencer.


Ingen af vores kompetencer kan stå alene – hvis vi ønsker det bedste udbytte

 • De ride-faglige
 • De mentale
 • De fysiske
 • De optimerende

Men sammen skabes der en helhed, som kan hjælpe og støtte hinanden til den bedste udvikling, de bedste præstationer, samt de bedste oplevelser – eller til endnu bedre håndtering af eventuelle udfordringer


Alarmsignaler

Hvis vores hjerne har registreret, at vi har nogle ”mangler” i forhold til det der er behov for, når vi skal udføre en ”opgave” eller præstere – så vil den automatisk prøve at påvirke os, ved at gøre os utryg - ved bl.a. at ”skabe nervøsitet”, eller at skabe tvivl om, ”om vi nu er gode nok”.

Hjernen vil altså forsøge at få os til at ”flygte”, for at skåne os fra en ”knap så god oplevelse”.


Ridesporten er jo en koncentrationssport - så der er et stort behov for, at vi kan skabe ”ro på” - således at vi kan skabe fuld fokus på ”opgaven”, samt at kunne holde koncentrationen, på det der kræves for at udføre ”opgaven”.

Hvis vi ikke har ”baglandet” i orden – her tænker jeg på alt det, der kan hjælpe vores hjerne til at skabe tryghed – altså alt det som man har gjort, for at optimere sig selv, udover selve ridningen.

 • Hvis vi ikke har spist eller drukket nok - hvis vi har nogle fysiske-udfordringer - hvis vores hjerne er proppet med lidt for mange tanke – hvis vi ikke har gode planer, og afstemte forventninger – vil det automatisk skabe noget usikkerhed og tvivl inde i hjernen – med stor risiko for at det går udover vores udvikling, præstation, de gode oplevelser, eller vores trivsel.

I MENTAL-TRÆNING/COACHING BLIVER DER DESVÆRRE, TYPISK KUN ARBEJDET MED DET MENTALE-OMRÅDE – UDEN AT SKABE FOKUS PÅ, ALLE DE OPTIMERENDE- OG STØTTENDE-OMRÅDER - DER ER NØDVENDIGE FOR AT HJÆLPE HJERNEN TIL DET BEDSTE UDBYTTE,

OGSÅ I DE ALLERMEST PRESSEDE SITUATIONER.


Screening

I mit koncept ”Optimering af rytteren” skaber jeg altid fokus på ”HELHEDEN” – alt har en stor betydning for at kunne nå det ønskede udbytte.

Når vi starter et forløb, laver jeg altid en ”samtale-screening” af rytteren, - således at vi får skabt et godt overblik over, hvor det vil være hensigtsmæssigt at vi starter.

 • Det giver simpelthen ingen meningen at begynde, at tale om at skabe mentale-ændringer eller nye mentale-kompetencer - hvis udøveren ikke har nok energi/overskud til rådighed – eller hvis der er områder som bevidst eller ubevidst vil påvirke de nye tiltag.

Hvis der opstår travle-, pressede- eller stressede-perioder reagere vores krop og hjerne typisk med nogle ”knap så gode” påvirkninger, som f.eks.:

 • At vi mister lysten til at spise sund nærende kost.
 • At vi typisk hopper ind i ”knap så gode” handlingsmønstre, og skaber ”knap så gode” vaner.
 • At vi glemmer at holde os til den planlagte plan – eller måske mangler vi en plan.

Vores mentale-kompetencer kan ikke stå alene – de vil altid være påvirket af,

at vores hjerne har brug for energi, samt at kunne skabe ”ro på” -

for at kunne få det bedste udbytte af vores mentale-muligheder.


Fundamenter

Vores hjerne er super god til at spotte hvis vi har nogle ”svage områder”, som bevidst eller ubevidst vil skabe en lille tvivl, om vi nu kan klare ”opgaven”.


For at vi kan hjælpe vores hjerne optimalt – er det rigtig godt, at opbygge nogle robuste fundamenter – som både skaber viden og sikkerhed, samt hjælper og støtter vores hjerne til at skabe tryghed, overblik, og overskud.

 • Kost, væske: Sund og energigivende kost, samt at drikke vand, jævnt fordelt over hele dagen – skaber optimal energi til både krop og hjerne.
 • Søvn og hvile: Sunde søvnvaner, samt at tage et hvil inden man skal træne eller præstere, eller skal i gang med en ”opgave” – skabes der en god restitution for både krop og hjerne.
 • Vejrtrækning: En aktiv og målrettet vejrtrækning, hjælper både til at kunne skabe ”ro på” i pressede situationer, eller ved nervøsitet - samt til at kunne give optimal energi når vi er aktive.
 • Planlægning: Med en god planlægning både i hverdagen, skole/uddannelse/arbejde, sporten/ridningen – skabes der et godt overblik samt ”ro på” i hjernen.
 • Fysisk form: En god fysisk form (styrke, smidighed, kondition), påvirker vores hjerne positivt, og skaber bevidsthed samt tryghed.

Hjælp hjernen ind på den meste hensigtsmæssige vej

Som jeg har nævnt tidligere så er vores hjerne faktisk lidt doven – og den har svært ved at ændre på noget, også selv om at det er ”knap så gode” handlingsmønstre samt gamle og indgroede vaner.

Men vi kan sagtens hjælpe vores hjerne til nye og mere hensigtsmæssige tankemønstre – vi skal bare lige have opbygget de gode og hjælpende fundamenter først.


TRYGHED, OVERBLIK, OVERSKUD

Når vores hjerne trives, vil den automatisk fokusere på:

 • Alt det gode
 • Glæden ved træningen, og at dygtiggøre os
 • Alt det vi ved at vi kan
 • Samt glæde sig til at vise hvad vi kan

Hvis vores hjerne mangler energi, eller hvis vi har lidt for meget at tænke på, vil den automatisk fokusere på:

 • Det som vi ”burde” have gjort bedre
 • Det der er svært at lære, og udføre
 • Det der kan gå ”knap så godt”
 • Hvad tænker andre

RIGTIG GOD FORNØJELSE MED SKABE FOKUS PÅ DE HJÆLPENDE-OMRÅDER –

TIL AT SKABE ENDNU MERE UDVIKLING,

ELLER TIL HÅNDTERING AF EVENTUELLE UDFORDRINGER.


DU KAN LÆSE 1. DEL, 2. DEL OG 3. DEL AF ”DEN MENTALE VERDEN” HERUNDER.


Hvis du er nysgerrig kan du læse mere om hjælpende og optimerende muligheder her på min hjemmeside.


Jeg har skrevet en del blogindlæg på RIDEHESTEN.COM som kan hjælpe alle til optimering, samt til at få det bedste udbytte i corona-situationen – måske de også kan inspirere dig. Du kan læse dem fortløbende herunder.

Med sportslig hilsen

Lars mars


37. BLOGINDLÆG - Ridehesten (9/2-21)

Optimering af rytteren - DEN MENTALE VERDEN - 3. DEL


SKAB DEN BEDSTE START FOR DET SOM DU SKAL I GANG MED


Mental-forberedelse – Mental-indgangsvinkel – Mental-indstilling

Efter min mening og erfaringer, har ovenstående tre mentale-områder, en stor betydning for det udbytte som vi får - uanset om det drejer sig om træning, stævner eller andre situationer.


Vi har forskellige mentale-påvirkninger

Vores hjerne er fyldt med erfaringer og tanker fra tidligere oplevelser – og de har en stor betydning for hvordan vi starter, og håndtere forskellige situationer.

 • Nogle tænker, at det er spændende at lære og indarbejde noget nyt - at dygtiggøre og udvikle sig - samt at glæder sig til at vise hvad de kan. Skaber en god påvirkning.
 • Andre forudser straks på alle de ting der kan blive svært - som man nok ikke kan - samt hvad der kan gå ”knap så godt”. Skaber et højt stress-niveau. VI ER IKKE ENS, OG KAN IKKE DET SAMME – MEN

VI KAN ALLE LÆRE AT GØRE DET MEST OPTIMALE FOR OS SELV –

SÅ VI SKABER MULIGHEDEN FOR, AT FÅ DEN BEDSTE UDVIKLING, DE BEDSTE RESULTATER,

OG DE BEDSTE OPLEVELSER, UD FRA SIT NIVEAU


Med en god forståelse for hvordan vores hjerne arbejder og reagere i forskellige situationer – kan vi meget bedre hjælpe os selv, både til endnu mere udvikling, eller til at håndtere eventuelle udfordringer.


For at kunne skabe optimal fokus og koncentration på en ”opgave” - kan vi med stor fordel hjælpe vores hjerne, til at kunne styre vores tanker, og de påvirkninger der kan opstå.

Mental-forberedelse: De tanker som vi gør os inden vi f.eks. tager til træning eller stævne – hjælper vores hjerne til at gøre sig endnu mere klar, til det som vi skal i gang med.

 • Lav en god realistisk plan, for hvilket udbytte du ønsker dig, af det som du skal i gang med – samt hvordan du vil udføre din plan.
 • Sørg for at du har klare afstemte forventninger til dig selv, og til de mennesker der er omkring dig.
 • Visualisere – se dig selv udføre den plan som du har lavet.
 • Genkald gode oplevelser og succeser, fra tidligere situationer.

Mental-indgangsvinkel: Vores indgangsvinkel til en ”opgave” har stor betydning for hvordan vores hjerne reagere på det som vi skal i gang med. Vi kan hjælper vores hjerne til at skabe ”ro på”, som skaber tryghed, og dermed endnu mere overblik.

 • Attitude/udstråling: Med et smilende ansigtsudtryk ☺ – skabes der automatisk en tryg fornemmelse i hjernen. Det skaber ”ro på”, og giver en god følelse i kroppen.
 • Positiv: Med en positiv-tankegang – kan vores hjerne meget bedre koncentrere sig om det som vi er i gang med, i stedet for at være i ”alarmberedskab” og ”frygte at lave fejl”.
 • Planlægning: Hold dig til den plan som du har lavet i dine forberedelser – det skaber tryghed i hjernen og ro i kroppen.
 • Glæd dig over det som du kan – det skaber et godt fundament, og dermed tryghed.

Mental-indstilling: Har en stor betydning for hvordan vi påvirker vores hjerne i forskellige situationer.

 • Glæden ved at vise hvad du kan
 • Fokus på det som du ved at du kan
 • Koncentrere dig om dig selv
 • Find løsninger – i stedet for at fokusere på ”knap så gode” handlinger.

ALT HVAD VI GØR, PÅVIRKER VORES HJERNE – DER ER RIGTIG MANGE GODE GRUNDE TIL,

AT HJÆLPE OS SELV, VED AT BRUGE DE MENTALE-MULIGHEDER –

TIL AT SKABE TRYGHED, OVERSKUD OG OVERBLIK


Bevidstheden og underbevidstheden

Der kan være mange ting der påvirker vores mentale indstilling – bl.a. bevidstheden og underbevidstheden spiller en stor rolle:

 • Bevidstheden – er den synlige del, den vi kan forholde os til, og hvor vi kan sætte ord på vores tanker, og det som vi føler.
 • Underbevidstheden – er lidt mere kryptisk, fordi den påvirker os, uden at vi rigtig kan styre det . Den er typisk styret af tidligere oplevelser, samt vores indstilling til ”opgaven”.

Mine erfaringer er, at vi ofte først bliver påvirket af ”underbevidstheden” når vi bliver presset, f.eks. hvis vi bliver lidt nervøse, eller hvis der opstår lidt tvivl – derfor er mine anbefalinger altid at vi hjælper vores hjerne, med at få skabt ”robuste fundamenter” - som kan hjælpe os til at håndtere, hvis der opstår irriterende påvirkninger.


Vores hjerne er som skabt til at finde på forklaringer og begrundelser

Hvis vi er lidt usikker på noget, eller har lidt for travlt / meget at tænke på - vil vores hjerne altid prøve at hjælpe os, for at skåne os, for ”knap så gode” oplevelser.

 • Allerede inden vi tager til træning eller stævne, vil vores hjerne være opmærksom på, de områder der kan have indflydelse på en ”knap så god” præstation – og hjernen (underbevidstheden) har allerede, dybt inde, forberedt sig, og fundet på nogle forklaringer og begrundelser for hvis det ikke går godt.
 • Dette vil enten bevidst eller ubevidst kunne påvirke både udvikling, præstation, samt mulighed for gode oplevelser.

Tanker som ”små kasser” i hjernen

Prøv at se dine tanker som ”små kasser”, de har alle en ”overskrift”, og indeholder en masse erfaringer og oplevelser.

 • Hvis vi konstant har mange kasserne åbne på samme tid, vil der automatisk skabes uro i hjernen - med stor risiko for at det påvirker vores fokus og koncentration, samt overskuddet til at nørde med detaljerne.
 • Vores hjerne er konstant påvirket, både fra vores egne tanker, samt fra udefrakommende påvirkninger, der kommer fra mennesker omkring os, de sociale medier samt fra nyhederne.

Ved at bruge de omtalte MENTALE-OMRÅDER, mental-forberedelse, mental-indgangsvinkel, mental-indstilling, kan vi bedre skabe fokus, og koncentrere os om en ”opgave” – og derved hjælpe hjernen til at få lukket nogle af ”kasserne (tankerne)” – så der kun er de "kasser (tanker/erfaringer)" åbne, som vi skal bruge til at udføre en bestemt ”opgave”. På den måde skabes der mere overskud i hjernen, til endnu mere overblik.


DER SKAL ALTSÅ IKKE MEGET TIL, FOR AT GØRE TINGENE,

LIDT ELLER MEGET, LETTERE FOR OS SELV -

MED EN GOD FORBEREDELSE, INDGANGSVINKEL, SAMT INDSTILLING –

SÅ HAR VI SKABT ET RIGTIG GODT FUNDAMENT.


RIGTIG GOD FORNØJELSE MED SKABE FOKUS PÅ DIN MENTALE-FORBEREDELSE, MENTALE-INDGANGSVINKEL, SAMT DIN MENTALE-INDSTILLING – TIL ENDNU MERE UDVIKLING,

ELLER HÅNDTERING AF EVENTUELLE UDFORDRINGER.


DU KAN LÆSE 1. DEL OG 2. DEL AF ”DEN MENTALE VERDEN” - UNDER DETTE INDLÆG


Hvis du er nysgerrig kan du læse mere om hjælpende og optimerende muligheder her på min hjemmeside.


Jeg har skrevet en del blogindlæg på RIDEHESTEN.COM som kan hjælpe alle til optimering, samt til at få det bedste udbytte i corona-situationen – måske de også kan inspirere dig.

Du kan læse dem fortløbende herunder.


Med sportslig hilsen

Lars mars


36. BLOGINDLÆG - Ridehesten (30-1-21)

Optimering af rytteren - DEN MENTALE VERDEN - 2. DEL


VÆR OPMÆRKSOM PÅ DEN VÆRDI ”DEN MENTALE VERDEN”, KAN HAVE I CORONA-SITUATIONEN – specielt nu da restriktionerne er blevet forlænget endnu engang.

UNDGÅ AT MISTE FOKUS – UNDGÅ AT GIVE SLIP – UNDGÅ AT FOKUSERE PÅ DET SOM DU IKKE KAN LIGE NU, BRUG ENERGI PÅ DET SOM DU KAN

 • Sparring eller hjælp fra en coach/mentaltræner – kan være et rigtig godt supplement til det som du i forvejen gør – og derved komme godt, og endnu mere styrket gennem aflysningerne/nedlukningerne – så du er klar når det hele starter op igen.

Vi kan træne og træne, for at dygtiggøre os i vores sport – men hvis vores mentale-tilstand, bevidst eller ubevidst, spiller os et puds – eller hvis vores mentale-kompetencer ikke følger med vores sportslige-udvikling - kan det have konsekvenser for både udvikling, resultater, vores trivsel, samt de gode oplevelser.


Coaching / Mentaltræning

Efter så mange år, hvor vi mennesker har haft kendskab til ordet og betydningen af mental-træning – er der stadig alt for mange udøvere og trænere, der undervurdere den hjælp som ”det at træne hjernen” kan have af fordele.


Med hjælp fra en coach/mentaltræner, kan man få skabt endnu mere forståelse for, og kendskab til den mentale-del – og derved åbne op for rigtig mange gode muligheder, som f.eks.:

 • Til udvikling – at skabe nye og flere mentale-kompetencer, samt at optimere tillægsområder der støtter og understøtter den mentale-del.
 • Til håndtering af udfordringer – at skabe viden til nye redskaber, samt at lære, at bruge dem i pressede situationer, når det er ekstra nødvendigt.
 • I et skadesforløb, for rytteren eller ponyen/hesten – at få skabt et godt overblik i en svær periode - uden at der er alt for mange følelser involveret, der kan hindre en rationel tankegang. At få skabt fokus på det som man kan, fokusere fremadrettet, og på mulighederne i perioden.
 • Til håndtering af tankerne i corona-situationen – få hjælp til at navigere bedst muligt mentalt, i corona-situationen - det hjælper både, til at åbne op for nye muligheder - til at kunne holde fokus på planer og målsætninger – til at skabe ”ro på” hvis vi bliver lidt frustreret - til at få det bedste udbytte i situationen.

Der er desværre mange der føler, at det er en ”svaghed”, at få hjælp til den mentale-del – og mange vælger hellere at bøvle med udfordringerne - eller at stå lidt stille i udviklingen, i et håb om: ”At det nok bliver bedre i morgen, eller næste gang” - i stedet for at søge kompetent hjælp fra en coach/mentaltræner. Og dermed få skabt nye kompetencer og ny viden - så man kan hjælpe sig selv, på den bedste måde. På samme måde som man jo også vælger en ridetræner, for at få den bedste hjælp til ridningen.


Som jeg ser det, bliver vi klogere og klogere på rigtig mange områder – men groft sagt, bliver vi ”dårligere og dårligere” til at ”kende vores instinkter”, ”mærke efter”, samt at ”kende grunden til vores reaktioner” i forskellige situationer. Vi er desværre ikke helt så nysgerrige på vores mentale-område – og vi driver gerne ”rovdrift” på det, i stedet for at udvikle det.


Forventninger

Jeg har erfaret, at mange ryttere og trænere forventer, at den mentale-udvikling følger med i forbindelse med at man dygtiggøre sig på ponyen/hesten – men det er på ingen måde en selvfølge. For efterhånden som vi bliver dygtigere, stiger forventningerne og kravene automatisk også, både til sig selv, og fra omverdenen.


Ud fra mine erfaringer, søger de fleste typisk først hjælp til den mentale-del, når de har gået alt, alt for længe med udfordringer/problemer, som har hobet sig op, og som har belastet både glæde, udviklingen og præstationerne i en lang periode, som f.eks.:

 • At man ikke har præsteret optimalt i noget tid.
 • At man har fået lidt/meget præstationsangst.
 • At man har fokusere mere på hvad andre mener og tænker, end på sig selv.
 • At man har svært ved at holde fokus på de ønskede mål.
 • At man har mistet troen på sig selv, og egne evner.
 • At man fokusere mere på det der kan gå/går ”knap så godt” – i forhold til at glæde sig til at vise hvad man/ekvipagen kan.
 • At man mangler udbytte af sin trænings-indsats.
 • At komme tilbage efter en skades-periode
 • Osv.

Hamsterhjul

Det kan ofte være svært at håndtere, hvis man er kommet ind i en ”lidt svær periode” - bl.a. fordi at hjernen typisk fokusere på det som den kender - uanset om det er godt for os eller ej.


Vores hjerne gør typisk det som den er blevet vant til – det er som, at hoppe ind i et hamsterhjul - vi fortsætter typisk, der hvor vi slap sidste gang - uanset om det var godt, eller ”knap så godt”

 • Når det går godt - vil det typisk være selvforstærkende – så det meste af det som vi gør, bliver typisk godt – det skaber glæde og endnu mere viden og tryghed til næste gang.
 • Hvis det går ”knap så godt” - kan det typisk også være selvforstærkende – så det meste af det som vi gør, bliver nervøst, og med ”frygt” for at lave ”fejl”, eller at det går ”knap så godt”.

MENTAL-HJÆLP TIL AT SKABE ”UDVIKLING OG NYE KOMPETENCER”

ELLER TIL ”HÅNDTERING AF UDFORDRINGER”

Efter min mening og erfaringer, kan rigtig mange udøvere opnå store fordele ved at benytte sig af en kompetent coach/mentaltræner. Både til at skabe kompetencer til endnu mere udvikling, eller til håndtering af udfordringerne. (Sørg for at det er, en med sportslig konkurrence-erfaring).


Håndtering af udfordringer

Ved at få synliggjort og skabt forståelse for, hvorfor vi reagere som vi gør i forskellige situationer - kan vi få skabt et stærkt og solidt mentalt-fundament, som kan bruges både i hverdagen, til træning, samt i pressede situationer.

 • Hvis man afhjælper udfordringerne fra starten, kan man nedsætte risikoen for ”knap så gode” oplevelser – samt at komme hurtigere tilbage til bedre udvikling og præstation, samt gode oplevelser.
 • Jo længere tid man venter, jo længere tid tager det desværre at komme tilbage.
 • Min filosofi er at vi ikke skal fortrænge eventuelle udfordringer – men skaber fokus på at acceptere, at de er der – så vi ikke bliver ”bange ” for dem - men lære at håndtere dem, hvis / når de prøver at påvirke os

Udvikling og nye kompetencer

Der kan være store fordele ved at skabe ny viden, samt at opbygge og optimere mentale-kompetencer - som både kan hjælpe og støtte til udvikling og præstation - samt til at skabe forståelse for, hvorfor vi nogle gange tænker og handler som vi gør.

 • Det er meget lettere at udvikle og forbygge - i forhold til at helbrede.
 • Sørg for at dine mentale-kompetencer altid følger din ride-udvikling og niveau.
 • På samme måde som du forbereder og udvikler dig, med træning til din ridning – er der store fordele ved, at bruge noget tid på, at træne og udvikle den mentale-del også.

DU KAN LÆSE 1. DEL AF ”DEN MENTALE VERDEN” LIGE HER UNDER


RIGTIG GOD FORNØJELSE MED AT FÅ STYRKET OG UDVIKLET DINE MENTALE-KOMPETENCER – TIL STOR FORDEL FOR DIN UDVIKLING, PRÆSTATION, DIN TRIVSEL, SAMT GODE OPLEVELSER.


Hvis du er nysgerrig kan du læse mere om hjælpende og optimerende muligheder her på min hjemmeside.


Jeg har skrevet en del blogindlæg på RIDEHESTEN.COM som kan hjælpe alle til optimering, samt til at få det bedste udbytte i corona-situationen – måske de også kan inspirere dig. Du kan læse dem fortløbende herunder.

Med sportslig hilsen

Lars mars


35. BLOGINDLÆG - Ridehesten (23-1-21)

Optimering af rytteren - DEN MENTALE VERDEN - 1. DEL


Kom godt i gang med mentaltræningen - udnyt corona-tiden og stævne-pausen til at optimere dig i hverdagen, træningen, samt at gøre dig endnu mere optimeret, til når det hele starter op igen.


DER ER RIGTIG MANGE GODE UDVIKLINGSMULIGHEDER – ENTEN PÅ EGEN HÅND,

ELLER MED HJÆLP FRA EN COACH/MENTALTRÆNER – UANSET HVILKET NIVEAU DU RIDER PÅ.


Mentaltræning på egen hånd: På samme måde som du træner din pony/hest for at dygtiggøre dig - er det også rigtig godt, at træne og dygtiggøre dig, på det mentale område. Et godt sted at starte er bl.a. at skabe fokus på vores INDSTILLING til det vi skal i gang med:

 • At fokusere på det som du ved at du kan – det skaber bl.a. ”ro på”, og tryghed i hjernen
 • At finde løsninger – i stedet for at fokusere på det ”der kan være svært”, eller det ”der går knap så godt” – det skaber bl.a. en positiv indstilling i hjernen, i stedet for at sætte den er i ”alarmberedskab”.
 • At glæde dig til at ride – så det ikke ”bare, bliver noget du skal”, for at kunne præstere – ved at tænke på glæden, påvirker vi bl.a. hjernen positivet, som hjælper til overskud og overblik.
 • Lær din hjerne lidt bedre at kende – f.eks. hvad gøre ”Bevidstheden vs. underbevidstheden” – samt følelser, reaktioner og instinkter fra ”Krybdyrhjernen”

Hvis du vælger hjælp fra en coach/mentaltræner: Jeg vil anbefale at du vælger en der på egen krop og hjerne, har stor erfaring med at deltage i konkurrencer – en der er vant til, og har forståelse for hvordan påvirkninger kan føles i både krop og hjerne - og hvordan man kan navigere i forskellige følelser og påvirkninger, der kan opstå både bevidst og ubevidst. Detaljerne kan coachen/mentaltræneren simpelthen ikke læse, eller uddanne sig til – det kommer kun via erfaringer på deres egen krop og hjerne.


Det kan være en jungle at vælge på markedet blandt coaches/mentaltrænere.

Der er masser af coaches/mentaltrænere der er super gode, og alle vil dig det bedste, og stort set ud fra de samme principper – derfor vil jeg bl.a. anbefale dig, at være opmærksom på flg.:

 • Der skal være god kemi: Tag en god telefon-snak med en eller flere coaches/mentaltrænere inden du vælger den der skal hjælpe dig – så du har noget at vurdere ud fra, inden I tager det første møde.
 • Spørg altid indtil hvordan coachen/mentaltræneren arbejder: Det er rigtig godt at vide om der bliver arbejdet med quickfix-løsninger, eller om det er langsigtede løsninger, som du også kan bruge når du er allermest presset, og måske ikke lige kan tænke rationelt, eller f.eks. hvis målet er at udvikle dig til et højre-niveau.
 • Spørg ind til coachens/mentaltrænerens egne konkurrence-erfaringer: Det giver altid en tryghed at tale med en der ved hvad der kræves, og hvilke følelser der kan være inden, under og efter konkurrence situationer - eller har kendskab til hvis ”troen på sig selv” forsvinder en periode.
 • Træning og stævner: Spørg ind til om coachen/mentaltræneren er interesseret i at tage med til træning og stævner, og evt. at samarbejde med ride-træneren, hvis du kunne være interesseret i dette. Det kan være en rigtig god måde, at se hvordan det virker, det som man arbejder med - eller for at blive mindet om, det som man arbejder med, indtil det er implementeret som en vane.
 • Aftal aldrig et længere forløb inden I er startet: Når du har haft nogle coaching-møder, kan du danne dig et indtryk, og et overblik over hvordan det går, og om det giver værdi for dig, det som I arbejder med.

VORES HJERNE ER FANTASTISK, DEN KAN HJÆLPE OS TIL AT DYGTIGGØRE OS,

TIL UDVIKLING, TIL OPTIMAL PRÆSTATION, OG TIL GODE OPLEVELSER –

MEN DEN KAN DESVÆRRE OGSÅ PÅVIRKE OS, TIL DET STIK MODSATTE


HAR DU F.EKS. OPLEVET SITUATIONER SOM:

 • At tvivle lidt på dig selv i vigtige situationer ?
 • At du skaber mere fokus på det som kan gå ”knap så godt” - i forhold til at ”glæde dig”, til at vise hvad du kan” ?
 • At blive irriteret og frustreret på dig selv og andre, hvis en træning eller konkurrence ikke lige går som håbet – og har svært ved at tænke rationelt bagefter ?
 • At blive nervøs, som f.eks.:
  • At du har svært ved at koncentrere dig, ikke kan huske, eller at du bliver hurtigere irriteret ?
  • At mærke et ubehag i kroppen, så du f.eks. ikke har appetit, ryster lidt, fryser eller har det varmt, eller har svært ved at trække vejret optimalt ?

DEN MENTALE VERDEN ER ET MEGA SPÆNDENDE OMRÅDE –

OG DET ER MIN HELT STORE PASSION OG INTERESSE, AT KUNNE HJÆLPE OG VEJLEDE SPORTSUDØVERE TIL UDVIKLING, ELLER HÅNDTERING AF UDFORDRINGER


Ved at lære vores hjerne lidt bedre at kende - kan vi bedre skabe forståelse for, hvorfor og hvordan den reagere, og påvirker os i forskellige situationer.

Groft fortolket, vil jeg forsøge at skitsere et lille billede af, hvad der kan være brugbar viden, når vi arbejder med den mentale verden – vi kan dele vores hjerne op i to:

 • En del af hjernen, er den ”udviklede-del”: Den som har vi udviklet siden evolutionen – hvor vi via erfaringer, viden og udvikling, har lært hvad vi kan gøre i forskellige situationer.
 • En anden del, er ”krybdyrhjernen” (reptilhjernen): Den er stadig styret af instinkter, helt tilbage fra mange tusind år siden – hvor eneste hovedopgave var at ”holde os i live / at overleve” – faktisk på nogle områder som hos ponyen/hesten.

Det kan lyde lidt underligt, men en del af vores hjerne har faktisk stadigt ”sit helt eget liv”

Den er stadig styret via instinkter - så hvis der er optræk til noget, som f.eks. til en eksamen, til en jobsamtale, eller når vi skal præstere enten til træning eller stævne – vil der typisk frigives ”adrenalin”, som enten gør os ”kampklar”, eller sætte gang i ”alarmberedskabet”

 • Adrenalin som ”kamphormon”: Hjælper os til, at sætte os op til en ”opgave”, så vi bliver endnu mere klar til at præstere – ved bl.a. at skabe overskud, overblik, tænke hurtigt o.l.
 • Adrenalin som ”stresshormon”: Hvis hjernen oplever noget der kan føles ”ubehageligt eller gør os usikker” så sættes der gang i ”alarmberedskabet” og gør os klar til at ”flygte” – det er også det som vi kender som ”nervøsitet” – det er ikke en behagelig følelse, og den gør os utryg.

FØLELSE AF NERVØSITET

Er altså ikke farlig for vores præstation eller oplevelse - hvis vi bare lære at forstå den.

 • Hvis følelsen af ”nervøsitet” opstår kan der typisk være to grunde:
  • 1) At krop og hjerne gør sig klar til ”kamp” – til at klare en ”opgave”.
  • 2) At hjernen beskytter os mod ”knap så gode oplevelser” – som f.eks. hvis vi er utryg, eller usikker på om vi kan klare en ”opgave”. Derfor forsøger den at få os til at ”flygte”, at få os til at undgå at ”kaste os ud i opgaven”. Her skal vi have, og lære at bruge nogle ”redskaber” til at håndtere situationen – så det ikke går ud over præstationen og oplevelsen.

RIGTIG GOD FORNØJELSE MED OPTIMERING, FORSTÅELSE OG HÅNDTERING AF DIN HJERNE


Hvis du er nysgerrig kan du læse mere om hjælpende og optimerende muligheder på min

hjemmeside WWW.RYTTEROPTIMERING.DK - samt på min blog på RIDEHESTEN.COM


Kontakt mig meget gerne for en uforpligtende snak om hvad jeg eventuelt kan hjælpe dig med

Med sportslig hilsen

Lars mars


34. BLOGINDLÆG - Ridehesten (8-1-21)

Optimering af rytteren - Få den bedste start på 2021 – fokusere på det som du kan


Mange havde nok glædet sig til at komme ud af 2020 – og glædet sig til at kunne starte på en frisk, efter nedlukninger og aflysninger, hjemsendelser og hjemmeundervisning/arbejde, samt alt det andet som har givet begrænsninger og krævet ændringer i hverdagen og i sporten.


Vi skulle bare lige klare julen med nye regler, og så kunne vi se frem til en åbning d. 3. januar – den blev så lige forlænget til d. 17. januar – men der hænger en konstant ”trussel” over vores hoveder, med risikoen for, at denne dato også bliver forlænget, og usikkerheden for hvilke måneder, forår og år vi går i møde.


Presset på overblikket og tidshorisonten

I situationer hvor vi ikke har et klart overblik, eller fornemmelse af en tidshorisont – kan vores hjerne meget let miste overskuddet, både til at se mulighederne, og til at lave målsætninger, samt til at se mulighederne for at kunne nå dem.

 • Vi vil typisk tænke, at det jo ikke kan betale sig at lave målsætninger inden vi kender udsigterne for fremtiden.
 • ¨Vi vil også meget let kunne opleve en form for ”stilstand”, eller ”opgivenhed”

FOKUSERE PÅ DET SOM DU KAN, OG FIND LØSNINGER TIL AT FÅ DET BEDSTE UD AF TIDEN – I STEDET FOR AT FOKUSERE PÅ DET SOM DER IKKE LIGE ER MULIGT PGA. CORONA-SITUATIONEN


Vores hjerne styrkes og fyldes af den fokus og indstilling som vi har – uanset om det er ”knap så godt”, eller ”godt”

 • Hvis vi tænker mest på det ”knap så gode” (negative) – vores begrænsninger - det som vi ikke lige kan - det der går ”knap så godt”, o.l. Så vil vores hjerne automatisk søge på at finde andre match, som bekræfter os i ”at det er en svær tid”, eller ”at det ikke går godt” – alle de gode ting/oplevelser, og det som går godt - vil automatisk blive nedgjort af alt det andet der påvirker os negativt.
  • F.eks. hvis vi i en periode ikke lige kan få ”et eller andet” til at fungere – så vil det typisk også påvirke vores indstilling på andre ting.
 • Hvis vi tænker mest på det ”gode” (positive) – glæden ved det som vi gør - det som vi kan gøre - det der går godt - det som vi gør for at optimere os, for at blive endnu mere klar til det hele starter op igen. Dette vil hjælpe på vores indstilling, til at få det bedste ud af det som vi kan, samt til at finde mulighederne – samt til bedre at kunne acceptere uvisheden i tidshorisonten.
  • F.eks. når noget går godt for os, så vil vi typisk også have meget lettere ved at udføre, og have gode oplevelser med andre ting.

VI KAN HJÆLPE OS SELV – VI KAN GØRE DET LETTER FOR OS SELV

 • VED AT FOKUSERE PÅ MULIGHEDERNE, I STEDET FOR BEGRÆNSNINGERNE.
 • VED AT FOKUSERE PÅ DET SOM VI KAN.
 • VED AT FOKUSERE PÅ DET SOM VI GØR FOR AT HJÆLPE OS SELV.
 • VED AT FOKUSERE PÅ ALT DET DER GÅR GODT, PÅ GLÆDERNE SAMT PÅ DE GODE OPLEVELSER.

VI SKAL BARE LIGE HJÆLPE VORES HJERNE IND PÅ VEJEN, HVOR VI FOKUSERE PÅ DET GODE, I STEDET FOR DET DER SKABER BEGRÆNSNINGER OG IRRITATIONER.


Garanti for at kunne vinde GULD/1.PLADSEN

1) Hvis nu at vi fik en garanti på at vi vil kunne VINDE GULD/1.PLADSEN hvis vi konstant TÆNKTE POSITIVT, og FANDT LØSNINGER på det der evt. går ”knap så godt”, i stedet for at irritere os over det – HVAD VILLE DU SÅ VÆLGE ?


2) Vi kan tage samme eksempel bare med mht. OPTIMERING, både af dig selv, af ridningen, samt det som du gør i hverdagen – du vil altså blive garanteret at du vil VINDE GULD/1.PLADSEN, hvis du altid er optimal optimeret indenfor nedenstående områder - VILLE DU SÅ GØRE MERE END DU GØR NU ?

 • Kost og væske - søvn og hvile.
 • Optimal planlægning og målsætning, både mht. træning, stævner, del- og hovedmål, restitution, leg/at have det sjovt.
 • Fysisk-træning – styrke, kondition samt udstrækning.
 • Mental-optimering – enten for udvikling, eller til håndtering af udfordringer.

3) Vi kan tage samme eksempel bare ud fra corona-situationen, og de uvisheder som vi står i. Hvis nu at du fik en garanti for at du vil VINDE GULD/1.PLADSEN, når det hele starter op igen - hvis du gør alt hvad du kan for at hjælpe dig selv bedst muligt gennem coronaen, både mht. træning, optimering, at fokusere på at finde løsninger, at nørde med det som du kan, at finde og afprøve nye træningsmuligheder, at fokusere på det som du kan gøre noget ved, i stedet for at irritere dig over det som du ikke lige kan pga. coronaen – ER DER SÅ NOGLE TING SOM DU VIL GØRE ANDERLEDES I FORHOLD TIL DET DU HAR GJORT INDTIL NU ?


Vores hjerne er super god til at finde en bagdør – i stedet for at hold fokus

Hvis der opstår for mange, eller for stor begrænsninger – hvis vi ikke lige kan det som vi plejer – hvis noget gentagende gange er svært for os – så vil vores hjerne typisk forsøge at finde undskyldninger, forklaringer og begrundelser for at det er ”synd for os”, eller at nu kan vi ikke udvikle os, eller præstere optimalt.


Skab accept på situationen – undgå at blive frustreret

Du bliver ikke en dårligere rytter af lidt pause, fra den intense træning, eller fra konkurrencerne - bare du holder dig i gang

 • Optimere dig selv
 • Nyd dine ridninger

Få hjælp til at skabe det bedste udbytte i corona-situationen

En langstrakt uvis periode som corona-situationen, kan let fjerne både energi og overskud til at kunne finde alle de muligheder der er mulige, og som kan hjælpe både nu og fremadrettet når det hele starter op igen på et tidspunkt. Med hjælp udefra kan du få et nuanceret overblik over dine optimerings-muligheder, samt ”værktøjer” til at håndtere uvisheden i tidshorisonten.


SKAB FOKUS PÅ HELHEDEN, OG SKAB ROBUSTE FUNDAMENTER -

DET HELE HÆNGER SAMMEN FOR AT FÅ DET BEDSTE UDBYTTE –

SÅ DU KAN SKABE HOLDBARE OG LANGSIGTEDE LØSNINGER –

UNDGÅ QUICKFIX-LØSNINGER, DE HOLDER IKKE I EN LANGSTRAKT PERIODE


RIGTIG GOD FORNØJELSE MED AT KOMME GODT I GANG MED DET NYE ÅR


Hvis du er nysgerrig kan du læse mere om hjælpende og optimerende muligheder her på min hjemmeside


Kontakt mig meget gerne for en uforpligtende snak om hvad jeg eventuelt kan hjælpe dig med

Med sportslig hilsen

Lars mars


33. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (28-12-20)

Optimering af rytteren - "GODT NYTÅR TIL ALLE"


Få det bedste udbytte af 2021

Slutningen af december og starten af januar, er tidspunktet, til at se tilbage på det forgangene år – Hvad gjorde jeg godt ? - Hvad gjorde jeg knap så godt ?

Evaluering skaber god viden - som giver os et godt grundlag til, at lave gode og realistiske målsætninger, og planer for det nye år.


Evaluere på det som du har gjort, og kunnet gøre – ikke på ærgrelserne, af det som ikke har været muligt pga. corona

Da 2020 jo har været et underligt år på mange områder – vil jeg anbefale at vi IKKE fokusere på de irritationer og frustrationer der har været mht. corona, nedlukninger, aflyste stævner osv. – men at vi evaluere og fokusere på hvad vi har gjort for at navigere igennem året, for at få det bedste udbytte af det der var muligt.


Efter sådan et år, er det meget let at miste lidt af gnisten - for der er jo ingen garanti for at 2021 bliver meget anderledes. Vores hjerne kan let miste lidt i toppen af koncentrationen og detaljerne - fordi at den ikke orker at blive skuffet - hvis der igen er stævner der aflyses. Dette kan komme til at gå ud over vores træning og udvikling, samt glæden til det som vi gør.


HVAD GJORDE DU FOR AT FÅ DET BEDSTE UDBYTTE I 2020 ?

HVAD VIL DU GØRE FOR AT FÅ DET BEDSTE UDBYTTE I 2021 ?


Hver eneste dag hjælper og arbejder jeg med optimering af mange forskellige sportsudøvere - for at de kan få det bedste udbytte af det som de gør - eller hjælper dem med håndtering af forskellige udfordringer, som kan hæmme deres udvikling, præstationer eller gode oplevelser.


I gennem længere tid har mange sportsudøvere været noget frustrerede over, at de ikke føler, at de kan lave seriøse holdbare planer og målsætninger for det kommende år - pga. mulighed og risiko for aflysninger.

Dette kan gøre at man ubevidst kan overse, at nørde ned i mindste detalje, eller lige gøre lidt ekstra for optimeringen i træningen og hverdagen, samt hos sig selv.


JEG ANBEFALER AT VI SKABER FOKUS PÅ DET SOM VI KAN GØRE NOGET VED –

OG SELV KAN PÅVIRKE

I STEDET FOR AT FOKUSERE PÅ DET SOM VI IKKE SELV ER HERRE OVER.


Udefra kommende påvirkninger: Vi bliver konstant påvirket af ting (små og store) som vi skal tage stilling til i hverdagen, bl.a. fra de sociale medier, samt coronaen, gennem det sidste år.

 • Vores hjerne skal bruge energi og ”lagerplads” på at bearbejde disse påvirkninger, som ellers kunne være brugt til endnu mere koncentration, fokus samt nørderi – Dette skaber let frustrationer og irritationer fordi vi måske ikke lige har overskud til, at lære at håndtere det.

Indre påvirkninger: Vores hjerne danner sig konstant billeder og forestillinger af hvordan vi ønsker at tingene skal være, og hvordan vi gerne vil se os selv.

 • Disse påvirkninger kan vi lettere gøre noget ved – vi kan nemlig hjælpe vores hjerne ind på den vej som er mest hensigtsmæssig for os. Vores indstilling har en stor betydning på den indgangsvinkel, som vi har til forskellige situationer, samt til håndtering af eventuelle udfordringer.

SÆT ORD PÅ DET SOM DU TÆNKER PÅ – OG SOM DU VIRKELIG GERNE VIL.

DET HJÆLPER HJERNEN TIL AT SKABE ET BEDRE OVERBLIK,

OVER HVAD DER ER REALISTISK OG HENSIGTSMÆSSIGT AT GØRE FOR AT NÅ DET.


Lav klare målsætninger og stævneplaner I stedet for at vi lige vil se tiden an, mht. hvordan 2021 bliver – så lav klare planer for hvad du ønsker dig af 2021

Målsætninger: Hvad vil du gerne opnå – sværhedsgrader, resultater, udvikling, at komme tilbage efter en skadet pony/hest eller rytter ? • Hvad vil du gøre for at nå det – træning, optimering, nysgerrighed, nytænkning osv. ?

Stævneplan: Meld dig til dine ønskede stævner, når de bliver annonceret • Træn målrettet til stævnet – undgå at tænke på mulighed for aflysning. Hvis der kommer aflysninger kan du lave test-ridninger i stedet for - så du bliver endnu mere klar til det næste planlagte stævne.


Lav en god realistisk målsætning

Ud fra vores evalueringer, har vi skabt en god viden, som vi kan bruge til at lave klare og realistiske målsætninger. Vær opmærksom på at der er stor forskel på ”ønsker/håb” og ”realistiske målsætninger”:

 • Målsætning ud fra ”ønsker, håb og drømme”: Er ofte påvirket af følelser. Dette er ikke rationelt, og kan let skabe en konflikt i hjernen.
 • Realistisk målsætning: Skabes både ud fra den viden, samt de erfaringer og kompetencer som vi har opbygget - samt ud fra det niveau som rytter og ponyen/hesten har som udgangspunkt. Det skaber tryghed i hjernen.

Der er bestemt ikke noget galt i at have ”ønsker og drømme” - det er jo en stor del af det, at dyrke sport - bare man er opmærksom på at de går hånd i hånd, med en realistiske målsætning, samt vores viden, kompetencer og niveau.


UNDGÅ AT DU SKAL UD OG INDHENTE DET SOM DU MÅSKE IKKE NÅEDE I 2020 –

MEN SØRG FOR AT LAVE MÅLSÆTNINGER OG PLANLÆGNINGER UD FRA DET SOM ER REALISTISK - OG UD FRA DET NIVEAU SOM DU OG PONYEN/HESTEN HAR OPBYGGET


Husk på glæden ved processen frem mod dine mål

Hvis du ikke har fået skabt optimal stævne-erfaring pga. stævne-aflysninger, eller en skadet pony/hest – så vil jeg anbefale at du skaber fokus på GLÆDEN ved at få genopbygget erfaringer og robuste fundamenter – dette skaber overskud og en god tryghed – i stedet for, at have ”lidt for travlt” med, at vil indhente det tabte, og med at nå resultaterne” – dette giver stor risiko for stress og knap så gode oplevelser.


Hvilken indsats vil du yde for at nå dine mål ?

Den mentale-indstilling, ”viljen til at ville” og ”se mulighederne, ikke begrænsningerne” Har stor betydning for hvilket udbytte vi får, ud fra de muligheder som vi har. Sammen med en optimal planlægning og målsætning, kan vi selv påvirke en stor del af vejen frem mod vores mål, samt at skabe de gode oplevelser.


Undgå at slæbe ”knap så gode” handlingsmønstre med dig

Når vi laver grundige evalueringer har vi rigtig god mulighed for at sortere i hvad der med fordel kan bruges, arbejdes og udvikles videre på – samtidig kan vi få synliggjort de områder der vil være hensigtsmæssigt at ændre på..


RIGTIG GOD FORNØJELSE MED DINE PLANER OG MÅLSÆTNINGER FOR 2021


Du kan læse meget mere om hjælpende og optimerende muligheder på min hjemmeside WWW.RYTTEROPTIMERING.DK samt her på min blog på RIDEHESTEN.COM


JEG ØNSKER ALLE ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR

Med sportslig hilsen

Lars mars


31. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (10-12-20)

Optimering af rytteren - ER DU NYSGERRIG ”NOK” – PÅ AT NØRDE OG AFPRØVE MULIGHEDER ?


Prøv at tage dine kritiske-briller på – og stil dig selv spørgsmålet:

”Hvornår har jeg sidst været nysgerrig på at afprøve,

eller implementere nye muligheder i min hverdag eller ridning?”


Med en god portion nysgerrighed, videbegærlig, samt interesse i at afsøge muligheder og løsninger – skaber vi viden og gode muligheder for udvikling, eller til håndtering af udfordringer.

 • Drømmer du om at kunne forbedre dig nogle decimaler - eller procenter ?
 • Ønsker du 0-runder – og/eller at ride nogle sekunder hurtigere ?
 • Arbejder du på at forbedre udførslen af bestemte øvelser eller kompetencer ?
 • At kunne håndtere nogle udfordringer der hæmmer din udvikling eller gode oplevelser?

Uanset om det drejer sig om din hverdag, skole/uddannelse, arbejde eller sport – så er der kæmpe fordele ved at være nysgerrig på, hvordan man kan få det bedste udbytte af det som man gør.


Her i corona-tiden, med bl.a. mange aflyste stævner og uvisheder, samt hjemsendelser m.m. - giver det virkelig god mening, at være nysgerrig på hvordan man kan gøre det bedste i situationen - så tiden ikke bare går, men at vi bruger tiden optimalt.


Jeg hjælper mange ryttere og andre sportsudøvere med at finde nysgerrigheden – og sammen synliggøre vi optimerende muligheder som vi afprøver.

Vi skal tør, at træde ud af vanens-magt - for at kunne skabe viden - ikke kun hvis der er udfordringer, men også når det går godt.


Udfordringen med nysgerrighed

Nysgerrigheden kan desværre let komme under pres – bl.a.:

 • Hvis vores hjerne er fyldt op med lidt for meget at tænke på.
 • Hvis der er lidt for mange påvirkninger udefra.
 • Hvis vores hjerne har mere fokus på det der er, eller kan være svært – i stedet for fokus på glæden ved at udvikle os.

Det vil kunne betyde at vores hjerne går i en form for ”overlevelse-tilstand” – at den kun har overskud til, at gøre det som man kender (vaner) - også selv om at det måske ikke altid er det mest hensigtsmæssige.


Jeg spørger ofte sportsudøvere, hvorfor de gør, som de gør i forskellige situationer – så ser de typisk på mig med et undrende blik, og svare ”sådan gør vi inden for denne sport”, efterfulgt af et overbærende smil – men jeg spurgte ikke om, man gør det - men HVORFOR ?


MIT BUDSKAB ER AT MAN SKAL STILLE SPØRGSMÅL, OG VÆRE NYSGERRIG PÅ,

”HVORFOR MAN GØR SOM MAN GØR” – BÅDE TIL SIG SELV, OG TIL TRÆNEREN,

SAMT TIL DE MENNESKER DER HJÆLPER EN.


Vi kommer ofte til at gøre det samme – følge vaner eller rutiner indenfor vores sport – fordi ”sådan har man altid gjort”, eller ”det har man udviklet sig til at gøre”, MEN sæt nu:

 • At det hæmmer en del af en videre udvikling – og at du ikke får det optimale udbytte af dit og ponyen/hestens potentiale.
 • At du ikke får knækket koden til løse eventuelle udfordringer – der kan hæmme din udvikling, præstationer og gode oplevelser

ENGANG IMELLEM ER DET FORNUFTIGT AT STOPPE OP OG VURDERE

”HVAD OG HVORDAN KAN MAN ELLERS GØRE” – DET HJÆLPER BÅDE KREATIVITETEN OG GLÆDEN VED AT FINDE PÅ NYE MULIGHEDER ELLER LØSNINGER


Komfortzonen

Vi skal være nysgerrig på at arbejde os ud af komfortzonen, og ud af de trygge rammer, i forskellige situationer, for at kunne afprøve og skabe viden, om hvordan det virker – ikke som at være dumdristig – men ud fra en velovervejet handling og viden, samt med robuste fundamenter til at håndtere ”nyt land”.


Undgå at løbe rundt i "hamsterhjulet "

Vi er super gode til at gøre det samme dag efter dag – uanset om ”det går godt”, eller ”går knap så godt” – vi prøver typisk bare til på samme måde.

Når det går godt: Vil det jo være naturligt at blive ved med at gøre det samme – og for de fleste vil det være tåbeligt at ændre på noget.

 • Men sæt nu at der kan optimeres på noget, som vil kunne give et endnu bedre resultat, både for ponyen/hesten, ridningen, rytteren, samt for rytterens trivsel.
 • Det er netop når det går godt, at vi har allermest energi og overskud, til at søge, afprøve og implementere nye optimerende områder -der både kan hjælpe nu og i fremtiden – vi skal bare være nysgerrig og have interessen for det.

Hvis det går ”knap så godt”: Bliver vi ofte ved med at kæmpe alt for længe med de samme måder at gøre tingene på – og typisk uden at ændre noget, i et håb om at det nok bliver bedre i morgen/næste gang.

 • Men sæt nu at det som vi gør, ikke hjælper, uanset hvor meget vi øver, eller træner på det – måske vil det give god mening at ”sadle om” at ændre strategi, - at være nysgerrig på at søge nye muligheder og løsninger i stedet for at fortsætte med det der måske ikke lige virker, og som også påvirker os mentalt.
 • Vi glemmer ofte at evaluere, og at være nysgerrig på alt det som vi kan - og dermed få skabt en god viden om hvordan vi lærte det som vi kan - bl.a. fordi at vi har så travlt med at komme videre til næste resultat.

VI KAN HJÆLPE OS SELV MED AT GØRE TINGENE NEMMERE,

MERE OVERSKUELIGE, OG MERE UDVIKLENDE – VI SKAL BARE VÆRE NYSGERRIGE PÅ

AT FINDE UD AF DET. ”WORK SMARTER – NOT HARDER”


Vær opmærksom på ”helheden”

Vi kommer ofte til kun at fokusere på det ”der kan gøres bedre” - og vi kan træne og øve til hudløshed for at dygtiggøre os på et bestemt område. Med en god portion nysgerrighed og fokus på optimering og helheden, både hos rytteren og ”mennesket inde i rytteren” kan vi typisk finde løsningerne.


RIGTIG GOD FORNØJELSE MED AT VÆRE NYSGERRIG –

FOR AT FÅ DET BEDSTE UD AF DET SOM DU GØR


Hvis du er nysgerrig kan du læse mere om hjælpende og optimerende muligheder her på min hjemmeside


Kontakt mig meget gerne for en uforpligtende snak om hvad jeg eventuelt kan hjælpe dig med

Med sportslig hilsen

Lars mars30. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (21-11-20)

Optimering af rytteren "Evaluering"

Få det bedste udbytte af dine træninger, stævner, og det som du gør i hverdagen -

Hvad var godt ? - Hvad var knap så godt ?


I vores til tider travle hverdag, med både, alt det vi skal nås, samt med alt det vi skal forholde os til mentalt - kan vi meget let glemme / springe over, at lave en optimal og dybdegående evaluering af det som vi gør.


UD FRA VORES EVALUERING FÅR VI SKABT GOD BRUGBAR VIDEN,

SOM KAN HJÆLPE OS TIL AT FÅ DET BEDSTE UDBYTTE, AF DET SOM VI GØR.


Vi glemmer desværre ofte at evaluere på os selv, eller at få en ordentlig evaluering fra træneren, efter en træning – og hvis der er en evaluering, forgår den typisk ud fra:

 • At vi fokusere på det der gik ”knap så godt”, eller det der kunne gøres bedre.
 • At vi glemmer at evaluere på alt det som vi ved at vi kan – fordi at det ”bare” er blevet normalt for os.
 • At træneren kun evaluere på træningen undervejs – og dermed er der stor risiko for at rytteren ikke kan huske det hele efterfølgende.

EVALUERING KAN HJÆLPE OS RIGTIG MEGET, BÅDE TIL AT SYNLIGGØRE OM VI ER PÅ RETTE VEJ - ELLER OM DET KAN VÆRE HENSIGTSMÆSSIGT AT ”SADLE OM” - FOR BEDRE AT KUNNE OPNÅ UDVIKLING, GLÆDE, GODE OPLEVELSER SAMT VORES MÅLSÆTNINGER.


Evaluering er meget lærerig og giver os gode muligheder for at skabe et overblik

 • Hvad har været godt - og hvad har været knap så godt ?
 • Hvad har vi gjort for at det gik godt – eller, hvad kunne vi have gjort, for at det var gået bedre ?
 • Har vi fået indfriet vores mål ?
 • Hvad har gjort, at vi har nået vores mål - eller ikke har nået vores mål ?

Prøv at tænke tilbage til din seneste ridning – hvordan var din tilgang til ?

 • Din indstilling, og forberedelse ?
 • Din koncentration, og fokus på opgaven ?
 • Havde du mest fokus på det du ville gøre bedre og resultatet – eller processen i at udvikle dig og ponyen/hesten, samt glæden ved ridningen ?

Nørde med evalueringen

Jeg oplever ofte af vi måske ikke er helt opmærksom på, hvad en målrettet evaluering kan hjælp os med. Vi ved jo godt ”hvad der var godt”, og ”hvad der var knap så godt” - men det er typisk på et mere overfladisk niveau – som sjældent bliver brugt til næste gang, eller til at hjælpe os med at finde løsninger til udvikling.


Ved at nørde ned i detaljerne kan vi bedre finde frem til ”hvorfor at det gik godt”, eller ”hvorfor at det gik knap så godt”.

 • Gennemgå din ridning og dine oplevelser ned i mindste detalje.
 • Fokusere på alt det gode, alt det der gik godt.
 • Hvis noget var ”knap så godt” – find ud af hvorfor, og find løsningen på hvordan du kan ændre det til næste gang. Det er konstruktiv tænkning, i stedet for negativ påvirkning.

JO BEDRE VI BLIVER TIL AT EVALUERE, JO BEDRE BLIVER VI OGSÅ TIL AT UDVIKLE OS,

BÅDE SPORTSLIGT OG MENNESKELIGT – VI BLIVER BÅDE STYRKET MENTALT,

OG UNDGÅR AT LØBE RUNDT I ”HAMSTERHJULET” OG GENTAGE ”KNAP SÅ GODE HANDLINGER”


Fremhæv alle de gode situationer, og glæd dig over alt det som du ved at du kan

Når vi evaluere fokusere vi typisk først på ”eventuelle fejl”, eller de ”områder som vi gerne vil gøre bedre”.

 • Over tid, vil denne tankegang desværre påvirke vores hjerne til at være i alarmberedskab allerede når vi sætter os op på ponyen/hesten - og ”frygten” for at lave fejl, bliver bevidst eller ubevidst, større end glæden ved det som vi kan.

På den måde bliver alt det, som vi har kæmpet for at lære og dygtiggøre os til - ”det der går godt” og ”det som vi ved at vi kan” - skubbet lidt i baggrunden, og derved mister vi både opbygning af tryghed og glæde, samt at kunne ligge et lag på vores mentale-styrke.

 • Fordi at hjernen automatisk søger i det som vi ”frygter” og ”helst ikke vil opleve”.

JO FLERE GODE OG POSITIVE OPLEVELSER VI KAN LAGRE I HJERNEN,

JO LETTERE KAN VI SKABE UDVIKLING, SAMT TACKLE EVENTUELLE UDFORDRINGER.


Vær opmærksom på, hvis du rider flere ponyer/heste efter hinanden til træning – eller flere klasser til stævner

 • Lav en god evaluering efter hver ridning – så du får en ordentlig og afklaret afsluttet på den ene , inden du sætter dig op på den næste.
 • Vores ”kloge hjerne” skal nok overbevise os om, at vi har styr på det – men vores underbevidsthed vil huske, og påvirke os, hvis der var noget som gik ”knap så godt” ved den sidste ridning.
 • Dermed er der stor risiko for at vi ubevidst vil føre eventuelle ”irritationer / frustrationer” med over til den næste ridning, og dermed påvirke den.

Husk at evaluere på dine målsætninger

 • Hvor er du i forhold til dine delmål og hovedmål ?
 • Har du gjort det der skal til for at opnå dine målsætninger ?
 • Er der opstået ændringer i noget, i forhold til dengang du satte dine mål ?

Hvis du oplever at noget har ændret sig ”knap så godt” i forhold til dine mål, så sørg for at evaluere på målene - i stedet for at fortsætte med at ”håbe” eller ”tro” på, at de går i opfyldelse.


DET ER VIGTIGT AT VI EVALUERE PÅ, HVOR VI ER I FORHOLD TIL VORES MÅLSÆTNINGER –

DET SKABER URO I HJERNEN HVIS DER IKKE ER ET HELT KLART OVERBLIK


Evaluering af hverdagen

Det er super lærerigt at evaluerer på vores hverdag. Et godt tidspunkt kan være, når vi ligger hovedet på puden, inden vi skal sove. Luk øjnene, og lad tankerne finde tilbage til:

 • De situationer som du var tilfreds med – det skaber glæde og tryghed i hjernen.
 • De situationer som du føler, at du kunne have håndteret på en anden måde – hjælp hjernen med at finde løsninger til at ændre på det der er gået ”knap så godt”.

Få en god start på dagen

Ud fra vores evalueringer får vi skabt en viden som kan hjælpe os til at få det bedste udbytte.

 • Når du vågner, så brug 5 min. på at få indstillet hjernen på den vej som vi ønsker at den skal tænke og agere i forskellige situationer. Du vælger selv din indstilling til dagen.
 • Brug alt det gode fra din evaluering, til at skabe tryghed og glæde.
 • Brug de løsninger og muligheder som du tænkte, til at undgå at lave eventuelle samme ”fejl” eller ”knap så gode beslutninger” som dagen før.

På den måde undgår du at hoppe ind i ”hamsterhjulet” og starte dagen med eventuelle ”knap så gode tankegange” eller fokus på eventuelle ”fejl” fra dagen før.


Du kan læse mere om fordelene ved at skabe fokus på ”GLÆDEN”, og ”ALT DET GODE” i mit blogindlæg ”Opbyg robuste fundamenter” fra d. 13/10-20


RIGTIG GOD FORNØJELSE MED AT KOMME I GANG MED EN OPTIMAL EVALUERING,

ELLER FORTSÆTTELSE AF DINE EVALUERINGER


Du kan læse mere om hjælpende og optimerende muligheder her på min hjemmeside -

samt på min blog på Ridehesten.com


Kontakt mig meget gerne for en uforpligtende snak om hvad jeg eventuelt kan hjælpe dig med

Med sportslig hilsen

Lars mars


29. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (11-11-20)

Optimering af rytteren i corona-situationen

Øv, nu står vi så her igen – med corona-nedlukninger af stævner og med alt det,

det indebære med restriktioner, uvisheder og ærgrelser.


Vores hjerne er ikke glad for større ændringer i hverdagen, og da bestemt ikke begrænsninger – det skaber automatisk stor fokus på alt det som vi ikke kan.

Det er meget let at hoppe ind i hamsterhjulet, og drøne af sted med ”knap så gode tanker” - som typisk også vil fremkalde andre ”knap så gode situationer” fra hukommelsen, eller tanker på ”noget det kan være svært for os”.

Det er som om at vores hjerne søger i de lag som vi befinder os i, dvs.:

 • Går det godt: Kan vi lettere og bedre holde dampen oppe i en periode, samt at holde overblikket.
 • Går det ”knap så godt”: Vil de oplevelser let blive brændstof til de ”knap så gode” tanker, og det vil dræne vores motivation og glæde.

DET ER DERFOR AT VI SKAL HJÆLPE VORES HJERNE IND PÅ DEN VEJ SOM VI ØNSKER,

OG SOM ER MEST HENSIGTSMÆSSIGT FOR AT KUNNE HJÆLPE OS.


Bevidst eller ubevidst

Vores hjerne kan meget let komme til at slippe tøjlerne lidt, både mht. træning og indstilling – hvis de stævner som man havde planlagt og håbede på at skulle ride, er blevet aflyst, vil vores hjerne typisk blive påvirket:

 • Bevidst: Ærgrelser, irritationer og frustrationer vil let kunne påvirke vores indstilling og tankegang, både i hverdagen og til ridningen.
 • Ubevidst: Der kan ske det, at vi ikke lige gør, eller nørder de sidste 1-10% - hvis der ikke lige er et stævne at se frem mod.

Vores hjerne acceptere meget let situationen fra bevidstheden og underbevidstheden, og oftest giver vi den desværre ret til det - bl.a. fordi at alle de andre jo også står i samme situation, og nok også har samme oplevelse og samme reaktion.

Vores hjerne er som skabt til at finde på forklaringer, begrundelser og undskyldninger, ud fra det der passer bedst til vores hjernes indstilling i situationen.


MED DEN RETTE INDSTILLING KAN VI HJÆLPE VORES HJERNE,

TIL AT FÅ DEN MEST OPTIMALE TILGANG TIL DET SOM VI SKAL I GANG MED,

OG TIL AT HÅNDTERE EN SITUATION


Lidt baggrundsviden

For at kunne forstå hvordan vores hjerne stort set arbejder, og hvorfor og hvordan den tænker, agere og reagere i forskellige situationer – forklaret med ”den store pensel”, skal vi HELT tilbage til starten af evolutionen og inden vi vidste at vi var ”mennesker”.


Der var hjernens eneste opgave, at holde os i live, at kunne finde føde, at kunne angribe vilde dyr, for at få noget at æde, og samtidig at kunne flygte fra vide dyr og fjender, så vi ikke selv blev ædt, vi handlede altså på instinkter.


I dag er vores hjernen styret af både udvikling, læring, viden og instinkter

Og netop instinktet fra dengang, har vi stadig. Det giver os nogle super gode fordele, bl.a. når vi skal sætte os op til en præstation - men det kan også gøre det stik modsatte, at skabe frustrationer, tvivl og usikkerhed når vores hjerne vil skåne os for risikoen, for ”dårlige oplevelser” – så råber hjernen ”FLYGT”, på samme måde som dengang.


Det kan faktisk forklares på samme måde som vi kan opleve ponyen/hesten, når den reagere kraftigt, selv på en meget lille ting, hvis den bliver bange, så er den klar til at flygte. Det gør vi ikke, men det er den påvirkning som vores hjerne forsøger at fortælle os, ved at fokusere på det ubehagelige, samt det der går ”knap så godt”, eller alt det der er ”ærgerligt”.


VED AT SKABE FOKUS PÅ GLÆDEN TIL RIDNINGEN – I FORHOLD TIL KONSTANT FOKUS PÅ ”DET SOM KAN BLIVE BEDRE”, ELLER PÅ ”RESULTATERNE” – VIL VI HJÆLPE VORES HJERNE TIL AT KUNNE SLAPPE MERE AF, OG NYDE DET SOM VI GØR OG KAN - I STEDET FOR AT ÆRGRE OS OVER DET SOM VI IKKE LIGE KAN.


Vores hjerne elsker GLÆDE

Når noget er godt, påvirkes vores lykke-center i hjernen, på samme måde som når vi spiser noget som vi godt kan lide ( f.eks. slik, kage, junkfood, o.l.) – så vil vores ”belønnings-center” honorere os med glæde.


SKAB ACCEPT PÅ SITUATIONEN – BRUG ENERGIEN PÅ DET SOM DU KAN GØRE NOGET VED –

I STEDET FOR AT SPILDE ENERGIEN PÅ ALT ANDET


Indstilling til det som vi gør

 • Ved at GLÆDE os over det som vi gør, skabes der overskud og en positiv indstilling.
 • Ved at skabe fokus på det, som du ved at du kan – skaber du tryghed i hjernen, som hjælper til overskud, overblik og glæde.
 • Hvis vi konstant skaber fokus på alt andet, så sætter hjernen automatisk gang i et alarmberedskab – og den vil skabe ”frygt” og ”stress”, og det er ikke sundt i en længere periode.
 • Du vælger altså selv din indstilling og indgangsvinkel til det som du gør – så hvorfor ikke få det bedste ud af det.

Hold stævneformen ved lige - Lav test-ridninger

 • Dressur: Rid hele dit program uden at få vejledning eller at blive rettet undervejs
  • Evaluere bagefter med din træner – eller optag det og send det til din træner
  • Jo mere vi øver hele programmet, jo mere viden og tryghed skabe vi
  • Hvis du har mulighed, så få en dommer til at se på din ridning, og få en evaluering bagefter - eller send optagelserne så dommeren kan se det.
 • Spring: Lav en bane der kan rides med samme antal spring som til et stævne
  • Springene kan jo bare gennemrides flere gange
  • Du skal ikke vejledes eller rettes undervejs
  • Evaluere bagefter med din træner – eller optag det og send det til din træner
  • Jo mere vi øver hele baner, jo mere viden og tryghed skabe vi

Aftal faste test-ridninger med en dommer, træner eller med dig selv – så du følger en plan


Hvis der ikke lige er stævner der skal trænes til, så er det alle tideres mulighed for, at afprøver nye trænings-metoder, og giver mulighed for at lege, samt at prøve noget af – aftal mulighederne med din træner, så I sammen skaber ny viden og kompetencer. Det kan virkelig være lærerigt.


Skab tryghed

Husk på at vi er kommet tilbage en gang tidligere, efter nedlukningen i foråret – så vi kan sagtens klare det igen – bare vi hjælper os selv med at skabe fokus på de muligheder som vi har, det skaber ”ro på” i hjernen.


I foråret skrev jeg en række blogindlæg på Ridehesten.com vedr. muligheder i corona-situationen.

 • 16/3: Er du omstillingsparat
 • 19/3: Kære forældre til en rytter
 • 24/3: Hold stævneformen ved lige
 • 29/3: Fordele ved konditionen
 • 11/4: Bruger du en mentaltræner
 • 21/4: Skab fokus på det som du kan gøre noget ved
 • 6/5: Kost, væske, søvn, hvile
 • 21/5: Forventninger vs. Afstemte forventninger
 • 5/6: Mens vi venter

Hvis du vil vide mere, kan du finde artiklerne her på bloggen.


Skab fokus på helheden

 • Vær opmærksom på både ”rytteren” og ”mennesket inde i rytteren” – trivsel og glæde.
 • Kost, væske, søvn, hvile – skaber energi til at kunne hjælpe vores hjerne på rette vej.

Få hjælp fra en coach/mentaltræner

Mange ting kan blive meget lettere, hvis man får set sine situationer fra nye vinkler, og uden de samme følelser som ryttere og forældre har.

Jeg kan hjælpe med at skabe forståelse på helheden – og hjælper med at skabe udvikling, og/eller hjælpe til håndtering af udfordringer.


RIGTIG GOD FORNØJELSE MED HÅNDTERINGEN AF CORONA-SITUATIONEN –

OG MED AT FÅ DET BEDSTE UDBYTTE I SITUATIONEN.


Du kan læse mere om hjælpende og optimerende muligheder her på min hjemmeside,

samt på min blog på Ridehesten.com


Kontakt mig meget gerne for en uforpligtende snak om hvad jeg eventuelt kan hjælpe dig med

Med sportslig hilsen

Lars mars


28. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (1-11-20)

Optimering af rytteren – "SKADET HEST ELLER RYTTER "

Hvis ponyen/hesten eller rytteren pådrager sig en skade som dermed betyder pause fra konkurrencerne, eller pause fra alt ridning i en periode – kan der meget let opstå frustrationer, og vores hjerne vil automatisk fokusere på følelserne samt uvishederne, som f.eks.:

 • Hvornår kan man komme tilbage til at ride optimalt igen
 • Hvor lang tid vil det tage at komme tilbage til samme niveau inden skaden
 • Hvad kan det betyde for fremtiden

Der er mange følelser involveret i ridesporten, bl.a. fordi, at der jo er en dimension ekstra i forhold til andre sportsgrene, nemlig et levende dyr, ponyen/hesten.

Vi kan meget let komme i en ”det er synd for mig” tilstand – og yes, det er øv – men der er desværre en risiko for skader, når man dyrker sport.

Derfor er det vigtigt at man kan tænke rationelt hvis situationen opstår - så man kan udnytte tiden optimalt i perioden, i stedet for at blive handlingslammet og kun fokusere på det som man ikke lige kan.


Gennem mange år har jeg hjulpet mange sportsfolk både i, og efter deres skadesperiode, med fysisk-træning og mentalt – både mht. at skabe et overblik over mulighederne, for at kunne bruge tiden optimalt. - samt med at holde fokus på det som man kan, i stedet for det som man ikke kan.

Det kan ofte være svært at overskue situationen og mulighederne i starten af, eller i et længere skadesforløb, hvis både frustrationer, følelser og uvisheden kæmper om kap.


Egen erfaring

Jeg kender selv til udfordringerne med skader, jeg har på et tidspunkt være ude af sport i et år, efter en stor skulderoperation samt genoptræning – samt været ude i først ti måneder og derefter seks måneder efter en stor og to mindre knæoperationer i samme knæ.

Så når jeg hjælper sportsudøvere kender jeg både til frustrationerne, men har også et stort kendskab til alle mulighederne der kan hjælpe til at komme godt og styrket tilbage.


Behandler

Jeg kender desværre til rigtig, rigtig mange eksempler fra ”knap så gode” behandlere, både fra egne erfaringer, samt når jeg har hjulpet udøvere i deres skadesforløb. Det kan være svært at gennemskue om en behandler er god, eller om de bare gerne vil have dine penge.

Stil krav til din behandler hvis uheldet er ude – få lavet en klar plan for et behandlings-/genoptræningsforløbet, samt hvad du, eller ponyen/hesten, må og ikke må - så du har en tidshorisont at forholde dig til, og ikke bare spilder tiden med endnu et besøg hos din behandler.


Mentalt

Uvisheden og følelser er noget af det værste for os, og det kan være svært at håndtere hvis vaner og planer pludselig bliver ændret.

 • Det kan skabe frustrationer og gøre rytteren handlingslammet - og man har måske allermest lyst til at ”lukke sig lidt inde i sig selv”, og ikke tale om det. Ved et længere skadesforløb kan det ofte skabe en dårligere trivsel, hvis der ikke laves klare og overskuelige planer.
 • Mange ryttere føler, at omverdenen ser dem som ”rytteren” og ikke som ”mennesket inde i rytteren”. Det kan lyde lidt kryptisk, men de fleste ryttere er vant til at blive spurgt om deres ridning, og at kunne fortælle om deres oplevelser, planer og præstationer, og få anerkendelse for dem – pludselig er det der ikke i en periode, og det kan skabe et tomrum.
 • Mange ryttere kan blive helt irriterende og følelsesladet, hvis de ikke lige kan svare på folks spørgsmål om bl.a.: ”Hvordan det går ?” - eller ”Hvornår man eller ponyen/hesten er klar igen?”, o.l.

Tænk på, at hvis der bliver spurgt til din eller ponyen/hestens tilstand, er det fordi, at der er interesse for, hvordan det går dig eller din pony/hest, og ikke for at gøre dig irriteret eller ked af det.


Det er vigtigt at få skabt et overblik og fokus på hvordan man kommer tilbage – i stedet for kun at tænke på ”alt det” man ikke lige kan i en periode.


Sæt ord på dine tanker

Det er en rigtig god hjælp at kunne sætte ord på sine tanker – på den måde nedsætter man risikoen for ”tankemylder” og ”sorte skyer” i hjernen. Det skaber ”luft og plads” i hjernen når vi taler om det som fylder, og det bliver meget lettere at håndtere både tanker og muligheder.

 • Luk dig ikke inde i dig selv, selvom du er mega frustreret eller ked af at du, eller ponyen/hesten er blevet skadet. Det er vigtigt at du får talt om det, både med dine forældre, træner, venner og ridevenner.

Ved at fortæller om din situation, kan det på et tidspunkt føles helt rart, at få dine tanker ud af hovedet.


Udnyt tiden optimalt

Mit råd er at skabe et overblik, være rationel og bruge tiden fornuftigt som ved f.eks.:

 • At skabe fokus på det du kan gøre noget ved – i stedet for at fokuserer på det, du ikke kan i en periode.
 • Vær rationel, og drop følelserne – det er synd for dig og pony/hesten, hvis I ikke kan gøre det samme i en periode. Men sorry, det er spild af tid. Brug i stedet tiden optimalt på, at komme styrket tilbage, i stedet for at spilde tiden med følelser.
 • Skab accept på situationen – på den måde skabes der ro i hjernen, som skaber overskud og overblik til at se mulighederne, og dermed få det bedste udbytte i perioden.

Låne pony/hest – hvis ponyen/hesten er langtidsskadet

Jeg har hjulpet mange med at se ideen og mulighederne for at låne en pony/heste, og med stor succes for de fleste. Mange tænker i første omgang at det ikke er muligt, og hvorfor skulle andre låne deres pony/hest ud til en, eller en vildt fremmed – det kan der altså være mange grunde til, derfor vil det være en stor mulighed at undersøge muligheden hos træner, i omgangskredsen og på nettet – mulighederne er der, så træk i arbejdstøjet og gør en indsats.


Planlægning

Få hurtigst muligt diagnosticeret problemet/skaden og afklaret tidshorisonten, samt hvilket behandlings-/genoptræningsforløb den kræver. Ud fra dette kan man lave en god planlægning med mål, delmål og muligheder for perioden. Det skaber motivation at have noget at arbejde sig frem mod.

 • HUSK at evaluere på din planlægning, og dine mål – Går det efter planen ? - Hvis ikke, så find ud af hvorfor. Stil krav til dig selv og de behandlere som du bruger.

Mentaltræner

Ved et længere skadeforløb kan der være store fordele ved at få hjælp fra en mentaltræner, der bl.a. kan hjælpe med at holde følelser og fakta adskilt, at kunne tænke rationelt, samt til at skabe ”ro på” i hjernen.


Forældres rolle

Det vil hjælpe meget, hvis forældrene ikke går med på vognen ”det er synd for dig”, det skal rytteren nok selv klare. Forældrene skal hellere forsøge at aktivere og motivere rytteren/barnet til at lave genoptræning og tillægstræning, og hjælpe med at få lavet en planlægning for perioden hvor rytteren eller pony/hesten er skadet.

Forældrene kan med stor fordel søge hjælp hos en mentaltræner, så der ikke kommer for mange følelser i forløbet mellem forældre og barnet.


Tag ud og se træninger og stævner

Undgå at lukke dig inde i et skadesforløb. Tag ud og se så mange stævner og andres træninger som muligt. Du kan evt. tage din træner med nogle gange. Det giver læring at se på andre ride, det påvirker både vores hjerne og vores nervebanesystem, og derved kan du faktisk holde noget af din ridning ved lige uden at ride i en periode.


Husk på helheden - det hele har en påvirkning på resultatet

Din indstilling og din interesse for at få et optimalt udbytte af det som du gør – har en stor betydning for at komme bedst muligt gennem et skadesforløb, uanset om det er rytteren eller ponyen/hesten der er skadet.


RIGTIG GOD BEDRING, OG MED AT KOMME GODT GENNEM ET SKADESFORLØB,

HVIS DU STÅR I SÅDAN EN SITUATION


Du kan læse mere om hjælpende og optimerende muligheder her på min hjemmeside -

samt på min blog på Ridehesten.com


Kontakt mig meget gerne for en uforpligtende snak om hvad jeg eventuelt kan hjælpe dig med

Med sportslig hilsen

Lars mars


27. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (13-10-20)

Optimering af rytteren – "OPBYG ROBUSTE FUNDAMENTER"

I en verden der er styret af en perfekthedskultur og søgen på anerkendelse – har vi konstant travlt, travlt med at være noget, travlt med at præstere, travlt med at komme videre - så travlt at vi ofte helt glemmer at få skabt fokus på:

 • at have tid til at glæde os over at lære, og det som vi lære.
 • at glæde os til at komme til træning uden et pres.
 • at glæde os til at komme til stævne uden et stort pres hver gang.
 • at glæde os over at skabe nye kompetencer.
 • at glæde os over alt det gode – i forhold til mest fokus på det ”knap så gode”.

Når vi har lært noget eller præsteret godt – giver vi os typisk ikke tid til at glæde os, eller tid til at nyde succesen – fordi der altid er noget der lige kan blive lidt bedre – eller fordi at vi faktisk allerede er på vej videre – på vej til at kunne noget nyt, eller til at kunne endnu mere.

Det er desværre blevet sådan, at vi helst skal kunne det hele fra starten – eller meget hurtigt, så vi hurtigt eller nemt kan komme videre.


Der er bestemt ikke noget galt i at have ambitioner, og en iver for at dygtiggøre os – jeg vil bare gerne ”slå et slag”, for alle de kæmpe store fordel der er ved, at nyde og glæde os over det som vi kan, og den sport som vi dyrker.


Vores hjerne elsker succes - men hvad er succes ?

Vi kommer desværre ofte kun til at fokusere på de ”store succeser”, dem der giver ros, annerkendelse og resultater - og vi overser ofte ”hverdags succeserne”, ”delmåls succeserne” eller de ”små succeser”, som jo faktisk er dem der er med til at skabe de ”større succeser”.


Skab viden

Ved at skabe fokus på det som vi ved at vi kan, skaber vi en god viden, til at opbygge gode fundamenter – som hjælper vores hjerne til at skabe ”ro på” og tryghed.


Mentalt

Hvis vi konstant har travlt med at være et andet sted end der hvor vi er – kan der let skabes frustration, stress og dårligt selvværd, og det vil automatisk have indflydelse på vores evne til at udvikle os, samt glæden til det som vi gør.


Hvis vores hjerne konstant er under pres, vil den have svært ved at fokusere på det gode, svært ved at skabe overblikket, og svært ved at tage de bedste beslutninger – dette vil typisk betyde at vi mest fokusere på ”det som ikke er godt nok”, ”det som kan gå galt”, og ”det som alle de andre kan”


Vi kan hjælpe vores hjerne ind på den vej som vi ønsker

 • Lav klare afstemte forventninger til dig selv, ud fra den viden som du har, og det niveau som du og ponyen/hesten har.
 • Glæd dig over din sport, og de muligheder som du har.
 • Fokusere på dig selv, din pony/hest og dit team – og ikke hvad alle andre kan eller har.
 • Skab fokus på alt det som du ved at du kan – glæd dig over det.
 • Lav en klar og realistisk plan for det som du vil dygtiggøre dig i – samt hvordan det bliver muligt.
 • Glæd dig over det niveau som du rider på – søg først videre når du har skabt en viden, som skaber ”ro på” og tryghed.

Vores hjerne kan være lidt af en ”bølle” den skaber ofte fokus på det som er svært, i forhold til at hjælpe os til at fokusere på det som vi ved at vi kan – dette kan vi afhjælpe ved at huske på glæden til det som du gør, hver gang at du gør det


Vi skal huske at glæde os over det som vi har nået, og ikke kun have travlt med at se fremad. Jo mere vi terper i det som vi ved at vi kan, jo stærkere fundamenter opbygger vi – som både skaber tryghed i rytterens hjerne og hos ponyen/hesten


Frygt ikke at lave ”fejl” eller ”knap så gode præstationer” – men glæd dig til at vise hvad du og ponyen/hesten kan


RIGITG GOD FORNØJELSE MED AT FÅ SKABT FOKUS PÅ GLÆDEN OG SUCCESERNE


Du kan læse mere om hjælpende og optimerende muligheder her på min hjemmeside -

samt på min blog på Ridehesten.com


Kontakt mig meget gerne for en uforpligtende snak om hvad jeg eventuelt kan hjælpe dig med

Med sportslig hilsen

Lars mars


26. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (1-9-20)

Optimering af rytteren – "SKAB FOKUS PÅ HELHEDEN”

Nøjes ikke med at blive quickfixet – det hjælper typisk kun til næste gang hvor der er ekstra pres på, eller kræves noget ekstra af hjernen eller kroppen.


Fokus på ”helheden”, hjælper bl.a. på:

 • Mange mentale-frustrationer og fysiske-ubalancer kan undgås
 • Mange udfordringer og manglende udvikling kan undgås
 • Mange ”knap så gode” oplevelser til træning og stævne kan undgås

Fokus på helheden, hjælper til at kunne skabe endnu mere udvikling, gode præstationer samt gode oplevelser.


Hvad er så ”helheden”

Det er at skabe forståelse for at det hele hænger sammen - alt det vi gør og ikke gør - vores tilvalg og fravalg – vores prioriteringer og viden osv.

 • De basale områder: kost, væske, søvn, og hvile – giver energi til det som vi gerne vil
 • Det mentale område: Kompetencer til udvikling - eller til håndtering af udfordringer
 • Det fysiske område: kompetencer til udvikling – eller til håndtering af udfordringer
 • Strategi: Forberedelse, planlægning, målsætning, team osv.

Opbyg understøttende fundamenter og kompetencer

Alt kan have indflydelse på vores udvikling, præstation samt håndtering af udfordringer.


Mange fokusere kun på selve ridningen – og på det som man gerne vil være bedre til, eller det som måske giver nogle udfordringer. Ofte prøver vi at træne os ud af det, og glemmer at finde, eller måske ikke har kendskab til, de mulige løsninger der kan understøtte vores udvikling, eller som kan hjælpe med håndtering af eventuelle udfordringer.


Optimering af rytteren

Jeg har skabt konceptet ”Optimering af rytteren” hvor jeg skaber synlighed og forståelse for, den store betydning som ”helheden” har for vores udvikling, præstation samt gode oplevelser. Det er forskellige områder og små detaljer, der har indvirkning på det udbytte som vi får.


Koncentrations-sport

I alle sportsgren er det hensigtsmæssigt at have fokus på ”helheden” for at kunne få den bedste udvikling, præstation, samt skabe gode oplevelser – men ridesporten har jo lige et par ekstra dimensioner i forhold til andre sportsgrene, mht.:

 • At have overskud og overblik til at kunne styre og støtte ponyen/hesten.
 • At det er en koncentrationssport, hvor der kun er kort tid til at vise det som man kan.

Derfor er det endnu mere hensigtsmæssigt at have fokus på ”helheden” så der bliver skabt et optimalt overskud og overblik, til at kunne arbejde og nørde med detaljerne.


”Train smarter not harder”

Vi kan træne og træne, men dygtiggørelse, læring og udvikling, eller håndtering af udfordringer ligger nødvendigvis ikke altid i mere ridning - men måske i at være opmærksom på, om kroppens og hjernens kompetencer følger med rideudviklingen, rideniveauet, og de ønskede mål.


Opbyg robuste fundamenter til at understøtte udvikling eller til håndtering af eventuelle udfordringer, med bl.a..

 • Energi i krop og hjerne: Hvis vi ikke har spist, drukket, sovet og hvilet optimalt - så har krop og hjerne ikke nok energi til at kunne nørde med detaljerne, eller til at kunne håndtere eventuelle fysiske- eller mentale udfordringer.
 • Mentalt: Hvis vi har lidt for mange ting at tænke på - ”frygter” at lave fejl - tænker mere på resultatet i forhold til processen i at dygtiggøre os – at vi ikke har fået opbygget mentale-kompetencer til at understøtte vores udvikling - så kan der meget let opstå mentale udfordringer som hindre udviklingen, præstationen, og gode oplevelser.
 • Fysisk: Hvis vi har ubalancer pga. stramheder eller styrke-forskelle – hvis vi har mén eller smerter – hvis vi mangler styrke til at holde den optimale kropsholdning, eller til at styre ponyen/hesten - så skal vi bruge endnu mere energi og koncentration på det, som så bevidst eller ubevidst, vil tage energi fra koncentrationen og overskuddet til at kunne nørde med detaljerne.

Bare en lille ”ubalance” i et af ovenstående områder, kan have store påvirkninger på udviklingen og præstationen, samt at det kan blive endnu svære at håndtere små udfordringer der kan opstå.

 • En ubalance i det fysiske område, kan påvirke det mentale område
 • En ubalance i det mentale område, kan påvirke energien til det fysiske område
 • Energi-mangel pga. for lidt/for usundt kost, for lidt væske/vand, for lidt søvn og hvile – vil både påvirke det mentale- og det fysiske område.

Typisk mærker man ikke ”manglerne” når alt bare køre – udfordringerne opstår typisk først når: At man rykker et niveau op – kræver/forventer mere af sig selv og ponyen/hesten – hvis det ikke lige er gået som håbet i en periode - hvis man bliver lidt for spændt/nervøs – o.l.


Afstemte forventninger overfor sig selv

Hvis man ønsker at få det optimale ud af sin ridning, ud fra sit og ponyens/hestens potentiale - er det en rigtig god ide at være opmærksom på ”det man gør”, for at få et optimalt udbytte, samt for at skabe viden, om det stemmer overnes med sine behov og mål.


Hvis vi gentagende gange oplever den samme ”knap så gode oplevelse” med bl.a. manglende udvikling - at der altid lige er noget der kunne være bedre til stævnerne - at ponyen/hesten ikke lige havde dagen – at der altid bliver brugt forklaringer og begrundelser for det ene eller det andet – o.l.

 • Så spring ud af ”hamster-hjulet”, og gennemgå om man gør nok, eller om der er tid til ændringer, ud fra ovenstående områder.

De fleste køre meget på rutiner, vaner og holdninger – hvis man ikke er visionær og ”tør” at afprøve noget nyt - kan det være hæmmende for udviklingen, eller for håndtering af eventuelle udfordringer.


Vores hjerne

Er desværre sådan indstillet at når den bliver presset, vil den automatisk søge på den viden og de kompetencer vi har - og hvis den kan finde ”små mangler”, eller begrundelse for lidt usikkerhed - så vil den straks synliggøre dem, og det vil straks påvirker vores koncentration.


Derfor er det vigtigt at have skabt gode fundamenter, som kan hjælpe os til at skabe tryghed, så vi derved bedre kan holde, eller genskabe koncentrationen på den opgave som vi skal/er i gang med.


Træneren

En optimeret rytter, der har fokus på ”helheden” – vil kunne hjælpe træneren rigtig meget, til at kunne hjælpe og dygtiggøre rytteren til endnu mere udvikling.


Jeg har store erfaringer med at hjælpe sportsudøvere, og ud fra disse erfaringer ser jeg ofte, at mange har fuld fokus på at dygtiggøre sig i selve præstationen - og helt glemmer eller nedprioritere de helt ”basale” muligheder for optimering, og som kan hjælpe til at understøtte udvikling, præstation, eller hjælpe til håndtering af eventuelle udfordringer. Jeg hjælper ryttere med at få genskabt/synliggjort mulighederne ud fra deres behov.


RIGTIG GOD FORNØJELSE MED AT FÅ SKABT FOKUS PÅ ”HELHEDEN”


Du kan læse mere om hjælpende og optimerende muligheder her på min hjemmeside -

samt på min blog på Ridehesten.com


Kontakt mig meget gerne for en uforpligtende snak om hvad jeg eventuelt kan hjælpe dig med


Med sportslig hilsen

Lars mars


25. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (13-8-20)

Optimering af rytteren – "HAR DU DET BEDSTE TEAM OMKRING DIG"

Et godt team er for alle - og kan hjælpe alle – det er altså ikke kun de allerbedste der har behov for,

eller glæde af, at have et godt team omkring sig.


Uanset hvilket konkurrence- og ambitionsniveau rytteren rider på, er det afgørende, for at få den bedste udvikling, de bedste præstationer og de bedste oplevelser, at de mennesker som hjælper rytteren, kan få det bedste frem i rytteren og ”mennesket inde i rytteren”.


Et team behøves ikke at bestå af mange personer - det kan f.eks. bare være rytteren og forældre, eller træneren, eller en hjælper. Med team-tanken hjælper man hinanden til at tage ansvar i fællesskabet, og til at gøre hinanden gode, altså at finde de måder og taleformer, som kan skabe den bedst mulig udvikling og tryghed for rytteren.


”Du” vs. ”Vi”

Hvis vi prøver at bytter ”du” ud med ”vi”, så sker der en anderledes påvirkning i vores hjerne. Der opstår en synergi – som forstærker trygheden - når vi er flere der committer os til det samme, og er indstillet på at gøre vores bedste, for at få det bedste udbytte, og ud fra det der kan hjælpe rytteren bedst muligt.

Det er ofte de små detaljer der gør forskellen når vi ønsker at udvikle os, eller præstere bedst muligt.


Faglige- og menneskelige område

En rytter ved jo godt at præstationen afhænger at sig selv og ponyen/hesten – det er derfor at der er kæmpe fordele ved at skabe team-ånden - så rytteren ikke kommer til at står alene, med eventuelle tanker, usikkerheder og mangler. Det skaber tryghed når teamet sørger for detaljerne og nørder med hvor de kan hjælpe rytteren bedst muligt både fagligt og menneskeligt


I et team kan man skabe et ”rum” hvor man kan være mere konkret – uden at det bliver misforstået –

fordi at alle ved, at det bliver sagt for at opnå de bedste udbytte.


Kommunikationen

Klar kommunikation kan være en svær størrelse - og det kan nogle gange være svært at sige hvad man har brug for, bl.a. fordi at man ikke vil ”forlange/kræve” noget af andre – for sæt nu at de bliver ”sure, eller skuffede”, eller måske tænker ”om det ikke er godt nok, det som de gør”.


Men kommunikationen er den, der kan hjælpe os med at skabe viden, og den der kan være med til at hjælpe os til optimal udvikling, at kunne ”skabe ro på” samt at skabe tryghed.

 • Det er vigtigt at der er klare afstemte aftaler mellem rytteren og de mennesker der er omkring.
 • Det er vigtigt at rytteren fortæller hvad der kan hjælpe, og hvad der genere – så dem der er omkring rytteren ved hvordan de bedst kan hjælpe.
 • Undgå dårlig kommunikation – og at der er for mange følelser i kommunikationen.
 • Jo bedre rytteren er til at kommunikere – jo bedre mulighed har, dem der er omkring rytteren, for at kunne hjælpe optimalt.

Forældre og barn/rytter

Pas på med følelserne – der kan meget let opstå en ”lidt anspændt stemning” mellem forældre og barn/rytter, og specielt i pressede og stressede situationer. Jeg høre og ser ofte til træninger og på stævnepladserne, at ”bølgerne kan gå lidt højt” – og det er på ingen måde godt for hverken udviklingen, præstationen, eller at skabe gode oplevelser.


Over tid bliver der oparbejdet en masse vaner, som både kan være rigtig gode - men de kan desværre også være "knap så gode", og kan faktisk være hæmmende for både udvikling, præstationen, og gode oplevelser. Udfordringen kan blive, at få ændret de ”knap så gode” vaner, fordi det kan være følsomt at skulle tage snakken.


Se jer som et team og skab forståelse for den fantastiske mulighed der er, for at kunne skabe et ”rum” hvor man kan skelne mellem hverdagen, forældre/barn-følelser, samt de praktiske ting - og sporten med de områder der skal tages stilling til. Således at der er en tydelig forskel på "Forældre-rollen", og "Hjælper rollen":

 • I rollerne som "forældre og barn" - er der stor risiko for at hverdagen, og følelser bliver involveret i ridningen, og det er typisk ikke hensigtsmæssigt.
 • I et TEAM - kan rollerne ses som "hjælper og udøver" - det giver en meget bedre mulighed for at være rationelle både i tanker og tale.

Husk at det altid er vigtig med afstemte forventninger – lav klare planer hjemmefra, så der ikke skal tages større valg eller diskussioner til træning eller ved stævner.


Træneren og rytteren

Sørg for at have en god kommunikation – og klare afstemte forventninger. Der kan let opstå en bestemmende-rolle fra træneren, og en accepterende-rolle fra rytteren – på den måde kan der opstå ”usagte uoverensstemmelser”, eller ”manglende hjælpende muligheder” - med stor risiko for at det vil påvirke rytterens udvikling, præstation og trivsel.


For at træneren kan få succes med rytterens udvikling og præstation, og at rytteren kan få optimal udbytte af trænerens undervisning og hjælp - er det vigtigt at træneren ved hvordan han/hun kan hjælpe rytteren og ”mennesket inde i rytteren” på den bedste måde, og ikke kun med undervisning. Men også med vejledning og hjælpende kommunikation på de rette tidspunkter. Dette sker kun ved en tæt kommunikation, og ikke ved at gætte sig frem.


Træneren kan med stor fordel informere rytteren, om fordelene ved, at søge viden fra eksterne-hjælp om mentale-, fysiske- eller optimerende områder, der kan hjælpe både rytteren og ponyen/hesten, og derved vil træneren også hjælpe sig selv, når han/hun har en optimeret rytter.


Mental- og/eller fysisk træner i dit team

Der er store fordele ved at bruge kompetent hjælp til optimering, eller til håndtering af udfordringer. Sparring mellem rytter, træner og mental-, eller fysisk træner giver optimale muligheder for både udvikling, præstation samt gode oplevelser.


Rytteren og ponyen/hesten

Se dig og din pony/hest som et team – tag en snak med den, og fortæl den hvad planen er inden ridningen – og at du nok skal hjælpe den alt hvad du kan - men at du så også forventer at den hjælper dig.


Måske gør du det allerede – eller måske tænker du, at det er godt nok lidt for skørt – men fakta er, at når du taler til din pony/hest, og mener det som du siger – så påvirker du faktisk din hjerne positivt, og forstærker derved den plan som du har, og derved er der store chancer for at det også kommer til at ske. Ps. og tænk nu, hvis ponyen/hesten kan forstå det som du siger ☺


I et TEAM hjælper man til at gøre hinanden gode, og skaber forståelse for hinanden -

således at alle kan hjælpe og yde på den bedste måde. Det skaber tryghed for alle –

og hjælper rytteren til optimal udvikling og præstation samt gode oplevelser.


Et team kan altså bestå af få personer inklusiv rytteren, til den forkromede udgave med mange forskellige hjælpere, der har hver deres fagområde og hjælpende funktion.

Vi kan have forskellige cirkler i et team, som f.eks.:

 • Dem der er tæt på i hverdagen - som f.eks. forældre, træner, familie, hestepasser/hjælper o.l.
 • Dem der hjælper når der er behov - som f.eks. dyrelæge, smed, tilpasning af saddel, samt heste-behandler o.l.
 • Den eksterne hjælp - som f.eks. fysisk træner, mental træner, behandler (f.eks. massør), samt hjælper ved stævne o.l.
 • Sponsorere og leverandør-aftaler.

Planlægning af dit team

Lav en klar plan over hvilke områder hvor du er dækket godt ind, og hvilke områder der måske kan optimeres på – både i hverdagen, til træning og til stævnerne.

 • Hvem hjælper og vejleder dig med, at du og din pony/hest er optimal optimeret i hverdagen, til træning og til stævne ?
 • Hvem hjælper dig med, at dine mentale-kompetencer, udvikler sig i takt med din sportslige udvikling – eller med håndtering af udfordringer ?
 • Hvem hjælper og vejleder dig med, at din fysik og smidighed udvikles i takt med din sportslige udvikling – eller med håndtering af udfordringer ?
 • Hvem hjælper dig med at ”skabe ro på” til stævnerne – og som virker ?

Vær opmærksom på at det hele hænger sammen

Når jeg hjælper ryttere, har jeg stor fokus på helheden, både det mentale-, fysiske- og alle de optimerende områder og små detaljer, der kan hjælpe til en optimal udvikling, eller håndtering af udfordringer.

Jeg deltager både til træninger og til stævner, for at kunne hjælpe eller vejlede på alle optimerende områder – således at rytteren bedre kan fokusere på ”opgaven”, at vise hvad de kan.


Forvent ikke noget – hvis du ikke har sagt hvad du forventer

Se alle dem som du har omkring dig som et team – fortæl dem at du bruger dem fordi, at de er de bedste for dig. Forklare dem, at du også forventer, at de altid vil hjælpe og vejlede dig med alle de optimerende og hjælpende muligheder der er, for at du og din pony/hest kan få de bedste betingelser for udvikling, præstation samt gode oplevelser.

 • Der må aldrig forventes mere end det der er aftalt på forhånd.
 • Det er ikke en gætte konkurrence - derfor er det vigtigt, at have en klar kommunikation, og klare aftaler om hvem der gør hvad og hvordan.

RIGTIG GOD FORNØJELSE MED AT FÅ SKABT DIT OPTIMALE TEAM –

MED KLAR KOMMUNIKATION, AFSTEMTE FORVENTNINGER OG COMMITTEDE HJÆLPERE.


Du kan læse mere om hjælpende og optimerende muligheder her på min hjemmeside


Kontakt mig meget gerne for en uforpligtende snak om hvad jeg kan hjælpe dig med


Med sportslig hilsen

Lars mars


NYHED - Ridehesten.com (4/8-20)

Unikt og visionært samarbejde mellem HosDam v. Anne-Marie Hosbond og Kenneth Damgaard,

og Lars mars Træning & Coaching.


Vores passion og vision er at tilbyde det bedste og mest optimale setup for rytteren, hesten samt ridningen, både mht. udvikling, optimering, eller til håndtering af eventuelle udfordringer.


Samarbejdet blev skudt i gang med en info-aften, mandag d. 20/7, midt i sommerferien – hvor over 20 interesserede fandt vejen til HosDam, Balesvej 3 i Randers.

Vi er utrolig glade for interessen, både fra alle de fremmødte - samt også fra alle dem der også havde vist interesse, men ikke kunne komme pga. sommerferie, derfor vælger vi at lave endnu en info-aften i august/september. Vi har allerede startet et forløb op med den første rytter.


Vores samarbejde er unikt fordi vi tilbyder fuld fokus på helheden, hvor både ridningen samt optimering af rytteren er i højsædet. Vores tætte kommunikation og sparring, skaber endnu bedre muligheder for, at kunne hjælpe og vejlede rytteren samt ”mennesket inde i rytteren”.


Med hver vores kompetencer og erfaringer, kan vi sammen skabe det bedste team, og de bedste betingelser og muligheder for rytteren.


Der er rigtig mange fordele ved også at have fokus på ”alt det” udover selve ridetræningen – både mht. mentale- og fysiske-kompetencer, samt alle de optimerende muligheder.


En optimeret rytter hjælper træneren, til bedre at kunne hjælpe rytteren - samt hjælper sig selv med bl.a.:

 • At bedre kunne forstå og udføre øvelser, ud fra trænerens vejledning.
 • At have overskud og overblik til at hjælpe og støtte hesten, hvis den har det svært.
 • At have overskud til at holde en optimal kropsholdningen under ridningen.
 • At kunne holde en optimal koncentration og fokus over længere tid.
 • At kunne håndtere eventuelle udfordringer, der kan hæmme udvikling, præstation og gode oplevelser.

Typisk bliver rytteren ikke vejledet af deres ridetræner, til at søge ekstern hjælp, hvis der er små eller større mentale- eller fysiske-udfordringer, som kan hæmme udviklingen, præstationen eller den gode oplevelse.

Rytteren står oftest lidt alene med valget og uden vejledning, dette kan gøre at de oftest bare træner videre i et håb om at det bliver bedre, eller vælger at nøjes med det der er.


HosDam har vi helheden i fokus, og rytteren vil altid blive vejledt, og får let adgang til en snak med os, om hjælpende og optimerende muligheder. Så rytteren får et overskueligt overblik, og derved lettere kan navigere i de muligheder der kan være hensigtsmæssige at benytte sig af.


Sammen arbejder vi med ryttere på alle niveauer – der ønsker at skabe de bedste oplevelser for sig selv og hesten.


Vores store passion er at nørder med detaljerne, og sørger for målrettet, at hjælpe og vejlede ryttere ud fra deres ønsker, behov og potentiale.


Du kan læse meget mere om vores samarbejde og visioner i Ridehesten, september-udgaven. Du kan også læse mere om hvem vi er på: www.hosdam.com og www.rytteroptimering.dk samt blogindlæg fra Lars mars ,her på www.ridehesten.com under Blog.


Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om hvad vi kan hjælpe dig med – vi tilbyder også at tage et fælles møde hvor vi alle deltager, og derudfra kan vi sammensætte et optimalt forløb for dig. Kontakt Lars mars på tlf. 22791126


VI GLÆDER OS TIL AT HJÆLPE OG VEJLEDE RYTTERE

Med sportslig hilsen

HosDam v. Anne-Marie og Kenneth, og Lars mars Træning & Coaching


24. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (21-7-20)

Optimering af rytteren – "Hjælp dig til den bedste præstation"


Giv dig selv og din pony/hest de bedste betingelser for at kunne præstere,

så optimalt som muligt hver gang – og undgå hovsaløsninger


På samme måde som du træner for at dygtiggøre dig og ponyen/hesten - ligger der stor værdi og fordel i at ”træne” og optimere alt det udover selve ridetræningen.

Afprøv hvad der optimere dig bedst i hverdagen, og det i og omkring ridetræningerne – når vi har fundet det der virker og optimere os bedst, kan vi overføre dette til stævnerne, på den måde skaber vi mere tryghed ved at bruge det vi kender og ved virker.

Jo mere vi arbejder og nørder med optimering – jo bedre finder vi det der virker bedst.


Acceptere ikke hvis du har udfordringer – sørg for at komme af med dem, eller lære at håndtere dem, så de ikke tager fokus fra koncentrationen og påvirker præstationen.

 • Der er desværre rigtig mange der ikke tænker på at bruge hverdagen og træningerne til at optimere sig, eller lære at håndtere udfordringer - men bare drøner ud til stævnerne i et håb om at det går godt.

Hvad gør du for at nå dine mål ?


Forberedelse og afstemte forventninger er efter min mening nogle af de vigtigste områder for at kunne skabe de bedste kontinuerlige præstationer


Vær opmærksom på at mål og præstation kan deles op i flere kategorier:

 • At gå efter at vinde eller få placering
 • At have få fokusområder som skal overholdes – til at skabe udvikling i en proces.
 • At prøve noget af - for at se hvordan det fungere.

Det er vigtigt at have klare planer og målsætninger for det udbytte som man ønsker sig.


ALLE KAN IKKE VINDE – MEN ALLE KAN GØRE DERES BEDSTE,

FOR AT VÆRE OPTIMAL OPTIMERET OG FORBEREDT -

TIL AT KUNNE SKABE DEN BEDSTE PRÆSTATION, OG DE BEDSTE OPLEVELSER


Skab de bedste fundamenter til den bedste præstation

 • Kost, væske, søvn, hvile – er afgørende for at have optimal energi i krop og hjerne, samt til at hjælpe til en optimal koncentration.
 • Styrke, ubalancer og smidighed – kroppen bruger mange ressourcer hvis den skal kompensere for noget, det vil bevidst eller ubevidst kan tage fokus fra noget andet.
 • Mental-balance – når der er skabt ”ro på” i hjernen, føler den sig tryg og kan yde optimalt.
 • God planlægning og afstemte forventninger – giver et godt overblik og skaber ”ro på” i hjernen.

Stævneplan og målsætning

Undgå at drøner fra stævne til stævne – og sørg for at have klare målsætninger

 • Lav en realistisk og målrettet stævneplan for sæsonen.
 • Del dine stævner og klasser op i HOVEDMÅL og DELMÅL.
 • Lav klare realistiske planer for hvilket udbytte du ønsker dig af hvert stævne og klasse.
 • Opbyg dine stævner som en trappe – hvor hvert ”trin” er et delmål .
 • Der kan sagtens være flere hovedmål på en sæson – men udvælg dem nøje, så du opbygger en god udvikling og mental-styrke.

Et delmål (trappetrin) bruges til at opbygge kompetencer og at skabe viden i en udviklende proces, frem mod et hovedmål - således at rytteren får opbygget tryghed til at kunne præstere optimalt ud fra den opsatte plan.

 • Et delmål skal være klart defineret, så man tydeligt ved hvilket udbytte og viden man ønsker at få.

Afstemning af forventninger

Pas på med at der ikke sniger sig for mange følelser ind i dine målsætninger – hold dig til en rationel planlægning og målsætning for hvert stævne og klasse. Det skaber ”ro i hovedet” når vi forholder os ud fra:

 • Din viden fra dine seneste ridninger, og ud fra dine kompetencer.
 • Ponyen/hestens niveau ud fra jeres seneste ridninger.
 • Din indsats – hvad har du gjort for at være optimal klar.
 • Klare afstemte forventninger med træner, hjælper, forældre m.m.

Den mentale verden

Vores hjerne er fantastisk, og den vil altid forsøge at hjælpe os – men desværre er den kommet under pres fra bl.a.:

 • Præstations-kulturen
 • Søgen på anerkendelse

Dette gør at vi let kan glemme vores selverkendelse, og dermed håber/ønsker vi hellere at det kommer til at gå godt - i stedet for at holde os til den viden og tryghed som vi har opbygget.


Spænding / nervøsitet

 • Spænding: gør dig klar til at yde
 • Nervøsitet: skaber en lyst til at flygte

Nogle kan blive så nervøse at det går ud over deres oplevelse og præstation, som f.eks.:

 • Kaster op - tynd mave - ingen lyst til morgenmad, eller anden mad – humør-svingende - osv.

Det kan typisk afhjælpes med hjælp fra en mentaltræner – og ved at skabe tryghed, ud fra robuste fundamenter og viden, som vi skal arbejde med at opbygget i hverdagen og til træning.


Frygt ikke at lave fejl

 • Lær at se frygten i øjnene – sæt ord på dine tanker, så du ikke prøver at fortrænge dem.
 • Når tankerne er synlige kan vi bedre arbejde med at finde løsninger til hvordan vi kan undgå at lave en bestemt fejl.
 • Husk at fejl skaber viden – som kan bruges til udvikling.
 • Glæd dig til at vise hvad I kan.

Team – forældre, hjælper, træner

I et team gør man hinanden gode. Lav klare aftaler om hvem der gør hvad, samt hvad der kan hjælpe rytteren til optimal præstation – det hjælper alle til trygge rammer og gode oplevelser.


Forberedelse - dagen inden stævne:

 • Skab ro på – ingen stress.
 • Klargør + pak – så du har så lidt at tænke på, på stævnedagen
 • Planlæg madkurv – så du undgår hovsaløsninger og manglende energi under stævnet.
 • Klare aftaler med hjælper og familie.
 • Lav en klar planlægning/målsætning for stævnet og klasserne.
 • Visualisering

På stævnedagen

 • Husk at spise morgenmad.
 • Husk at spise og drikke din medbragte mad – det hjælper til at skabe overskud og overblik.
 • Skab ro på – ingen stress.
 • Hold dig til din planlægning.
 • Visualisere – se dig selv og ponyen/hesten gøre det som er planlagt.
 • Fokus på en aktiv vejrtrækning.
 • Glæd dig til at vise hvad I kan.
 • SMIL både inden og under ridningen – det påvirker hjernen positivt.

Hvis du kommer i tvivl inden du skal præstere

 • Få styr på din vejrtrækning.
 • Find tilbage til fokus og din plan.
 • Tag en indre dialog – tal med dig selv om hvad du har gjort for at være klar.
 • Visualisere - se dig selv og ponyen/hesten gøre det som er planlagt.

Evaluering

Evaluere altid på det som du lige har gjort, både inde i hovedet og på video – det skaber et godt overblik.

 • Hvad var godt?
 • Hvad var knap så godt?

Med evalueringen får du et klart overblik over hvad du kan bruge, og hvad der med fordel kan ændres næste gang?


Frustration og vrede

Hvis du eller ponyen/hesten ikke lige rammer en optimal præstation – så kan du med fordel bruge nedenstående punkter.

 • Sæt ord på dine tanker.
 • Evaluere på hvad grunden var.
 • Lær af dine fejl – de kan bruges til at skabe udvikling.
 • Find ikke på undskyldninger.
 • Undgå at det går ud over andre.

RIGTIG GOD FORNØJELSE MED OPTIMERING AF DINE PRÆSTATIONER –

GLÆD DIG TIL AT VISE HVAD DU OG PONYEN/HESTEN KAN.


På min hjemmesiden kan du læse mere om optimerende muligheder,

der kan hjælpe dig til optimal præstation


Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om hvad jeg kan hjælpe dig med

Med sporslig hilsen

Lars mars


23. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (9-7-20)

Optimering af rytteren – "Husk at træne bagsiden af kroppen"


Uanset hvilken ride-disciplin du rider, er det en stor fordel at have en stærk bagside.


Hele kroppen hænger sammen både med muskulaturen, senerne samt nervebanerne –

det er derfor hensigtsmæssigt at hele kroppen trænes og smidiggøres.


Indenfor ridesporten er der typisk mest fokus på træning af mave, core og lænd samt balance, det giver selvfølgelig også rigtig god mening – men vi skal være opmærksomme på, at kroppen er afhængig af at kunne arbejde sammen. Derfor er det hensigtsmæssigt at skabe fokus på helheden.


I forlængelse af mit blogindlæg ”Udfordringer i kroppen” fra d. 26. juni - giver jeg her mine anbefalinger til at huske træningen af bagsiden af kroppen.


En fysisk stærk og smidig krop har store fordele for bl.a.:

 • Lettere ved at holde den rette kropsholdning og placering på ponyen/hesten.
 • Kan nedsætte/fjerne behovet for at kompensere for eventuelle ubalancer i kroppen.
 • Nedsætter risikoen for overbelastninger for både rytteren og ponyen/hesten.
 • Kan nedsætte/fjerne smerter og ubalancer fra mén, fra tidligere skader.
 • Skaber mere overskud og tryghed på ponyen/hesten – f.eks. efter styrt, eller hvis man er blevet lidt bange for ”stop”, og at blive smidt af.
 • Har en positiv påvirkning på vores mentale tilstand, både bevidst og ubevidst.

Ovenstående fordele giver en rigtig god grobund for både udvikling, eller håndtering af udfordringer - til stor fordel for både rytteren, ponyen/hesten og ridningen.


Vores krop og hjerne er fantastisk

Med den rette træning og planlægning kan vi nå rigtig langt – men vores krop og hjerne er desværre også parat til at gå på kompromis med detaljerne – og dermed klar til at kompensere for stramheder, ubalancer, smerter, eller manglende kompetencer, og endda acceptere det.


Dette giver stor risiko for uhensigtsmæssig belastning af kroppen - som vil kunne hæmme både udviklingen og oplevelserne, samt påvirke ponyen/hesten negativt.


Med en stærk og smidig muskulatur, og et aktivt nervebanesystem -

kan man bedre spænde op, uden at blive opspændt


Fordelene ved en stærk og smidig bagside af kroppen

Skulder

Skulderen er styret af små muskler bl.a. fra bagskulderen, samt muskulaturen ved skulderbladene – hvis der ikke er en god balance mellem styrke og smidighed kan der meget let opstå ubalancer, som også kan blive påvirket hvis brystmuskulaturen er blevet for stram, så skulderne bliver trukket fremad. Der skal ikke meget ubalance til inden det bl.a. påvirker:

 • At skulderene falder frem, eller den ene hænger lidt – som derved vil påvirke kropsholdningen samt styringen af ponyen/hesten.
 • Påvirkning af kropsholdningen ned gennem hele kroppen – så den skal kompensere, og dermed opstår risiko for overbelastninger af både rytter og ponyen/hesten.
 • At der skal bruges endnu mere energi til at holde en korrekt skulderposition og kropsholdning, som bl.a. kan gå udover koncentrationen og detaljerne.
 • Ved lang tids ubalance, vil der typisk opstå træthed og irritationer/smerter i nakke og skulderområdet.

Ryg og lænd

Er konstant aktive, uanset om vi sidder, sover, går eller rider, osv. Ryg og lænd er nogle af vores største muskler, og de har en stor betydning for både kropsholdningen samt overskuddet på ponyen/hesten. Hvis ryg og lænd ikke er stærk og smidig er der stor risiko for bl.a.:

 • At muskulaturen bliver træt fordi den ikke har styrken til belastningen – som bl.a. kan påvirke den rette placering og kropsholdning på ponyen/hesten.
 • At det vil påvirker både koncentrationen, ridningen, samt risiko for at rytter, og dermed også ponyen/hesten skal kompensere.
 • At muskulaturen bliver ”syret til” med affaldsstoffer, som giver ømhed/smerte.
 • At der opstår stramheder og dermed en usmidig krop, som kan have indflydelse på udførslen under ridningen.
 • At rytteren ikke har optimal tryghed, overskud og styrring af ponyen/hesten.

Baller og baglår

Stærke og aktive baller og baglår, giver et super godt fundamentet både i hverdagen, samt for en god placering på ponyen/hesten - både siddende og i ”det lette sæde”.

 • Stærke baller giver bedre mulighed for at mærke og stabilisere kroppens holdning – som giver et godt fundament for styring af rytterens krop – og dermed også styring af ponyen/hesten.
 • En ubalance/styrkeforskel i ballerne, giver automatisk en ”skæv” kropsholdning – som kroppen skal kompensere for, og det skal ponyen/hesten dermed også.
 • Stærke baglår giver bedre styring af benene/schenklerne til endnu bedre styring på, og af ponyen/hesten.
 • Vær opmærksom på at stramhed i baglårene kan påvirke uhensigtsmæssigt helt op i lænd og ryg – derfor er det vigtigt at holde baglårene og baller smidige.

Med få målrettede og tilpassede styrke- og smidigheds-øvelser,

kan man både skabe udvikling samt forebygge og helbrede.


Hvis man har mén efter en skade, eller pga. for lang tids ubalance - er det vigtigt at få trænet og smidiggjort området, med målrettede og tilpassede øvelser - således at muskulaturen og nervebanerne holdes aktive.


Bevidst eller ubevidst

Nogle ubalancer, styrkeforskelle og stramheder kan være små, som ”bare” sidder og påvirker lidt, men over tid kan de påvirke meget - eller det kan være blevet fortrængt i hjernen, fordi man har haft fokus på alt andet.

 • Bevidst: Det er en stor fordel når noget er bevidst, for så har vi en ide om, hvad der er galt, eller om noget kan optimeres – og dermed få sat gang i et udviklende- eller helberedende forløb.
 • Ubevidst: Så ved vi simpelthen ikke hvad der kan være galt, kun at tingene ikke fungere helt optimalt. Det kan være frustrerende hvis man ikke får et optimalt udbytte af det som man gør. I disse situationer kan man stor fordel få hjælp udefra, til at få skabt et overblik over mulige løsninger, og få sat gang i en udviklende proces. Det kan jeg hjælpe med.

Hjælpemidler – spring ikke over hvor gæret er lavest

Der er flere ryttere der vælger at bruge en ”holdningskorrigerende/support vest” der afhjælper mod skuldre der falder fremad, samt til at holde en optimal skulderposition – det er også rigtig godt hvis man har SKULDERPROBLEMER – men hvis det er til at afhjælpe en knap så god kropsholdning eller skulderposition under ridningen, pga. svagheder eller ubalancer - så er det måske ikke så godt.

 • Det nedsætter dine nervebanesignaler og din muskulatur bliver slappere, når kroppen ikke selv skal have fokus på at styre din skulder position.
 • Hvis man bliver aflastet et sted i kroppen, vil der automatisk være risiko for at have negativ betydning for et andet sted.

Det vil altså være meget bedre at starte et målrettet træningsforløb, til at få optrænet din krop optimalt – til stor fordel for din krop nu og i fremtiden, samt din udvikling.


Minimere risikoen for styrt og skaber tryghed

 • Ryttere, der er blevet nervøse/bange for at ride, f.eks. efter styrt, eller at ”frygten” er opstået efter ”stop”, eller ”bare er opstået ud af det blå”.
 • Ryttere der har mistet troen på sig selv eller ponyen/hesten

Kan få stor glæde af at lave fysisk-tillægstræning. Med en stærk og smidig krop vil rytteren automatisk skabe noget mere tryghed, bl.a. fordi at rytteren bedre kan mærke kroppen og ”spænde op” på den rigtige måde og derved også kan reagere hurtigere.

Hjernen og den mentale tilstand vil samtidig også blive styrket, og derved skabe mere overblik, overskud, tryghed og koncentration til både udvikling og gode oplevelser.


Smidighed

Det er ikke kun styrken, vi skal arbejde med, når vi taler om bagsiden af kroppen, smidigheden er også meget vigtigt.

Bl.a. kan ryggen føles stiv og øm især omkring lænden, bagskulderne og nakke. Det er også nogle af de områder, der belastes mest, når du rider, eller bevæger dig rundt i dagligdagen. Hvis muskulaturen og senerne konstant er stramme eller usmidige, vil der være risiko for at det går ud over detaljerne, udviklingen og resultaterne, samt kan give overbelastnings-skader og konstant påvirke eventuelle mén fra tidligere skader.


En stærk og smidig rytter vil bedre kunne hjælpe ponyen/hesten til udvikling,

og til håndtering af dens svage og udfordrende områder.


Brug tiden optimalt

Få udarbejdet et målrettet program, som er tilpasset dine behov og niveau, og den tid som du har til rådighed – så du ikke spilder tiden, eller eventuelt overser en øvelse.

Kontakt mig hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp og vejledning.


Her på min hjemmeside kan læse mere om optimering, som både kan hjælpe til udvikling,

eller til håndtering af udfordringer


RIGTIG GOD FORNØJELSE MED AT SKABE FOKUS PÅ STYRKEN,

OG SMIDIGHEDEN AF DIN BAGSIDE


Med sportslig hilsen

Lars mars


22. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (26-6-20)

Optimering af rytteren – "Kom godt fra start"


Langt om længe er der kommet gang i stævnerne igen – nu skal der vises og konkurreres igen.

MEN pas på, at du ikke vil det hele lidt for hurtigt - det kan give en stor risiko for,

at det måske ikke lige går som du håber - og dermed giver en knap så god start til at bygge videre på.


Mentalt

Der kan helt naturligt være mange følelser i spil, når man har savnet noget, og glæder sig til at komme i gang igen. Når så muligheden kommer igen, så har man typisk en forestilling og håb om hvor godt det bliver med både præstationen og oplevelserne, men:

 • Hvis vi er lidt for spændt - kan der meget let opstå frustrationer og irritationer.
 • Hvis vores hjerne bliver lidt i tvivl om vi kan det som vi har sat som målsætning, eller håber/ønsker – vil der bevidst eller ubevidst opstå usikkerhed, og dermed nervøsitet.
 • Hvis vi har svært ved at acceptere ”fejl” – vil vores hjerne ”frygte det”, og det vil typisk påvirke vores præstation negativt.
 • Hvis vi forventer mere end vi eller ponyen/hesten kan i øjeblikket – er der stor risiko for skuffelse, og det vil vi typisk bevidst eller ubevidst flytte med os til næste stævne.

Undgå at gøre det svært for dig selv – brug starten til at opbygge kompetencer og robuste fundamenter – det skaber ro i hovedet og overskud til endnu mere udvikling for både dig og ponyen/hesten.


Hjælp dig selv og ponyen/hesten til at komme godt i gang, og få en god start på stævnerne

 • Giv dig selv og ponyen/hesten lidt tid til at tilvænne jer til stævnerne og konkurrence-formen igen.
 • Lav en god realistisk plan og målsætning for de stævner som du ønsker at deltage i.
 • Undgå at drøne rundt fra stævne til stævne uden, at have helt klare definerede målsætninger. Hvilket udbytte ønsker du dig: Går du efter at prøve noget af ? – eller efter et bestemt resultat ?
 • Del stævnerne op i hoved- og delmåls stævner – så du opbygger stævnerne med delmålene, til at finde formen, frem mod dine hovedmål. Alle stævner skal ikke være hovedmål.
 • Start hellere et niveau lavere i dine første stævner, end dit sidste stævne inden coronaen – så du stille og roligt opbygger robuste fundamenter til at bygge videre på.
 • Opbyg dit niveau ud fra et ”trappe-princip” – så du først tager et ”step op” efterhånden som du skaber erfaringer, udvikling og kompetencer.
 • Tænk ikke på hvad andre tænker om dine planer eller præstationer – brug de første stævner til at finde dit eget og ponyen/hesten’ niveau.
 • Lav klare aftaler med din/dine hjælpere, så alle er afklaret med deres opgaver – uanset hvor mange gange I har gjort det tidligere, så er det godt at gennemgå og få opfrisket.

Jeg har fuld forståelse for at det kan være lidt svært at have ”is i maven”, og at tage det stille og roligt i starten – men ovenstående områder hjælper dig både nu og fremadrettet til at få skabt gode oplevelser samt at skabe en god viden til at arbejde videre på.


Det er helt ok at drømme om gode oplevelser og præstationer –

men det er bedre at være rationel, realistisk og målrettet i sin tankegang.


Gennem mange år hvor jeg har hjulpet sportsudøvere, har jeg ofte mødt udøvere som havde lidt for travlt med at komme i gang igen, og med at vise hvad de kan, f.eks. efter en skadespause eller sommer-/vinter-pause.

Man kan være så opsat, og glad for at komme i gang igen, at man ”helt snubler over sine egne ben”, fordi man bare glæder sig så meget. Dermed kan man helt overse at man har mistet nogle kompetencer i pausen. Det kan desværre resultere i skuffelser.


Følelserne

Hvis følelserne overtager lidt for meget, er der en stor risiko for at man glemmer en realistisk og ydmyg tilgang til tingene – og en god forståelse af, at den rytme som man tidligere har haft lige skal genopfriskes, og at man typisk ikke kan gå ind og præstere optimalt de første gange efter en længere pause.


Man kan bl.a. mangle noget af ”skarpheden”, ”overblikket når man bliver presset”, ”detaljerne”, samt ”koncentrationen over længere tid”. Alt det som man havde opbygget over en længere periode inden pausen, skal genopfriskes igen.


Undgå skuffelser - og at tage chancer

Med en rolig og afklaret start på stævnerne, hjælper man ikke kun sig selv men også ponyen/hesten - så begge får gode oplevelser, og stille og roligt finder rytmen igen.


Det skaber ”ro på” og tryghed når man ikke forventer eller presser lidt for meget - dette giver et bedre overblik til at gøre det som man ved at man kan.


I corona-pausen har der været optimale muligheder for både at optimere sig til endnu mere udvikling, eller at få håndteret nogle udfordringer der kan være begrænsende for udviklingen, til stor fordel for både rytteren, ponyen/hesten samt ridningen - ved f.eks.:

 • Opstart eller optimering af styrketræning, udstrækning og kondition.
 • Optimering af de basale-behov som kost, væske, søvn, planlægning osv.
 • Tanker og en realistisk planlægning om hvad man gerne vil opnå, og hvordan.
 • Gode samtaler med træneren om muligheder og måske nye trænings-initiativer.
 • Evaluering på om man har fået det ønskede udbytte ud fra ponyen/hestens og rytterens niveau – hvis ikke, så er det vigtigt at ændre på noget af det som man gør.
 • Optimering af sit team, f.eks.: Forældre, hjælpere, trænere – så der er klare aftaler om hvad der kan hjælpe til de bedste præstationer og bedste oplevelser.
 • Test-ridninger for at holde konkurrence-formen ved lige, for både rytter og ponyen/hesten.
 • At få skabt nye mentale kompetencer med hjælp fra en mentaltræner

Hvis du har arbejdet med ovenstående områder i corona-pausen, har du skabt nogle rigtig god fundamenter til endnu mere god ridning, udvikling, gode præstationer, samt gode oplevelser.


Hvis du ikke lige har ændret på noget, eller ikke har lavet ekstra tiltag, eller måske har du været ”faldet lidt ned i et hul”, pga. at det hele var lidt uoverskueligt – så kan du bare starte med optimeringen nu.


Fokusere IKKE på det som du ikke har gjort – men fokusere på alle de muligheder som du har, og kan gå i gang med fra nu - til stor fordel for både dig selv, ponyen/hesten samt udviklingen.


Evaluere efter dine stævner

Med en konstruktiv evaluering skaber vi god viden, som vi kan bruge fremadrettet. Vær ærlig overfor dig selv: • Hvad var godt ?

 • Hvad var knap så godt ?
 • Hvad skal du ændre på til næste gang ?

Undgå at finde på forklaringer, begrundelser og undskyldninger – vores hjerne er som skabt til at søge og finde på, det kan fjerne fokus fra selve evalueringen.


HVIS VI ”FRYGTER” AT LAVE FEJL - VIL DET FJERNE FOKUS FRA ALT DET VI VED AT VI KAN.


RIGTIG GOD START PÅ STÆVNERNE, UANSET OM DU ER KOMMET LIDT I GANG,

ELLER SNART SKAL TIL DIT FØRSTE STÆVNE.


Her på min hjemmeside kan læse mere om optimering, som både kan hjælpe til udvikling,

eller til håndtering af udfordringer


Med sportslig hilsen

Lars mars


21. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (21-6-20)

Optimering af rytteren – "Er du udfordret med kroppen"


Ubalancer, styrkeforskelle, stramheder, smerter eller mén fra tidligere skader/overbelastninger.


Rigtig mange acceptere udfordringer i deres krop – og over tid bliver det desværre en normal del af hverdagen og ridningen.

Det kan desværre have en væsentlig større betydning, både fysisk og mentalt, end rytteren og ”mennesket inde i rytteren” umiddelbart ligger i det.


Bevidst eller ubevidst

En krop der ikke er i balance og harmoni kan have stor betydning, og påvirkning på bl.a.:

Fysisk:

 • Teknisk udførelse af øvelser – samt større udfordringer ved at lære/udføre noget nyt.
 • Resultaterne, samt udviklingen.
 • Bruger unødig energi på at kompensere - nedsætter evnen til koncentration over længere tid.
 • Større risiko for at blive smidt af ponyen/hesten, hvis kroppen ikke reagere optimalt.

Mentalt:

 • Oplevelserne inden, under og efter ridningen.
 • Overskud og overblik til at håndtere udfordringer eller ”knap så gode” resultater.
 • Højere stressfaktor – lettere til irritation og frustration.
 • Kan frembringe usikkerhed og frygt for at blive smidt af ponyen/hesten.
 • Påvirkning på hverdagen.

Ponyen/hesten:

 • Stor risiko for at ponyen/hesten skal kompensere for rytterens ubalancer, med stor risiko for at ponyen/hesten får overbelastninger og skader.

Der er altså rigtig mange områder som bliver påvirket – derfor er det en rigtig god ide at have fokus på helheden. En ting, kan være skyld i mange ting, og som man måske ikke lige er opmærksom på.


Undersøgelse fra Hartpury Universitet

Jeg har mange eksempler på, at mange ryttere bare acceptere, og sammenlignet med en undersøgelse fra Hartpury universitet, hvor Vicky Lewis i 2019 har udført et forskningsprojekt om netop dette område, er der nu sat tal, og fokus på, at det ikke kun er sådan nogen som ”mig” der kæmper for opmærksomhed på området.

Jeg ser som sådan ikke noget nyt i forskningsresultatet – men mere en konstatering af at det desværre står lidt sløvt til på området. (Der kan læses mere om undersøgelsen fra Hartpury universitet under ”Nyheder” på Ridehesten.com d. 23/5-20).


Vær opmærksom

Der er desværre alt for mange trænere der bare acceptere, eller overhovedet ikke er opmærksomme på hvis rytteren har udfordringer med kroppen – dette giver en stor risiko for at rytteren bliver påvirket både fysisk og mentalt, samt at det har en stor indflydelse på både præstation, udvikling samt oplevelserne, samt desværre også risiko for en mindre glæde.

 • Rytteren: Husk at fortælle din træner hvis du kan mærke at du har udfordringer eller smerter – så I har mulighed for at lave en plan, mht. hjælp udefra, og en aflastende ride-plan.
 • Træneren: Hvis en rytter har udfordringer med bestemte tekniske udførsler på ponyen/hesten kan det bl.a. skyldes fysiske- eller bevægelses-udfordringer, eller smerter – hjælp og vejled rytteren til at opsøge en kompetent hjælper som har fokus på helheden. Det vil både hjælpe rytteren, træneren samt ponyen/hesten, til endnu mere udvikling og gode oplevelser.

Prioritering

20-30 min. tillægstræning med fysiske-øvelser og udstrækning bliver ofte fravalgt i forhold til andre prioriteringer – selv om at det kunne have stor betydning for bl.a.:

 • Udviklingen i ridningen.
 • Mere skånsomt for ponyen/hesten - når den ikke skal kompensere for rytteren.
 • Mentalt – at rytterens hjernen ikke skal bruge energi på at kompensere eller fortrænge smerter, som vil tage energi fra opmærksomheden og koncentrationen.
 • Mere skånsomt for rytteren både nu, men også at det ikke bliver værre fremadrettet.

Målrettet fysisk træning og udstrækning kan altså både hjælpe rytteren og ponyen/hesten,

samt gøre det lettere for træneren at udvikle rytteren


Kroppen, hjernen og vores nervebanesystem er fantastisk

Vores krop og hjerne er skabt til at blive brugt – og ved at lære at lytte til den, kan vi få det bedste udbytte, på den bedste og mest skånsomme måde.


Vores nervebanesystem vil stort set altid prøve at kompensere, så vi kan udføre det som vi gerne vil, til trods for at det måske ikke er helt så hensigtsmæssigt.


Det er bare ikke sundt at ”drive rovdrift” på kroppen, og over tid med uhensigtsmæssig belastning og påvirkning på kroppen - kan det faktisk gøre at muskler og sener bliver alt for stramme. Dette vil give bevægelses-begrænsninger, og derved stor risiko for overbelastninger, skader samt at skelettet kan blive trukket skævt.

Efter længere tid, kan det blive meget svært at få rettet op på igen, og kan kræve pause eller stop for ridningen. MEN HUSK AT DET ALDRIG ER FOR SENT AT GØRE NOGET.


HVAD GØR DU FOR AT HAVE ET HARMONISK FUNKTIONELT BEVÆGEAPPARAT ?


Hele kroppen hænger sammen

Vær opmærksom på at træne hele kroppen, og ikke kun lave øvelser til et begrænset område, eller kun til der hvor man måske har en udfordring – sørg for at træne hele kroppen stærk og smidig, det giver et mere harmonisk og funktionelt bevægeapparat.


En skade eller ubalance kan faktisk være opstået et helt andet sted, end der hvor man mærker den – derfor er det vigtigt at have fokus på hele kroppen.


Jeg vil anbefale at bruge en personlig træner der arbejder med sportsfolk, og ikke en der normalt kun arbejder med ”hr. og fru. Danmark”.


Spild ikke tiden

I ridesporten er der en stor tendens til at ryttere hovedsageligt træner balancen, og sidder eller balancere på en ”stor træningsbold”, det er også rigtig godt - men kan bestemt ikke gøre det alene. Hele kroppen hænger sammen og skal trænes med aktiv påvirkning af musklen og nervebanerne, for at kunne få det bedste udbytte og bedste hjælp til kroppen.


Vi kan dele udstrækning og styrke op i to modeller ”Statisk” og ”dynamisk”

 • Statiske-øvelser – holder man kroppen stille: Bruges ofte til udstrækning samt stabilitets- og balanceøvelser, samt yoga.
 • Dynamiske-øvelser – bevæger man kroppen samtidig med at man udføre øvelsen: Forbereder kroppen meget bedre til træning under opvarmningen – samt giver en meget mere funktionel-træning af muskler og bevægeapparatet

Jeg vil altid anbefale en god blanding af den statiske- og dynamiske-træning – da det ikke giver meget mening at kun, kunne sidde helt stille eller ligge i ”planken” på bolde i flere minutter, når kroppen skal være aktiv og kunne bevæge sig.


Det bedste er at lave en klar plan for det udbytte som man ønsker sig at træningen.


Vær opmærksom på de unge ryttere

Det er vigtigt at forældre og trænere ikke acceptere at de unge ryttere har ubalancer eller smerter, og at det ikke bare bliver slået hen med ”en henkastet bemærkning”: At det har de fleste ryttere.

Problemet er at de fra en meget tidlig alder lære at kompensere i stedet for at lære at lytte, og at bruge deres krop optimalt.


Jeg oplever en del ryttere hvor det er blevet helt normalt at have ondt engang imellem eller ofte - nogle har endda været til flere undersøgelser og behandlinger uden at der er fundet en løsning på smerten, og alligevel rider de videre med både forældre og træneres viden.


VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT DE FLESTE UBALANCER, STYRKEFORSKELLE OG SMERTER -

TYPISK KAN FJERNES MED EN KORREKT TRÆNING OG UDSTRÆKNING


En fysisk stærk og smidig krop

Vil automatisk også påvirke vores mentale tilstand og derved give en rigtig god grobund for udvikling til stor fordel for både rytteren, ponyen/hesten og ridningen. Rytteren kan med stor fordel optimere sig selv på flg. måde:

 • Opvarmning inden ridningen: Hjælper til at smidiggøre kroppen - det hjælper bl.a. til at gøre kroppen mere klar til aktivitet på en skånsom måde, og så hjælper det også til at ponyen/hesten ikke skal kompensere for rytterens stramheder.
 • Udstrækning efter ridningen: Med kun få øvelser kan rytteren minimere risikoen for at eventuelle stramheder bliver værre.
 • Fysiske-øvelser: De fleste bevægelser forgår fremadrettet - derfor er det bl.a. vigtigt at have fokus på bagsiden af kroppen, den har stor betydning både i hverdagen, samt at holde en god og funktionel kropsholdning under ridningen.

Alle tre områder hjælper både på at nedsætte risikoen for skader og overbelastninger – samt kan afhjælpe på eksisterende skader og mén.


I mit næste blogindlæg skriver jeg om træning af bagsiden af kroppen.


Jeg har stor erfaring i at målrettet træning og udstrækning både kan afhjælpe mange udfordringer og problemer, samt skabe endnu mere udvikling – det er derfor at jeg brænder for at sætte fokus på området og at hjælpe ryttere til at få det bedste udbytte, og bedste oplevelser af det som de gør.


ACCEPTERE IKKE SMERTER ELLER UBALANCER I KROPPEN

RIGTIG GOD FORNØJELSE MED AT KOMME I GANG MED MÅLRETTEDE ØVELSER


Her på min hjemmeside kan du læse mere om mit koncept ”Optimering af rytteren”

kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om hvad jeg kan hjælpe dig med.


Med sportslig hilsen

Lars marsBLOG11. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (7-11-19)

OPTIMERING AF RYTTEREN - Opvarmning / udstrækning inden ridningen


HVORFOR – HVORDAN – HVOR MEGET - KUN 3-7 MIN.

Opvarmning og udstrækning inden ridningen hjælper både på rytteren, hesten samt i ridningen


Jeg høre mange ”gode” forklaringer på hvorfor ryttere generelt ikke varmer op, inden de sætter sig i sadlen, bl.a.:

 • Jeg har lige ordnet boksen – jeg har lige hentet ponyen/hesten fra folden – jeg bliver klar når jeg sidder på ponyen/hesten – jeg har aldrig lært det – min træner taler aldrig om det - jeg ser ingen andre der gør det.

Hvorfor kan udstrækning / opvarmning være en stor fordel for rytteren

I en sport med masser af detaljer, og en vigtig samhørighed med rytterens og ponyens/hestens bevægelser, er det hensigtsmæssigt at have en smidig og bevægelig krop der er i balance.


Vores krop bliver konstant udfordret af det som vi gør - f.eks. vil vi automatisk opbygge nogle stramheder efter en nattesøvn - efter en lang dag med skole, uddannelse, arbejde, og efter de praktiske gøremål i stalden og fra ridningen- eller for ryttere der rider flere ponyer/heste på samme dag. Dette kan resultere i, at rytteren mere eller mindre kompensere i starten eller under hele ridningen.


Kompensere for rytterens stramheder

Ubalance med stramhed eller styrkeforskel vil mere eller mindre, både påvirke rytteren og ponyen/hesten – bl.a. fordi de begge skal kompensere for rytterens ubalancer/stramheder.


Dette kan også have stor påvirkning for ridningen og udførslen af øvelser. Ofte får ponyen/hesten skylden for, at den er bedre i den ene side i forhold til den anden side – men måske har rytteren også en del af skylden, pga. rytterens stramheder eller styrkeforskelle.


Med målrettede udstræknings- og opvarmningsøvelser kan de få en meget bedre og skånsom opvarmning - dermed er der skabt et godt fundament for selve ridningen.


Koncentration

Du kender nok til de dage hvor kroppen lige skal i gang, inden du føler dig klar på ponyen/hesten – f.eks. pga. lidt stramhed eller træthed, eller at du har mange ting at tænke på. Disse signaler vil nedsætte din koncentration, og måske være medvirkende til at det bliver en knap så god ridning, som vil kunne skabe frustrationer og irritationer.


Der er store fordele ved at lave udstræknings- / opvarmningsøvelser

Det hjælper både krop og hjerne, til at sætte gang i en masse processer, med bl.a.:

Fysisk:

 • At aktivere nervebane-signalerne fra hjernen og ud til vores bevægeapparat – så vi bliver mere klar til det vi skal i gang med.
 • At løsne op, så vi nedsætter risikoen for at kompensere pga. stramheder eller ubalancer.
 • At sætter gang i produktionen af ledvæske - der hjælper til at smøre vores led til bedre og mere skånsom bevægelse.

Mentalt:

 • At hjernen skabe fokus på det som vi skal i gang med - så vi bedre kan koncentrere os om planer og mål for ridningen – og lukke ned for alt andet.
 • At hjernen henter vores erfaringer og kompetencer i ”arkivet” imens vi laver øvelser.
 • At vi bliver bevidste om eventuelle ubalancer i kroppen – som vi så kan arbejde med inden, og når vi sidder i sadlen, for at undgå at kompensere.
 • At hjernen påvirkes positivt, når vi gør noget ekstra for at få en god start på ridning.

Ponyen/hesten:

 • At rytteren bedre kan mærke ponyens/hestens signaler, og om den har stramheder.
 • At rytteren bedre kan bevæge sig med ponyen/hesten fra starten.
 • Mere skånsom ridning for ponyen/hesten, bl.a. pga. at den ikke skal kompensere, pga. rytterens stramheder.
 • At kunne give bedre korrekte signaler til ponyen/hesten fra starten af ridningen.

Med opvarmning inden ridningen er der altså en del synlige og usynlige, fysiologiske og mentale områder, der sættes i gang. En smidig krop nedsætter også risikoen for små-skader, eller at hjælpe på mén fra tidligere skader, nu og senere i ride karrieren.


Koldt

Vi er gået ind i en koldere tid, og vores hjerne vil automatisk udsende signaler til kroppen om, at vores muskulatur skal trække sig lidt sammen for at holde på varmen, uanset om vi fryser eller ej. Dette gør at vores krop bliver lidt mindre smidig – derfor kan udstrækning og opvarmning inden rytteren sætter sig i sadlen give rigtig god mening.


Mine forslag til øvelser – 3-7 min.

Der findes et hav af gode stræk- og opvarmningsøvelser, alt efter hvilke behov rytteren har. Jeg har valgt et basis-forslag som er nemt og enkelt at gå i gang med.


Basis-forslag – start med disse to øvelser:

Øvelse 1: Rotation af overkrop med kosteskaft – smidiggør hele core-området.

 • Stå med ret ryg og en stok bag nakken. Hold stokken med et bredt greb. Håndfladerne peger frem. Roter overkroppen langsomt fra side til side. Tøm lungerne når du. Følg stokken med blikket og hold hofter og bækken i ro. Tøm lungerne når du drejer - træk vejret på vej tilbage til midten. Roterer 8 gange til hver side

Øvelse 2: Foroverbøjet stræk – smidiggør baglår, baller og lænde-området

 • Stå med helt strakte ben. Bøj overkroppen fremover til der mærkes et stræk på bagsiden af benene. Forsøg at lade overkroppen hænge slapt ned mod gulvet. Tøm lungerne stille og roligt, og lav små "hug" så du kommer længere ned. Bøj ned i benene inden du rejser dig op. Hold strækket i 30 sek. når du er længst nede

Ekstra – hvis du har tid og lyst til at gøre lidt ekstra:

Øvelse 1: Udstrækning af brystmuskel – således at det er lettere at holde skulderne tilbage

 • Stå med siden til en dørkarm eller lignende. Placér underarmen mod dørkarmen på højde med hovedet. Drej kroppen langsomt væk fra dørkarmen til der mærkes et godt stræk i brystmuskulaturen. Tøm lungerne, så du ikke spænder. Hold strækket i 30 sek. med hver arm

Øvelse 2: Opvarmning af bagskuldrene med trænings-elastik – for at aktivere muskulaturen til at holde skuldre og arme bedre på plads.

 • Stå med strakt krop og tag fat i elastikken som du holder i ca. ansigtshøjde. Læn dig lidt bagover. Sæt skulderbladene på plads, så du mærker at de er parallelle - sænk skulderne. Træk armene ret ud til siden og bagover med håndryggen vendt bagud. Slip roligt frem igen. Træk vejret ind når du trækker armene tilbage – og pust ud på tilbagevejen. 12 gentagelser

Øvelse 3: Aktivering af balancen - for at få sat ekstra gang i nervebane-signalerne.

 • Stå med lidt bøj i knæleddet – med armene fremme. Vip roligt frem, tilbage og til siderne. Vejrtrækningen skal være rolig, så du bedre kan koncentrere dig, samt ikke spænder op i skulderområdet. 30 sek. med hver ben

Det kan også være hensigtsmæssigt med udstrække lårmusklen og hoftebøjeren


Hvordan gør man

 • Rytteren - er klædt på, og klar til at ride.
 • Ponyen/hesten - er sadlet op og mangler kun trensen.
 • Opvarmningsøvelserne – det tager 3-7 min. at lave øvelser alt efter, hvor meget du har brug for.
 • Trensen sættes på, og du er klar til ridningen.

Hvis du rider flere heste på en dag

 • Lav opvarmningsøvelserne inden den første ridning – og så igen hvis du har haft en lidt længere pause mellem ridningerne.
 • Hvis du rider flere heste lige efter hinanden, vil det være en stor fordel at lave nogle udstrækningsøvelser efter hver anden eller tredje ridning, så du konstant holder kroppen smidig og bevægelig, og derved ikke begynder at kompensere.

Vær opmærksom

Det kan være individuelt fra rytter til rytter hvilke ”ekstra øvelser” der vil være mest optimalt at varme op med - f.eks. mht. ubalancer i kroppen enten pga. mindre eller større forskel i stramhed eller styrke - eller pga. små-skader - eller mén fra tidligere skader.


Vejrtrækningen

Du kan få store fordele ved at skabe fokus på en ”aktiv” vejrtrækning – så du kan få skabt ”ro på”, og få skabt fokus på koncentrationen til opgaven som du skal i gang med. Du kan læse mere om en ”aktiv” vejrtrækning i min blog bragt d. 23. oktober 2019.


Vær opmærksom på ponyen/hesten

Når den har brug for behandling med massage, kiropraktor eller at få laser o.l. for, at afhjælpe stramheder/ubalancer – så kan det faktisk være rytterens ubalancer, der kan være skyld i det. Det kan altså være en rigtig god ide at rytteren er opmærksom på at kroppen er smidig og i balance - og være lidt mere ihærdig med øvelser og træning hvis ponyen/hesten ofte kræver behandling, eller meget behandling.


Hjælp / vejledning

Jeg vil anbefale rytteren, at få hjælp fra en kompetent fysisktræner - til at lave en målrettet plan for hvad der kan hjælpe bedst - både mht. styrke og din smidighed.


Rigtig god fornøjelse med din opvarmning inden ridningen


Ps. Tillægstræning med udstrækning og fysisk træning – kommer jeg ind på en anden gang.


Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak, hvis du har spørgsmål vedr. dine tanker om opvarmning og optimering.


Du kan læse mere om mit koncept ”Optimering af Rytteren” her på siden


Med sportslig hilsen

Lars mars10. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (23/10-19)

OPTIMERING AF RYTTEREN - Brug din vejrtrækning aktivt


Vejrtrækning har rigtig mange vigtige funktioner for os, både mht. vores helbred, fordøjelsen, affaldsstoffer, restitution osv. - det kan du læse meget mere om på nettet. Her vil jeg skabe fokus på hvad aktiv vejrtrækning kan hjælpe os med i en koncentrationssport som ridesporten.


Med en aktiv vejrtrækning kan vi hjælpe os selv til optimale forhold:

 • Mentalt: Mht. at skabe ro på, skabe overblik, tænke rationelt, skabe koncentration i længere tid, samt håndtering af udfordringer, stresspåvirkninger og frustrationer.
 • Fysisk: Musklerne bliver mere udholdende og kan dermed holde kroppen i en optimal position over længere tid.

Når vi skal præstere, f.eks. i skolen, uddannelsen, arbejde eller til ridningen, vil dette give udslag i en form for en mindre eller større stress-påvirkning i krop og hjerne. (Hvis vi konstant har stress-påvirkninger hængende over hovedet, vil det over tid blive til en stress-tilstand, og det er ikke godt).


Vi bliver sat i en form for ”alarmberedskab” som automatisk sender adrenalin ud i kroppen for at gøre os klar til ”kamp” – vores vejrtrækning vil dermed også stige, så den kan pumpe adrenalinen ud i vores krop. Det er det som vi også kan opleve som lidt eller større nervøsitet.


Vejrtrækningen kan gå to veje:

Med en aktiv vejrtrækning kan vi selv påvirke processen, således at vi ikke bare lader krop og hjerne tage en ”knap så hensigtsmæssig” styring.

 • Den kan give energi til at vi bliver mere stressede, nervøse og tænke ”knap så gode tanker” – fordi den hjælper med at pumpe stresshormonet adrenalin rundt i krop og hjerne.
 • Den kan skabe ”ro på” når vi styre vejrtrækningen aktivt, ved at sænke hastigheden på vejrtrækningen. Ved at trække vejret stille og roligt helt ned i lungespidserne, giver det energi til at kunne tænke mere rationelt og få skabt et overblik.

Mangel på energi eller et lidt for højt stress-niveau

Typisk mærker vi ikke, hvis vi ikke har styr på vores vejrtrækning, eller er lidt stressede - fordi at vi er blevet så gode til at ignorere følelsen – og typisk klare de fleste jo også deres ridning og hverdagen rigtig godt – MEN udfordringerne opstår typisk først når der kræves lidt ekstra af hjernen og kroppen, for at kunne yde og præstere lidt ekstra, som f.eks.:

 • Hvis der skal nørdes lidt ekstra med detaljerne.
 • Hvis ponyen/hesten lige skal hjælpes eller støttes lidt ekstra.
 • Hvis noget er svært at udføre, eller at forstå mht. indlæring.
 • Håndtering af følelser, hvis det ikke lige er gået som vi håbede på.

Hvad er en optimal vejrtrækning – og hvordan bruges vejrtrækningen aktivt ?

”Træk vejret”, høre man af og til fra træneren, hjælpere eller forældre – men det gør rytteren jo også - ellers vil de falde døde om.

Alle kender selvfølgelig betydningen af ”Træk vejret” - men hvordan gør man, for at få det optimale udbytte af sin vejrtrækning i forskellige situationer ?


I en koncentrationssport er det bedst at kunne bevare roen, overblikket og koncentrationen – med en aktiv styring af vores vejrtrækning kan vi skabe de bedste forhold til at kunne håndtere opgaven og eventuelle udfordringer.


Tøm lungerne

Mange starter med at trække luft ind – men det bedste er faktisk, at starte med at tømme lungerne for alt den gamle luft (kuldioxid), så det ikke tager plads for den nye luft (ilt) vi trækker ind.


Sådan får du den bedste vejrtrækning til optimering af energien i hjernen

Træk vejret stille og roligt – f.eks. ved at tælle langsomt til: 1 – 2 – 3 – 4 (sekunder) på en udånding eller udånding – på flg. måde:

 • Tøm luften fra lungerne ud gennem munden (1 – 2 – 3 – 4)
 • Træk masser af luft ind gennem næsen - så du mærker hvordan din brystkasse udvider sig, og luften kommer helt ned til maven (1 – 2 – 3 – 4)
 • Tøm lungerne helt gennem næsen - mærk at alt en gamle luft er tømt ud, så der er plads til masser af ny energi
 • Fortsæt med at trække vejret og tømme lungerne gennem næsen - 4-6 gange eller til du føler at du har skabt lidt “ro på” og overblik

Prøv at se luften som en farve - det kan give et godt billede af ind- og udånding:

 • Se den luft du udånder som en RØD farve
 • Se den luft som du trækker ind som en GRØN farve


Fysisk: Under ridningen vil det være optimalt hvis du engang imellem kan få tømt lungerne og trukket masser af nyt energi ind engang i mellem. Planlæg hvor mulighederne kan være og træn det til træningen.


Åndedrættet

Se lungerne som balloner, de pustes op når vi trækker vejret ind og tømmes når vi puster ud. Typisk er vores vejrtrækninger ikke særlig dybe – det betyder at vi ikke får ret meget ny energi ind for hver vejrtrækning – det kan give udfordringer når vi skal håndtere opgaver.


Det kan måske føles lidt besværligt at ændre på vejrtrækningen i starten, bl.a. fordi:

 • At åndedrætsmusklen (diafragma) ikke er helt så aktiv – så den skal lige hjælpes i gang, ved at træne vejrtrækningen, ved at trækker luften helt ned i ”maven”.
 • At brystkasse er blevet lidt for stram, både forside og bagside, så den ikke kan udvide sig optimalt, når vi trækker mere luft ned i lungerne.

Det kan være optimalt med hjælp fra en massør – eller ved vi selv laver udstrækning og massage ved f.eks.:

 • Udstrækning af den store brystmuskel
 • Masserer med massagebold på ryg, nakke og sider samt på den store brystmuskel
 • Masserer med foam roller på ryggen og på siderne Indsæt foto – med de 4 sammensatte foto

Træn din vejrtrækning, så den bliver et aktivt valg

 • Under ridetræningen: Du kan med stor fordel træne og øve dig på hvor du kan få tømt lungerne og trukket masser af nyt energi ind. Det kan være lidt svært for mange at få trukket vejret optimalt undervejs – men med god planlægning og træning, vil det kunne lykkes til stor fordel for både koncentrationen og ydeevnen.
 • Inden du skal sove: Et godt råd er at du fast træner din vejrtrækning hver aften inden du skal sove - jo mere du træner det, jo mere naturligt, og jo bedre kan du bruge det. Brug mit vejrtrækningsforslag 4-6 gange hver gang.
 • Kondition: En god kondition hjælper meget til at få det bedste ud af sin vejrtrækning

Gentagelser og ihærdighed

På samme måde som ved alt andet man gerne vil dygtiggøre sig i, kræver det træning og masser af gentagelser at skabe nye vaner – men jeg kan garantere at det er en god investering.


Optimering af vejrtrækningen under stævner (kan også bruges til træning)

Fokus på din vejrtrækning under stævner og træning, hjælper til at skabe et godt overblik, tænke rationelt, bedre koncentration i en længere periode, at kunne tage de bedste beslutninger, samt at bedre kunne håndtere nervøsitet og eventuelle udfordringer.

 • Under opsadlingen: Sørg for at trække vejret stille og roligt, og undgå at stresse op, f.eks. hvis vi har lidt travlt, eller hvis spændingen/nervøsiteten er begyndt at melde sig. Når vi bevare roen, kan vi bedre koncentrere os om den opgave som vi skal i gang med. (Samt f.eks. undgå en ”knap så god” kommunikation med forældre eller hjælper).
 • Under opvarmningen: Uanset hvor mange der er på opvarmningen og hvordan der bliver redet, så koncentrere dig om din vejrtrækning, og koncentrere dig om at få det bedste ud af de muligheder der er. Hvis du bliver lidt stresset, eller at det ikke lige fungere som du ønsker, så stop op – få skabt ”ro på” med vejrtrækningen, så du undgår at stresse op – find tilbage til koncentrationen og skab fokus på opgaven – som er at få den bedste opvarmning ud fra de muligheder der er.
 • I slusen: Når du forlader opvarmningen frem mod slusen, så skab kontrol på din vejrtrækning – find ro – og glæd dig til at vise hvad du og ponyen/hesten kan. Når du venter i slusen så koncentrere dig om opgaven, og skab fokus på alt det som du ved at I kan – hold konstant fokus på en langsom vejrtrækning, så du ikke stresser op.
 • På banen: Når du rider ind på banen, så tøm lungerne en ekstra gang og træk masser af luft (ny energi) langt ned i lungerne – på den måde få hjernen masser af energi til at skabe et godt overblik, og energi til koncentration.
  • Dressurrytter: Når du rider op af midterlinjen, så sørg for at kontrollere din vejrtrækning med dybe og lange ind- og udåndinger – inden du hilser på dommerne, så tøm lungerne for alt gammelt luft (tænk på farven rød) – og træk masser af ny energi ind gennem næsen (tænk på farven grøn) – så er helt klar til at præstere optimalt.
  • Springrytter: Når du venter inde på banen, så hold konstant kontrol over din vejrtrækning, så du konstant har optimal ”ro på”, så du kan holde fokus, overblikket samt koncentration på opgaven. Når start-klokken lyder - og inden du vælger at sætte i gang, så tøm lungerne helt for sidste gang (tænk på farven rød), og træk masser af ny energi ind gennem munden (tænk på farven grøn) - så vil du være optimal klar til at kunne præstere – så kan du sætte ponyen/hesten i gang frem mod forhindringerne.

Visualisering

Under visualisering er det vigtigt at kunne skabe ”ro på” så tankerne ikke bare drøner rundt i vores hoved. Ved at bruge vejrtrækningen aktivt kan vi få skabt den tilstand hvor vi kan forestille os hvordan vi vil håndtere en opgave / situation, samt at forestille dig hvordan du vil bruge din vejrtrækning aktivt.


Rigtig god fornøjelse med optimering af din vejrtrækning


Du er meget velkommen til at kontakte mig hvis du ønsker hjælp til en optimale vejrtrækning eller anden optimering, til fordel for både udvikling, præstation eller håndtering af udfordringer.

Med sportslig hilsen

Lars mars


9. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (2/10-19)

OPTIMERING AF RYTTEREN - TIDEN


I dette blogindlæg vil jeg synliggøre hvordan konstant travle dage,

med mange ting der skal tages stilling til, kan have af påvirkninger på vores hjerne.


Hvis du også er en af de mange ryttere eller forældre til en rytter, eller træner der føler at dagene bare drøner af sted med konstante gøremål, aftaler og forpligtelser, samt tanker og ønsker om at gøre det hele perfekt, så kan du med fordel læser med her.


Jeg oplever ofte at tiden kan være en mangelvare for mange ryttere og trænere, og det er som om at det ”bare accepteres”, fordi ”sådan er det bare” – det er meget let at lade sig rive med af, at have lidt for travlt, og at have en stram tidsplan fordi det har de andre typisk også.


Begrundelser og argumenter

Det er et område som mange enten ignorere betydningen af, eller straks går i forsvarsposition og tænker, at der ikke er noget galt i at have travlt og mange ting at tænke på, og forholde sig til. Men fakta er, at vores hjerne er super god til at finde begrundelser og forklaringer for hvorfor vi gør som vi gør - også selv om, at vi måske godt kan se at det ikke er godt for os at have så pokkers travlt – men vores hjerne fortrænger det, og vil hurtigt påvirke os med at ”sådan er det bare indenfor denne verden”.


I en koncentrationssport som ridesporten, er det vigtigt at kunne skabe ro i hovedet

Det er som sådan ikke noget problem i at have travlt i perioder, og hvis man husker den positive indgangsvinkel samt at glæde sig over det man gør, så klare man bedst disse perioder.

Udfordringerne kan opstå hvis travlheden er kontinuerlig og konstant, så vil det bl.a. kunne påvirke vores hjerne med flg. symptomer:

 • Mindre overblik og overskud
 • At man bliver lettere irriteret eller frustreret hvis noget ikke lige går som håbet
 • At man har svære ved at skabe koncentration eller at holde den i længere tid
 • At man har svære ved indlæring og udvikling
 • At man ikke orker at nørde ned i mindste detalje, eller søge efter optimering
 • At man glemmer glæden til det man gør, og de succeser man har haft
 • At hjerne og krop har svært ved at slappe af når vi har fri, eller skal sove om natten.

Når hjernen er under pres, har den brug for ekstra energi - vores ”belønningscenter” vil automatisk søge efter noget der kan tilfredsstille den, så den kan frigive lykkestoffet ”dopamin”, der gør os glade i nu’et – derved opstår lysten til at falde i med ”hovsa løsninger” med hurtige mad-løsninger eller junkfood, sødesager og de farvestrålende energidrikke.


Det er ikke hensigtsmæssigt når vi i princippet har mest brug for sund og nærende kost, der kan give energi og overskud til at få lavet en rigtig god planlægning, samt til at kunne skabe koncentration.


Hamster-hjul

Et kontinuerligt og konstant pres kan næsten sammenlignes med at bevæge sig i et ”hamster-hjul” hvor man bare bliver ved med at løbe hurtigere og hurtigere rundt. Hvis man konstant er presset på tid, bliver det meget let til en normal tilstand - som så igen kan bliver presset ved at putte mere ind i kalenderen – som på et tidspunkt så også bliver til en normal tilstand osv. - og derved er vi kommet ind i en ”ond cirkel” (hamster-hjulet) – og så kan det være svært at se hvordan det skulle kunne ændres.


Vi kan selv vælge vejen – det kræver bare at vi tager ansvar

I stedet for bare at lade os styre af, og følge med i den travlhed, og pres på hjernen, som vi har oparbejdet over tid – kan vi vælge at hoppe ud af hamster-hjulet og få skabt et overblik, ved at gennemgå, om det er hensigtsmæssigt det som man gør, og den måde som man gør det på – eller om noget kunne optimeres for at undgå at drive rovdrift på hjerne og krop, samt for at få det mest optimale ud af det som man gør.


Mentalt

Generelt klare vi sagtens de pressede hverdage, også når det over tid er blevet ”normalen” - men udfordringerne kommer typisk når vi skal gå i detaljer og nørde eller koncentrere os over længere tid, som der jo ofte er brug for i ridesporten, som f.eks. ved:

 • Under træning/undervisning: Hvis noget er lidt svært at forstå, lære eller udføre for rytter eller ponyen/hesten - kan der meget let opstå frustrationer og irritationer.
 • Under stævner: Mange har nok oplevet at have haft travlt inden og op til et stævne – så er der stor risiko for at hjernen er træt, det giver risiko for: At det er svært at håndtere spænding/nervøsitet - At det kan gå udover koncentrationen - Samt at der lettere bliver skabt fokus på det som kan gå galt eller ikke fungere. Nogle har nok også oplevet at glemme noget udstyr til stævner, det er også et klart signal for at der ikke er optimal balance i hjernen.
 • Udfordringer: Hvis vi er kommet i en situation hvor det ikke lige fungere for os – så vil hjernen have svært ved at finde vejen og løsninger til at komme ud af det, og udfordringerne vil typisk være selvforstærkende og vokse sig større.
 • Underviser/træner: Hvis en rytter ikke lige forstår, eller kan udføre de ønskede øvelser, kan det være svært at forklare tingene på en anden måde, fordi at hjernen ikke har overskuddet, og derved kan det blive til en knap så god undervisning, med risiko for at det bliver slæbt med til den næste undervisning.

Vores hjerne kan ikke dele op om den har overskud til det ene eller til noget andet – den bruger af den samme mængde energi/kapacitet der er til rådighed. Så hvis vi nu har haft for meget om ørene i løbet af dagen, vil det automatisk gå ud over det som vi skal i gang med senere.


Vi kan vænne os til at have konstant travle dage – det er bare ikke sundt

Hvis vores hjerne og krop er presset over længere tid, vil den automatisk frigive stresshormonet, ”adrenalin” – dette stof hjælper til at sende ekstra energi ud i krop og hjerne.


Det er både godt og skidt: For på den ene side, hjælper det os til at til at kunne håndtere det større pres vi udsætter os for – På den anden side, hjælper det også til at vi kan overbelaste og drive rovdrift på vores krop og hjerne. Med længere tids påvirkninger frigiver kroppen så stresshormonet ”kortisol”, det har modsatte virkning af adrenalinet - det gør os træt, ugidelig, og svært ved at overskue opgaver, samt at kunne holde koncentration og fokus. Risikoen for dårlige præstationer eller dårlig trivsel og selvværd lure lige om hjørnet.

(Du kan finde meget mere spændende og brugbar viden om adrenalin og kortisol på nettet).


Vær opmærksom på dig selv, dit barn eller de ryttere du underviser

Der har aldrig været så mange der er blevet ramt af stress både blandt unge og voksne – det er skræmmende tal når man høre om statistikker, og hvad fremtiden vil bringe. Derfor kan det bl.a. være vigtigt at være opmærksom på flg.:

 • Hvordan vi har opbygget vores hverdag mht. planlægning
 • Hvilke påvirkninger der er på vores hjerne – både dem vi sætter op for os selv, med bl.a. forventninger - samt udefrakommende påvirkninger fra bl.a. de sociale medier.

Planlægning

Med travle dage er det fornuftigt, at udarbejde klare realistiske og fornuftige planer for hvornår du ønsker at gøre hvad, fra du står op til du går i seng – på den måde skaber du mere ro i din hjerne, ved at du bare skal følge den plan du har lavet – derved nedsætter du også at der opstår overspringshandlinger og hovsaløsninger undervejs. Du kan med stor fordel bl.a. indsætte nedenstående områder i din planlægning:

 • Tid til spise- og drikke pauser (bedst med 3 hovedmåltider + 2-3 mellemmåltider)
 • Tid til evaluering, hvis du f.eks. rider flere ponyer/heste efter hinanden
 • Tid til tillægstræning (udstræknings-, styrke- og konditionstræning)
 • Det er en god ide at indlægge ”små buffere” med tid, hvis noget skulle tage længere tid end planlagt, så din dag ikke bliver forlænget.
 • Tid til ”dig selv”, hvor du kan slappe af med dig selv, og skabe overskud til at udtænke nye ideer. Du kan også afsætte noget tid til familie og venner.

Hvis vi kan forudsige en ekstra travl periode – kan vi med fordel forberede os ved at lave planer for hvordan man kan opretholde områder der er vigtige for os.


Kvalitetstid

Kvalitetstid kan bruges i flere sammenhænge – i bund og grund er det at få det bedste ud af det som man gør. Hvis man konstant har travlt og mange ting at tænke på har hjernen svært ved at slappe af, og det gør, at det kan være svært at koncentrere sig om det som man gør, samt at være nærværende eller effektiv – for at kunne skabe kvalitetstid, vil jeg anbefale flg.:

 • Lav klare planer for hvad du ønsker dig af en bestemt opgave eller situation.
 • Planlæg så hvordan du vil udføre den/nå det.
 • Vær tilstede i nu’et og luk alt andet ude – så det ikke stjæler fokus fra din plan/oplevelse

Evaluering

Med evaluering kan vi få skabt et godt overblik, så vi ikke slæber knap så gode ting/handlinger med os fra dag til dag, eller gang til gang. Spørg dig selv:

 • Hvad var godt ?
 • Hvad var knap så godt ?
 • Hvad skal jeg ændre på til næste gang ?

Husk på at det hele drejer sig om prioritering

Det kan være svært at ændre på vaner der stille og roligt har vokset sig stærke – men det kan sagtens lade sig gøre med den rette vilje og planlægning - til stor fordel for at holde krop og hjerne optimal til at skabe udvikling, præstationer samt oplevelser.


Prøv at lave en skanning på dig selv.

Hvis du kan nikke genkendende til noget af ovenstående, så gør dig selv den tjeneste at gøre noget ved det. Hvis du har svært ved at komme i gang med at lave ændringer - så brug en coach/mentaltræner til at få skabt nogle brugbare startmuligheder, så du kan få en god start.


Rigtig god fornøjelse med at få det bedste ud af det som du gør.


Du kan læse mere om optimering her på min hjemmeside

Med sportslig hilsen

Lars mars


8. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (18/9-19)

OPTIMERING AF RYTTEREN - Husk på glæden til din sport


Uanset hvilket niveau, du dyrker din ridning på - så er det vigtigt at huske på,

"hvorfor det nu er", at du dyrker din sport.


Med glæden og en positiv indstilling kan vi åbner vi op for endnu flere muligheder for udvikling og gode oplevelser. Jeg har i mange år hjulpet sportsfolk med, at få genskabt glæden til deres sport og til det som de gør – med succes for både deres udvikling, trivsel, og som en hjælper, i en proces, til håndtering af, hvis de har haft udfordringer.


Forskningsmæssigt er der også stor interesse for området – med bl.a. hvordan læring er forbundet med forventningen om belønning (at skabe glæde), og hvordan denne stræben efter nydelse er den grundlæggende drivkraft til at blive bedre. Vores stræben efter belønning, kan drive os til, at selv den vildeste luksus, kan blive den nye normaltilstand, der skal overgås af stadig mere attraktive mål.


Præstationskulturen

Grundet vores præstationskultur og søgen på anerkendelse er det er meget let, at komme til at tilsidesætter glæden i hverdagen, og til de ting som vi gør - i forhold til en konstant søgen på succes og resultater for at score højt på vores ”glædes-barometer”, der frigiver lykke-stoffet ”dopamin”. Det vil efter min mening give stor risiko for at der kan opstå en dårlig trivsel, og stor risiko for at vi ramler ind i mentale-udfordringer på et tidspunkt.


Der er flere faktorer der har en rolle hvis vi vil skabe lidt mere fokus på glæden

 • Tiden: hvis vi konstant er presset på tiden, kan det være svært at skabe fokus på glæden – vores hjerne vil have en følelse af at ”den kæmper for overlevelse”, og derved er der mindre energi til andet.
 • Kosten: hvis vi ikke spiser os til nok energi, til krop og hjerne – vil der typisk ikke være overskud til at hjernen kan overskue at implementere nye tanker.
 • ”Knap så god periode”: hvis vi er mentalt pressede kan det være svært at overskue at ændre på situationen - selv om at vores hjerne godt kan se at det vil være hensigtsmæssigt, men hjernen kan simpelthen ikke overskue det.
 • Søgen på resultater og anerkendelse: kan meget let blive drivkraften i forhold til glæden ved at dygtiggøre sig (processen) frem mod sine mål – og dermed glæde sig over at opbygge gode kompetencer, som kan bruges til at opfylde sine mål.

Ved at være opmærksomme på ovenstående punkter kan vi hjælpe os selv, med at skabe overskuddet, til at få skabt fokus på glæden.


Den forventede belønning

Hvis vi ikke får den forventede belønning (resultat) ud fra vores håb eller ønske – som f.eks. hvis nu at vi har sat forventningerne op efter en bestemt placering, resultat eller udvikling, så har hjernen allerede forberedt glæden ved at det lykkes – og hvis så at vores forventning ikke blev opfyldt, så bliver vi ekstra skuffede og det vil straks påvirke hjernen negativt.


Følelserne

I sådanne situationer er det meget let at blive ramt på følelserne, og dermed blive frustreret, irriteret og ked af det – fordi nu havde man jo lige håbet (på et eller andet). Vores rationelle tankegang kommer under pres, fordi det kan være svært at sætte ord på ”skuffelsen” – det kan udmønte sig i at man ikke har lyst til at tale med nogen, eller at man lader frustrationerne gå ud over forældre eller hjælpere, og dermed opstår der en dårlig stemning.


De fleste opdager ofte ikke, at de kan have glemt glæden, den kan bare stille og roligt være gledet i baggrunden til fordel for søgen på anerkendelse og resultater. Mange oplever først glæden når de har fået den søgte anerkendelse eller de håbede resultater.


Forventer mere og mere

Efterhånden som vi udvikler os og får mere erfaring skal der mere og mere til for at glæde os over det som vi gør – glæden bliver ofte skiftet ud med forventninger og håb. Vores fokus er måske blevet flyttet til områder som: Det vi skal blive bedre til, - eller på områder som måske giver udfordringer - så de har overtaget styringen frem mod målene og præstationerne.

 • Vi skal huske at lege, at have det sjovt, at huske på hvorfor det nu er at vi startede på ridningen osv. Det giver hjernen et pusterum, til at huske på, eller at få genskabt glæden til det vi gør.

Vores sport, træning og planer kan let blive til noget vi bare skal, bl.a. fordi at hverdagen med gøremål og udefra kommende påvirkninger fylder ret meget i vores hoved - samt at vores sport bliver lagt ind i hverdags-planen som en to-do ting og vane. Sporten er måske ikke længere noget som vi glæder os til, men er bare blevet endnu en ting som vi skal have presset ind i løbet af en travl dag.

 • Hvis du også har den oplevelse, så prøv at ændre din tankegang lidt, ved f.eks.: Når du vågner om morgenen - at glæde dig til din træning/træninger - at tænke (visualisere) på hvor dejligt det bliver – at se dig selv være i gang, og at se at det går godt.

Evaluering

Efter en ridning – er det en rigtig god ide at få evalueret ved at stille dig selv spørgsmålene: Hvad var godt ? – Hvad var knap så godt ? – Hvad skal jeg ændre på til næste gang? Det giver en rigtig god viden som kan bruges til næste ridning og træning – og uanset hvordan det er gået, kan man altid glæde sig over at man har fået skabt en viden som kan bruges fremadrettet.


Alle ved at det både kan gå godt, og knap så godt i perioder - men hvis glæden til sporten altid er i højsædet, og ligger som et grundlæggende fundamentet kan vi meget bedre hjælpe os selv ind på sporet igen - eller at blive hjulpet gennem udfordrende og travle perioder.


Vi kan hjælpe vores hjerne ind på den vej som vi ønsker

Med en god forberedelse kan vi hjælpe vores hjerne til at skabe den indgangsvinkel som vi ønsker, uanset om det er små eller store ”opgaver” – og dermed skabe ro i hjerne, som giver overblik og overskud til at skabe koncentration på den opgave som vi skal i gang med.

 • Vi kan selv tage ansvaret - det eneste det kræver er at prøve.
 • Din hjerne vil elske dig for det – den elsker nemlig at blive påvirket af glæde.
 • Alt bliver lettere med en positiv og glædelig indgangsvinkel.
 • Med masser af gentagelser og repetitioner kan vi påvirke vores hjerne til at tænke på de positive tanker, og dermed glæden til det vi gør – det kræver bare træning på samme måde som når du træner for at dygtiggøre dig på din pony/hest.

Vores attitude Vores udstråling har en stor påvirkning på vores indstilling – med et lille smil, påvirker vi helt automatisk vores hjerne til en positiv indstilling. I forhold til et mere alvorligt ansigtsudtryk, her vil vores hjerne automatisk afkode at det ”ikke er sjovt”.


Min påstand og erfaringer er, at vi kan hjælpe os selv til at få endnu mere glæde ud af hverdagen og til vores sport, til stor fordel for både udvikling, oplevelser samt præstationer. F.eks. ved stævner: de fleste ryttere ser meget alvorlige ud – de fleste vil sige at det er fordi at de koncentrere sig – men vores hjerne kan meget let opfatte det som om at den skal i gang med noget ”ubehageligt”, og dermed udsende en form for ”fare-signaler”. Hvorimod et lille smil vil påvirke hjernen positivt, og dermed give en ”glædes-følelse”, som automatisk påvirker positivt, og der frembringes en glæde til at vise hvad man og ponyen/hesten kan.


Forældre, trænere og rytter, samt mennesket inde i rytteren

Alle kan hjælpe til at påvirke stemningen og forståelsen for, at det skal være en glæde at dyrke ridningen – ikke forstået således at man ikke må stræbe og have store ambitioner, og presse på for at nå dem – det skal bare være ud fra den viden og de kompetencer som rytteren, og mennesket inde i rytteren har fået skabt via viden og erfaringer, samt det niveau som rytteren og ponyen/hesten har. Se jer selv som et TEAM, alle har ansvar for at I har det godt.


Når jeg ser en mega nervøs rytter inden ridningen ved et stævner, eller hvis der er voldsomme negative følelsesmæssige reaktioner, hvis det ikke gik som håbet efter ridningen – så er der store chancer for at rytteren hovedsagligt har opbygget sin ridning på præstationer og anerkendelse – dermed kan det være svært at tænke rationelt, og typisk vil oplevelsen blive lagret i hukommelsen til næste gang.


Hjælp dig selv, dit ban eller dine elever med konstant at have en positiv indgangsvinkel til den opgave rytteren skal i gang med.

Det vil blive letter at dygtiggøre sig – det bliver lettere at kommunikere og forstå – samt det bliver lettere at formidle og skabe udvikling


Du kan læse meget mere om optimering på her på bloggen samt på min hjemmeside www.rytteroptimering.dk


Rigtig god fornøjelse med fokus på optimering af din glæde

Med sportslig hilsen

Lars mars


7. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (3/9-19)

OPTIMERING AF RYTTEREN - Motivation vs. Selvdisciplin

Hvad er drivkraften for, at vi kan skabe præstationer og succeser inden for vores sport ?

 • Er det vores motivation til at nå et bestemt mål ?
 • Er det selvdisciplinen der hjælper os til det der er hensigtsmæssigt at gøre, for at vi bedst kan nå et bestemt mål ?

Det er fascinerende hvad vi kan opnå med den rette planlægning, optimering og træning. Det hele drejer sig i bund og grund om indstillingen og ”viljen til at ville” samt hvor meget vi vil nørde ned i mindste detalje for at nå vores mål. Derfor kan det godt betale sig at se lidt nærmere på disse to ord, ”Motivation” og ”Selvdisciplin”.


Nogle vil nok se det lidt som ordkløveri, og at de to ord har samme betydning, når det drejer sig om at få det bedste udbytte og få opfyldt sine mål. Men set ud fra min synsvinkel, så er der en stor forskel. Jeg vil groft fortolket sige, at ”motivationen” er styret af følelser - og ”selvdisciplinen” er styret af en rationel og målrettet tankegang.


Hvor meget vil du gøre for at skabe den bedste proces til at nå dine mål,

og til at få de bedste oplevelser ?


Lav en god realistisk plan

Det er flere faktorer der kan gøre sig gældende når vi sætter os et mål – nogle af de vigtigste er:

 • At det er et realistisk mål
 • At der laves en realistisk planlægning (proces) for hvordan du vil nå dit/dine mål
 • At det er realistisk ud fra dine og ponyens/hestens niveau.

Når vi har en klar planlægning har vi også mulighed for at synliggøre hvilke områder der kan være hensigtsmæssigt at være opmærksomme på, enten mht. at implementere nye områder eller ændre på gamle vaner.


Hjælp din hjerne med gode realistiske planlægninger

Gør det let for dig selv, så der ikke opstår ”knap så gode valg” med f.eks.:

 • At springe over morgenmadden eller glemme madpakken, fordi du har travlt eller ikke lige har lyst – med tankerne om at det går nok, det har det jo altid gjort.
 • At springe over tillægstræningen med udstrækning, styrke eller kondition.
 • At presse eller forlænge dagen med ridninger, gøremål og aftaler, så der ikke er overskud til at evaluere eller vurdere om det er hensigtsmæssigt det man gør.

Når jeg arbejder med ryttere - oplever jeg typisk, at der er gode udviklings- og optimerings muligheder for de fleste, indenfor bl.a.:

 • Kost og væske – der har stor betydning for energi, koncentrationen, overblik, samt kroppens og hjernens trivsel.
 • Tillægstræning, både med hensyn til styrke og smidighed – der har stor betydning for detaljerne under ridningen, samt nedsætter risikoen for skader for både rytter og pony/hest.
 • Prioritering af tiden ”mig tid” – der har stor betydning for både restitution, at kunne skabe overblik, at kunne udtænke og udvikle planer samt evalueringer af både ridningen samt hverdagen.
 • Mental-optimering både for udvikling samt håndtering af udfordringer – vores mentale-forståelse og styrke kan hjælpe os på alle fronter, samt forståelse for hvorfor vi reagere som vi gør i forskellige situationer.

Vi ved nok godt at ovenstående kan være gode optimerings-muligheder – men desværre er det altså typisk de områder som først bliver underprioriteret eller tilsidesat, hvis man lige bliver fanget af travlhed, eller hvis man ikke lige føler at det er nødvendigt.


Tiden

Jeg er helt klar over at rytteren ofte kan være presset på tiden – og derved kan det være lidt af en udfordring at skabe overblik og fokus på hvilke områder der kan være hensigtsmæssigt at være opmærksomme på udover selve ridningen - eller at kunne overskue at lave ændringer i hverdagen - eller at implementere nye ting.


Det kan godt være at man er motiveret for at nå sine mål – men mange gøremål i hverdagen kan gøre at indsatsen ikke er helt optimal, selv om at man tror og føler det. Her kan brugen af selvdisciplinen være en stor hjælp for os til at tænke rationelt, med hvad der er rationelt for at vi kan få det bedste udbytte ud fra vores målsætning.


Vores hjerne er perfekt til at finde på begrundelser og forklaringer for hvorfor det er ok, ikke lige at bruge ”nogle gode optimerings muligheder”.


Derfor skal vi hjælpe hjernen på den letteste måde – og det gør vi bedst ved at lave gode planer som vi bare skal følge – det aflaster hjernen, så den kan bruge energien til at glæde sig over det vi gør, samt at have overskud til at evaluere på det vi har gjort.


Motivationen

Alle kender følelsen af at være motiveret, det er en mega fed oplevelse at mærke energien både når man planlægger sine mål, og i processen frem mod et opsat mål, eller delmål. Hvis vi kan holde motivationen hele vejen er der rigtig gode chancer for at det blive en god oplevelse og et godt resultat.

Men hvad nu hvis vi mister lidt motivation undervejs frem mod målet, ved f.eks. at det ikke lige går som vi havde håbet undervejs, eller hvis der er andre ting der tager noget af vores fokus – så vil der let kunne opstå nogle drillerier fra vores hjerne, og pludselig kan der opstå det, at vores styrke fra motivationen kan bliver vendt om til lidt irritation og frustration.


Selvdisciplinen

Med selvdisciplinen er vi ikke så sårbar overfor følelser, den er styret af en rationel tankegang ud fra hvad der er ”godt for dig” frem mod ”dine mål” og hvad der kan hjælpe ”dig til de bedste resultater, succeser og oplevelser".

Med selvdisciplinen kan vi hjælpe vores hjerne, til at vise vejen til hvad der er bedst for os til at nå vores mål - så den ikke skal tage stilling til hvad vi har lyst til. På den måde kan vi undgå dårlige undskyldninger, begrundelser og forklaringer overfor os selv.


Dårlige undskyldninger som jeg ofte høre:

 • "Jeg har ikke tid til at lave tillægs-træning”
 • ”Jeg kan ikke spise morgenmad, eller spise inden et stævne”
 • ”Som rytter har man altid travlt – og ikke noget tid til andet”
 • ”Jeg eller min pony/hest er ikke på toppen i dag”

De områder, vi er dårligst til at håndtere, er typisk også de områder, vi kan have svært ved at give fuld fokus eller at ændre på.


Hjælp dig selv: Forestille dig hvor dejligt det er når du optimere dig for at dygtiggøre dig.


Gør vi nok for at nå vores mål ?

Vi kan nå fantastiske mål, uanset om det drejer sig om uddannelse, arbejde eller sport. Men hvad er så det, der gør, at vi nogle gange kan miste troen eller motivationen på, om vi kan nå vores mål, eller om vi gør det rigtige for at nå det ?


Ved at bruge vores selvdisciplin, og klare planlægninger for hvordan vi kan nå målet,

tager vi ansvar og skaber viden ud fra vores indsats.


Vaner

Det kan være svært at ændre på vaner, og den måde man har opbygget sine rytmer – ofte så går det jo også godt med den måde som man gør tingene på – jeg vil bare gerne lige synliggøre at vi ofte kan gøre mange ting lettere for os selv - ved bl.a. at ændre på nogle små tankegange og indstillinger, ved at se vores handlingsmønstre gennem nye briller, eller fra et helikopter-perspektiv.


Hvis man søger på ordet ”Selvdisciplin” på nette, kan man bl.a. læse flg.:

”Selvdisciplin" er karakterstyrkens fundament. Selvdisciplin er evnen til at nå de mål, som man har sat sig ved at afstå fra en mindre belønning her og nu mod at opnå en større belønning senere. Det har vist sig, at der er en stærkere forbindelse mellem elevernes selvdisciplin, høje karakterer og videregående uddannelse, end der er mellem elevernes intelligens, høje karakter og videregående uddannelse. Vi ved også, at selvdisciplin er afgørende for om en iværksætter får succes, og vi ved, at en forskers selvdisciplin er afgørende for forskningskvalitet, Man ved endnu ikke, hvor selvdisciplin kommer fra. Om den er arvelig eller miljøbetinget, og faktisk ved man heller ikke præcis, hvad selvdisciplin er for noget”. Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi”.

”Selvdisciplin: Evne til at kontrollere egne behov og drifter eller til at overholde noget man har sat sig for”.

Kilde: Den Danske Ordbog


Hvis man søger på ordet ”Motivation” på nettet, kan man bl.a. læse flg.:

Motivationen deles op i ”Indre og ydre motivation”

”Indre motivation" refererer til den motivation der er drevet af en interesse i eller glæde ved selve opgaven, og eksisterer inden i den individuelle, frem for at bero på ydre påvirkninger. Indre Motivation er baseret på at føle glæde ved en aktivitet, frem for at arbejde mod en ydre belønning”.

”Ydre motivation" refererer til udøvelsen af en aktivitet for at opnå et udfald, der derfor modsiger indre. Ydre motivation kommer ude fra den individuelle. Ydre motivation er normalt præmier som penge eller karakterer, tvang og trusler om straf. Konkurrence er generelt ydre, fordi det opfordrer udøveren til at vinde og slå andre og ikke glædes over de indre belønninger fra aktiviteten. Publikum der hepper på den individuelle og trofæer er også ydre incitamenter”.

Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi”


Som jeg ser det udspringer ”motivationen” af en følelsesmæssig tilstand ved f.eks.:

 • Den positive: På de gode dage, er det jo fantastisk når motivationen er drivkraften – så kan man bare det hele, og det går for det meste også rigtig godt
 • Den negative: Udfordringen kommer på de dage, hvor man ikke lige er helt oplagt af den ene eller anden grund. Vores hjerne vil typisk begynder at finde på undskyldninger og overspringshandlinger for, at det er lidt synd for os, og at det er ok, hvis vi lige dropper de ”svære områder”, og er lidt god ved os selv og ponyen/hesten
 • Motivationen kan også ændre sig: Alt efter hvilke situationer/fristelser vi bliver tilbudt/udsat for. F.eks. arrangement eller fest, kontra træning – hvad vælger man ?

Jeg ser derimod ”selvdisciplinen” som en mere konkret tilstand ved f.eks.:

 • At vi har synliggjort hvad der konkret ”kræves” for at nå en planlagt målsætning. Med den indgangsvinkel kan vi bedre skabe fokus på det, der er vigtigt/nødvendigt for os, så det blive drivkraften, uanset om vi har en ”lidt dårlig dag” eller ej.
 • På de dage hvor vi kan være lidt uoplagte, er det letteste bare at se på et planlagt skema og så følge det – vi hjælper på en måde vores hjerne, ved at beslutningen er taget på forhånd
 • Til tidlige morgen- eller sene aften-træninger, med mørke, regn, uoplagthed og kolde ridehaller, eller efter en dag med mange udfordringer – kan det være lidt svært, at komme i gang, men med ”billedet af at nå sine mål”, og ”hvad der skal til”, i baghovedet, er det meget lettere at undgå at finde på undskyldninger.

Rigtig god fornøjelse med din motivation eller selvdisciplin


Du kan læse meget mere om hvilke områder der kan hjælpe dig til optimering her på min hjemmeside

Med sportslig hilsen

Lars mars


6. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (5/8-19)

OPTIMERING AF RYTTEREN - Skab fokus på dit væskeindtag


Væske er vigtig uanset om det er varmt eller ej.

Vores væskeindtag er lige så vigtig som at spise nok sund, energigivende og nærende kost, for at vores krop og hjerne kantrives og præstere optimalt.


Rigtig mange mennesker tænker nok ikke lige på ”VÆSKE”, som en stor vigtighed for kroppens sundhed og ydeevne, samt fysiske og mentale-påvirkning. Væske er ofte bare noget vi drikker når vi er tørstige eller føler os lidt ”tunge i hovedet” – men væske er meget mere end det. Væske-niveauet i kroppen har stor betydning for bl.a.:

 • Energiniveauet
 • Indlæringsevnen
 • Koncentrationsevnen
 • Reaktionsevnen
 • Overskud og overblik
 • Immunforsvaret
 • Restitutionstiden
 • Kroppens trivsel, fysik og smidighed

Tænk på hvor stor en betydning ovenstående punkter kan have for en koncentrationssport som ridesporten - hvor rigtig mange områder og sanser skal gå op i en højre enhed, og hvor alle små signaler skal opfattes og gives, både ved træning og stævner.


Du behøves ikke at svede for at tabe væske

Kroppen forbrænder konstant væske uanset om det er varmt eller ej – og hvis vi bare kommer lidt bagud med optankningen, vil det have konsekvenser for både krop og hjerne. Derfor er det vigtigt at have et kontinuerligt væskeindtag over hele dagen uanset vejrforholdene.


Et væsketab på bare 2% - kan medføre et nedsat energiniveau på 20%


Problemet er at vi som sådan ikke nødvendigvis mærker et lille underskud af væske - det viser sig først rigtig når vi skal præstere og koncentrere os optimalt.


Under varme forhold

Forbrænder vi selvfølgelig mere væske, og derfor er det endnu vigtigere med en god forberedelse. Vær også meget opmærksom på kosten, da vi ofte kan glemme den, når der er varmt, eller hvis vi er lidt pressede på tid – læs gerne mit tidligere blogindlæg ”Tænk på kosten i varmen” bragt d. 30. juli 2019.


Tænk på at der altid er opmærksomhed på, at ponyen/hesten skal have nok vand, elektrolytter, foder m.m. og måske noget skygge, for at den kan trives og præstere optimalt – men hvad med rytteren ?


Symptomer

Vi opdager ofte først et væskeunderskud, når det er lidt for sent. Her deler jeg symptomerne op i to kategorier, den ”bevidste” og den ”ubevidste”.

Bevidst:

 • Tørstig
 • Tung i hovedet
 • Har svimmelhed
 • Føler os uoplagt
 • Eller har en let hovedpine

Ovenstående områder indikere typisk at vi mangler væske eller mad – og så er det en rigtig god ide at få fyldt ”tanken” op igen, inden det bl.a. kan give flg. udfordringer:

 • Nedsat koncentrationsevne
 • Nedsat energi – bliver sløv
 • Vi bliver lettere irriteret og frustreret
 • Manglende overblik, og overskud til at tage de bedste beslutninger eller lave hensigtsmæssige ændringer.

Ubevidst:

Er lidt svære at håndtere, fordi her har vi måske over længere tid tilvænnet os til at have et lille væske- eller energiunderskud - vi har stille og roligt ignoreret forskellige signaler - måske fordi at vi havde for travlt til at mærke dem, eller ikke har overskud til at finde ud af hvad der er galt.


Hvis vi står i denne situation, er det en rigtig god ide, at give sig lidt tid til, at lave en evaluering og skabe et overblik over ”hvad man egentlig gør” for at man kan trives og præstere – således at man kan finde frem til nogle grunde for ovenstående områder. Det letteste er at starte med at gennemgå sit væske- og kostindtag, om det er nok i forhold til sit behov.


Det kan tage flere dage at komme op på et optimalt niveau igen, hvis man er kommet i væskeunderskud. Derfor er det en rigtig god idé at være forberedt og lave planer for at have et optimalt væskeindtag.


Mange ryttere er lidt tilbageholdene med at drikke fordi de er "bange" for at du skal tisse når de sidder i sadlen - dette kan desværre gøre at de ikke drikker væske op til ridningen eller mellem flere ridninger.


Vores væskeniveau

Hvad er egentligt et optimalt væskeniveau for den enkelte person - det finder vi nok aldrig nøjagtigt ud af, fordi det er meget individuelt - men der er nogle tommelfingerregler som kan hjælpe os til at undgå at komme i væskeunderskud:

 • Tjek din urin – den skal være lidt bleg (kun lige ændre farven i toilet-vandet).
 • Sørg for at lave en drikke-plan, jævnt fordelt over hele dagen.
 • Drik væske under træningen.
 • De dage hvor du skal træne længere tid – kan du med fordel drikke lidt mere i løbet af dagen, så din krop er forberedt til at den kan miste lidt mere væske.
 • Hvis der er udsigt til flere varm dage i træk, kan du forberede dig ved at drikke lidt ekstra i dagene op til, og under de varme dage.
 • En god tommelfingerregel: Drik ca., der svarer til ”din kropsvægt x 0,033”. Det svare til at en person på 70 kg. skal indtage ca. 2,3 l. På en dag. Denne udregning er til en normal hverdag, når du så dyrker sport, eller der er varmt, eller hvis du sveder meget skal der drikkes lidt mere.• Vores krop kan som tommelfingerregel kun optage ca. 200 ml væske hvert 20 min. – så det giver altså ingen mening at tømme en hel flaske vand på en gang.

Træning forgår ikke kun i sadlen

For at kunne optimere sig optimalt er det en rigtig god ide, at træne på, at lære hvad der er godt for dig at spise og drikke – så der skabes viden om hvad der ligger bedst i maven og hvornår, samt hvad der giver den bedste energi. Vær opmærksom på at det kan tage lidt tid at tilvænne kroppen til et større væskeindtag - hvis du ikke lige har været vant til at drikke optimalt tidligere. Men brug tiden på det, det kan gavne dig på sigt.


Væske – mulige ideer

 • Vand er den bedste væske-kilde.
 • Hvis du bliver træt af vand kan du blande saft (med naturligt frugtsukker) i – det giver smag og lidt ekstra brugbar energi til krop og hjerne.
 • Hvis der er meget varmt, eller hvis du sveder meget, kan du med fordel tilsætte mineral-brustabletter – de hjælper med at opretholde din salt-balance, og hjælper også til at holde mere af væsken i kroppen. Brug f.eks. produktet: ”ZERO” electrolyte fra HIGH5 (kan bl.a. købes i Føtex).
 • Du kan også med stor fordel tilsætte energidrik-pulver i dit vand – det giver både energi til krop og hjerne samt indeholder også elektrolytter. Brug f.eks. produktet: ”Energy Source” med electrolytes fra HIGH5 (kan bl.a. købes i Føtex).
 • Drop de syntetiske fremstillede energi-produkter (de farvestrålende flasker og dåser fra kiosker og supermarkeder).
 • Du kan med fordel spise melon og vindruer – de indeholder både vand og sukkerstoffer som giver energi.

Under varme forhold

 • Sørg altid for at have styr på din væskebalance i hverdagen – så er det meget lettere at håndtere ændringer i temperaturforholdene.
 • Drik væske under træninger.
 • Sørg for at have vand med dig når du går rundt på stævnepladsen, så der ikke går for lang tid mellem du drikker på de varme dage.
 • Forbered dig optimalt inden stævner ved, at spise sund energigivende kost, og pak en god sund madkurv til stævnerne, så du ikke vælger nogle ”hovsa løsninger” på stævnepladsen.
 • Lav planer for hvor meget du skal være i solen, og hvornår du skal søge skygge, for at undgå, at kroppen skal bruge unødig energi på at køle sig selv ned.

Kroppens overlevelsessystem

Kroppen er indrettet således, at den altid vil prioritere at bruge energi på at sikre, at dens vitale dele trives bedst muligt. Derudover vil den også arbejde på, at kroppen ikke bliver overophedet eller underafkølet, altså arbejde for at holde vores kropstemperatur i balance. Når dette er opfyldt, bliver den overskydende energi (hvis der er noget tilbage) brugt til at skabe energi til at kunne yde samt skabe koncentration. Hvis der så kun er lidt energi tilbage, vil det automatisk nedsætte præstationsevnen til stor frustration for rytteren.


Påvirket af varmen

Hvis du er uheldig at blive ramt af symptomerne ved varmen, skal du hurtigst muligt tage action, så det ikke bliver værre. Du kan f.eks. gøre flg.:

 • Søg skygge og i det køligste sted.
 • Drik kontinuerligt, så kroppen ofte får tilført væske i små mængder. Bedst fra vand - eller vand tilsat saftevand (med naturlige sukkerstoffer), eller tilsat energi-pulver (fra naturprodukter) – det giver krop og hjerne ekstra energi til at klare varmen. Du kan også med fordel tilsætte mineral-brustabletter, de hjælper til at ”binde” væsken i kroppen
 • Spis noget ”hurtig optagelig” mad, så kroppen ikke skal bruge for meget energi på at optage det – f.eks. banan, melon, bolle med honning, kage o.l.
 • Spis saltede nødder eller chips – det kan hjælpe lidt med at holde lidt ekstra på den væske, du drikker.
 • Hold dig i ro og tag evt. en lur, så kroppen ikke skal bruge energi på at holde dig i gang.

Behov for hurtig energi

Hvis vi kommer i et væske- eller energiunderskud vil vores hjerne straks sende signaler om, at vi har lyst til (behov for) sukker-stoffer, som kan give noget hurtig energi. Trangen til at slukke tørsten vil drages hen mod sodavand eller de kunstigt fremstillede energidrikke samt lysten til at spise søde sager. Men det vil bare ikke hjælpe optimalt på væskebalancen, og dermed kan vi være på vej ned ad bakke mht. påvirkning både på det fysisk- og mentale område. Det er jo på ingen måde optimalt, hvis man skal ride flere heste eller skal præstere over flere dage. Forbered dig og planlæg dit væske- og energiindtag, så undgår du at der opstår ”hovsa løsninger”.


Du kan læse meget mere om disse emner her på min hjemmeside, under "kost og væske" i menuen.


Rigtig god fornøjelse med opmærksomheden og optimering på dit væskeindtag

Med sportslig hilsen

Lars mars


5. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (30/7-19)

OPTIMERING AF RYTTEREN - Husk kosten under varme forhold


Vores krop og hjerne er på overarbejde under varme forhold – vi skal bruge masser af energi for at opretholde en optimal kropstemperatur – derfor er det fornuftigt at huske, at spise nok sund, nærende og energigivende mad.


Alle ved at når der er varmt, er det vigtigt med væske - det er vigtigt ved alle temperaturer – men vi skal bare have noget mere af den når temperaturen stiger, eller hvis sveder meget.


Du kan bl.a. læse om vigtigheden af væske, i artiklen ”Har du styr på væskebalancen, Rytter?” på ridehesten.com bragt under nyheder d. 23/6-19 – eller i mine artikler ”Er du opmærksom på din væskebalance” bragt under nyheder d. 20/5-18 - eller artiklen om ”kost og væske” i september-udgaven af magasinet Ridehesten 2017.


I denne artikel vil jeg skabe fokus på vigtigheden af kosten under varme forhold.

Hvis vi ikke får tilført nok brugbar energi, vil krop og hjerne kunne reagere på flere måder bl.a.:

 • At krop og hjerne automatisk stille og roligt acceptere det – og derved bliver der mindre energi til de brugbare funktioner, så som koncentration, overblik, overskud, indlæring og implementering af nye optimerende områder o.l.
 • Eller at krop og hjerne vil give signaler om træthed, uoplagthed, manglende overskud, tung i hovedet, svimmel, dårligt tilpas o.l.

Man vil ofte bare dække sig ind under at det er pga. varmen – men faktisk er det ofte pga. manglende energi fra kost og/eller væske i kroppen, fordi vi ikke lige har fået os indrettet til forholdene.


Appetitten til sund, nærende og energigivende kost kan ofte svigte lidt i varmen – vi fristes hellere til de lette måltider som ikke ligger tungt i maven, som f.eks. salater, meloner, frugt, skyr, smoothies o.l. - bl.a. fordi at kroppen ikke orker at bruge energi på at omsætte et større måltid.


Belønnings- / nydelsescenter i hjernen

Fra langt tilbage i tiden har vi slæbt den biologiske evolution med os – den tænker typisk kun kortsigtet på – ”hvad kan hjælpe mig nu og her” – og ikke på hvad der er godt for os på længere sigt, f.eks. ”om 5-10 min.”, i morgen, om en uge, eller når vi skal til træning eller stævne, osv.


Hvis krop og hjerne er blevet træt pga. at den er på overarbejde mht. varmen, kan vores hjerne let overtage, og sender typisk signaler om at vi har lyst til noget der indeholder sukker, salt og/eller fedt - altså typiske ”hovsa løsninger” som tilfredsstiller og glæde vores ”belønningscenter” som så frigiver nydelsesstoffet ”dopamin”, der bringer glæde i vores hjerne med lyst til mere – f.eks. pizza, burgere, pomfritter, samt is, kage, og slik - samt sodavand eller energidrikke (dåser og flasker fra kiosker og supermarkeder).


Der er typisk intet problem i at følge ”disse behov” en gang i mellem – der hvor udfordringerne opstår er hvis vi gør det over en hel dag eller flere dage, så er der stor risiko for at kroppen stille og roligt blive endnu mere træt, enten fordi at den ikke får nok nærende energi at arbejde med, eller fordi at der er for meget fedt eller tomme kalorier som den ikke kan omsætte til optimal energi til både krop og hjerne.


En optimal kost hjælper bl.a. til:

 • Optimal energi til krop og hjernen – mentalt og fysisk
 • Immunforsvaret• Restitutionsevnen
 • Koncentrationsevnen• Indlæringsevnen
 • Overblik og overskud til at tænke og implementere nye optimerende muligheder til udvikling
 • Optimale sanser og reaktioner

Hvis vi ikke kontinuerligt får nok sund energigivende mad jævnt fordelt over hele dagen, nedsættes funktionerne i ovenstående områder.


Kroppen er så smart indrettet at den altid vil søge efter optimal energi til at ”holde kroppen i live”, og så vil alt andet komme i anden række – f.eks. vil restitution af de vitale dele i kroppen, samt at opretholde en optimal kropstemperatur, altid have første prioritet – den resterende energi vil f.eks. blive brugt at holde kroppen i gang til at yde/præstere, samt at hjernen får noget energi til at skabe/hold koncentration og forsøge at lære noget.

Det er altså kun den overskydende energi der bruges til at kunne præstere og dygtiggøre os – derfor er det også her at vi kan hente meget optimering.


Mentalt

Hvis den overskydende energi ikke er særlig høj, kan det have store konsekvenser i en koncentrationssport som ridesporten, og det vil både kunne resultere i manglende overskud og overblik. Dette vil desværre påvirke vores hjerne med ”negative påvirkninger”, og den vil automatisk søge på det der ikke går godt eller fungere – med stor risiko for frustrationer, irritationer og ”knap så gode” oplevelser.


Planlægning – undgå ”hovsa løsninger”

Vores hjerne har meget let ved at finde på forklaringer, begrundelser og undskyldninger, for hvorfor noget ikke lige går eller gik som håbet – og varmen bliver også brugt som argument – men den situation kan undgås med en god forberedelse og planlægning.

 • Skab et overblik over forholdene (koldt, varmt, normalt)
 • Planlæg dine måltider over hele dagen - med faste tidspunkter og hvad du skal spise for den enkelte dag
 • Planlæg dine måltider og indkøb for en uge ad gangen
 • Planlæg og pak en god madkurv til stævnerne, med alt det brugbare.

På den måde kan du undgå ”hovsa løsninger” og derved opretholde et godt energiniveau og et jævnt blodsukkerniveau over hele dagen – så du lettere kan have overblikket og tage de bedste beslutninger i hverdagen og til ridningen.


Motivation vs. selvdisciplin

Undgå at komme til at stå i situationer med for lidt væske eller energi i kroppen.

 • Motivation: Er ofte styret af følelser – ”jeg har lyst – jeg har ikke lyst”. Hvis man ikke føler at man kan drikke mere, eller har lyst eller tid til at spise sund, nærende og energigivende kost pga. at hjernen ønsker noget andet i varmen – selv om at man godt ved hvad der er mest fornuftigt.
 • Selvdisciplinen: Er derimod styret af en rationel tankegang - ”hvad kan hjælpe mig”, så jeg kan yde og præstere bedst muligt”. Så uanset hvad vores hjerne sender af signaler - så vil en god selvdisciplin hjælpe os til, at gøre det der kan hjælpe os bedst til, at nå de bedste oplevelser.

Undgår at være kulhydrat-forskrækket

Kulhydrater skaber energi til både krop og hjerne

 • Til hovedmåltiderne (morgenmad, frokost og aftensmad) er det godt at spise kulhydrater der indeholder fibre – bl.a. havregryn, groft pasta, grove ris eller kartofler samt rodfrugter – det giver energi over længere tid. Dertil er det vigtigt med proteinholdige kilder som f.eks. fjerkræ, fisk, kød eller æg.Protein er uundværlig til restitution af krop og hjerne.
 • Til mellemmåltiderne (formiddag og eftermiddag samt inden træninger) er det godt at spise noget der er lidt hurtigere optageligt – bl.a. en smoothies, banan, grov bolle med honning, energi/myslibar (uden for meget sukker) o.l.

Ovenstående hjælper til at holde et jævnt energi- og blodsukkerniveau


Væske – mulige ideer

 • Vand: Er den bedste væske-kilde.
 • Saftevand: Hvis du bliver træt af vand kan du blande saftevand (med frugtsukker) i – det giver smag og lidt ekstra brugbar energi til krop og hjerne.
 • Mineral brusetabletter: Hvis der er meget varmt, eller hvis du sveder meget, kan du med fordel tilsætte mineral-brustabletter – de hjælper med at opretholde din salt-balance, og hjælper også til at holde mere af væsken i kroppen. Brug f.eks. produktet: ”ZERO” electrolyte fra HIGH5 (kan bl.a. købes i Føtex).
 • Energi-pulver: Du kan også med stor fordel tilsætte energidrik-pulver i dit vand – det giver både energi til krop og hjerne samt indeholder også elektrolytter. Brug f.eks. produktet: ”Energy Source” med electrolytes fra HIGH5 (kan bl.a. købes i Føtex).• Drop de syntetiske fremstillede energi-produkter (de farvestrålende flasker og dåser fra kiosker og supermarkeder).
 • Melon og druer: Du kan med fordel spise melon og vindruer – de indeholder både vand og sukkerstoffer som giver energi.

Hjælp dig selv både i hverdagen, til træning og til stævner - tænk på hvad din krop og hjerne har mest brug for, og lad ikke lysten fra ”krybdyr-hjernen" overtage.


Jeg kommer mere ind på kosten og alle dens fordele, i et senere indlæg her på bloggen.


Rigtig god fornøjelse med at opretholde dit optimale energiniveau i varmen.


Du kan læse meget mere om optimering her på min hjemmeside

Med sportslig hilsen

Lars mars


4. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (23/7-19)

OPTIMERING AF RYTTEREN - Informative studier


Her kan du læse om min store glæde til at der bliver sat endnu mere fokus på fordelene ved at være opmærksom på flere områder udover selve ridningen.


På ridehesten.com under nyheder kunne man d. 19. juli læse om et seminar på Bishop Burton College i Yorkshire, England – hvor en lang række af dygtige eksperter inden for den engelske hesteverden giver deres bud på emnet om en langtidsholdbar ride-karriere for både rytter og hest.


Jeg håber at dette seminar bl.a. kan være med til at skabe endnu mere fokus på, at der er flere områder som ryttere med stor fordel kan være opmærksomme på udover deres ridning, til stor fordel for deres ridning og pony/hest.


Jeg har en stor passion for at hjælpe ryttere med optimering, og til håndtering af udfordringer. De fleste af emnerne som er beskrevet fra seminariet, fra Bishop Burton College i Yorkshire, har jeg skrevet artikler om i Ridehesten, og givet mulige løsningsforslag til endnu mere udvikling eller håndtering af udfordringer, ud fra mit koncept ”Optimering af Rytteren”. Artiklerne kan findes på ridehesten.com eller i magasinerne.


I referatet af omtalte seminar kan man bl.a.læse om nedenstående interessante emner.

Foruden nedenstående emner mener jeg dog at der mangler fokus på kost og væske. Det er en vigtig energikilde til at kunne skabe optimal koncentration, overblik, overskud, reaktion samt til at holde kroppen i de hensigtsmæssige positioner - kort sagt til at skabe overskud/energi til at håndtere, implementere og udføre de omtalte emner.

 • Fysisk: Victoria Lewis fra Hartbury universitetet fortalte om smerter hos rytterne, hvordan det har en effekt på rytternes resultater – samt forøge risikoen for et alvorligt styrt.
 • Fysisk: Lisa Emnerson, der til daglig arbejder som fysioterapeut på klinikken Equifit, viste påvirkningen af rytter på hesten og vigtigheden af at være i god form. Hun fortalte, hvordan man som rytter ville have gavn af at træne mange former for øvelser, alt lige fra svømning, crossfit, løb og Yoga. Det ville udvikle en stærk krop og en god balance, og det ville være en god hjælp til at styrke ridningen.
 • Kompetencer og bevægelighed: Tracey Bye fra Bishop Burton demonstrerede hvordan en ridesimulator kan være en hjælp i forhold til træning af rytteren. Et godt redskab til at træne rytterstabilitet og symmetri, øvelser som ville være langt vanskeligere på en levende hest. I simulatoren kunne der trænes nye bevægelsesmønstre og fokusere på bevægelighed i hofterne. Disse øvelser hjalp til at forbedre rytterens benstilling og give en bedre symmetri i rytterens sæde. I sidste ende vil det føre til bedre kommunikation med hesten og ultimativt til bedre træning.
 • Smerter og skader: Deborah Brewer fortalte om, hvorfor så mange ryttere er villige til at ride, selvom de er skadet eller har store smerter. Ryttere inden for hestesporten har ligesom andre sportsgrene en høj grad af sportsetik og det påvirker deres dømmekraft i forhold til at deltage i stævner på trods af skader.
 • Træneren: Casey Jackson fra Universitetet i Hartbury fortalte om vigtigheden af et godt forhold mellem træner og rytter. Et godt forhold kan være med til at sikre forsat deltagelse i ridesporten.
 • Jackson nævnte også: Motivation og mental sundhed: Kan gøre at atleterne bliver bedre rustet til at kunne klare nederlag og det kan være med til at sikre deres fremtidige deltagelse i sporten.
 • Mentalt pres: Dr. Hannah Butler-Coyne talte om, hvordan det store mentale pres, der er i konkurrencer, påvirker rytterne, og hvordan vi bliver bedre til at håndtere bekymringer og stressfulde situationer. Mange eliteryttere har oplevet følelsesmæssige rutscheture, store sejre, men måske også nederlag. Der kan opstå nedture og for nogle har det medført depression og selvskadende adfærd. Det er et tabu, som få er villige til at tale om. Mange vil det bedste for deres hest, mens rytterne ofte negligerer deres eget helbred og velvære. Hannah Butler Coyne understreger at den mentale side af sporten er vigtig, for at vi kan være på forkant med de problemer der uværgeligt opstår.

Undersøgelser og forskning fanger altid min store interesse, både for at blive klogere, og konstant kan dygtiggøre mig, så jeg har en bred vifte af de bedste kompetencer til at hjælpe og vejlede ryttere til endnu mere udvikling eller håndtering af udfordringer.


Skab fokus på ”helheden”

Det er jo ikke den store videnskab at forstå, at det hele hænger sammen for både at opnå resultater, oplevelser og trivsel – men det kan være svært at få overblikket over hvor man skal starte, og måske lige at finde tiden til at planlægge hvordan man kommer i gang med et tiltag, ændring eller en optimering – derfor fortsætte mange med at gøre det samme som det de plejer.


Forberedelse og planlægning:

Hvis du ønsker at skabe udvikling eller blive bedre til at håndtere udfordringer, vil jeg anbefale at du først får synliggjort hvilke områder det drejer sig om – så du kan få skabt et klart overblik over hvilken indsats der skal til, og hvilken tid der skal bruges på det. Få eventuelt hjælp til at starte op, så du har de rette ”værktøjer” at arbejde med – så er der meget større chancer for at det bliver en succes.


I mit koncept ”Optimering af Rytteren” hjælper jeg ryttere med bl.a.

få skabt fokus på nedenstående områder.

Vi starter med at få implementeret det eller de områder der giver mest mening og udbytte i starten - derefter bliver de andre optimerende områder stille og roligt taget med når der er tid og overskud til det.

 • Det mentale område: Undgå at fokusere på det der kan blive en udfordring, koncentrere dig heller om, at glæde dig over det du kan.
 • Det fysiske område: En stærk og smidig krop hjælper både rytter og ponyen/hesten til endnu bedre og skånsom ridning.
 • Brændstof i maskineriet: Forståelsen for at kost og væske er afgørende for at kunne skabe koncentration, overblik og overskud til at tænke nye tanker.
 • Planlægningen: Til hverdagen eller til hvordan du vil nå dine mål.
 • Træneren: Skal være dygtig nok til at udvikle dig og din pony/hest og løse eventuelle udfordringer samt have empati og forståelse for dig.
 • Trivsel: Hvis der ikke er balance mellem kompetencer og målsætninger kan der meget let opstå frustrationer.

Tænk på helheden:

Hvis der på et tidspunkt opstår en ubalance i et af ovenstående punkter eller hvis et af punkterne ikke understøtter de andre vil det på et tidspunkt gå udover præstationen eller oplevelsen ved ridningen.


Jeg vil lige endnu engang slå fast at vores krop og hjerne er fantastisk, og at den kan hjælpe os til udvikling og håndtering af udfordringer – men den har også sin helt egen verden. Hvis vi ignorere signaler eller driver rovdrift på den enten fysisk eller mentalt, kan det gå i den helt anden retning med manglende udvikling, præstationer og gode oplevelser.


Du kan læse meget mere om mit koncept og emnerne, med bl.a. mine artikler på ridehesten.com og i magasinerne (fra juni 2017 til juni 2019) samt her på siden.


Rigtig god fornøjelse med din udvikling eller håndtering af udfordringer.


Med sportslig hilsen

Lars mars


3. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (16/7-19)

OPTIMERING AF RYTTEREN - Få det bedste ud af dine stævner


Undgå at drøne rundt fra stævne til stævne -uden at have en klar plan for stævnet

Det er let at blive fanget i vanen med at tage til stævner i et ”håb om” at det går godt, eller fordi at det gør andre også - uden at have en klar plan for hvilket udbytte man ønsker sig.


Alle kan ikke vinde - men alle kan gøre sit bedste for at være optimal forberedt og have en god realistisk plan til at nå sine mål og skabe gode oplevelser sammen med ponyen/hesten.


Prøv at se stævnerne som en rigtig god mulighed for at skabe en god viden,

som kan bruges til videre udvikling.


Planlægning – lav en klar plan for hvilket udbytte du ønsker af stævnet:

 • Går du efter at vinde - eller går du efter en bestemt placering ?
 • Går du efter at prøve dig selv og ponyen/hesten af på nogle bestemte områder, for at skabe viden om jeres niveau ?
 • Går du efter at få skabt trygheden tilbage, hvis du har haft udfordringer ?
 • Går du efter at ride dit første stævne, stige i sværhedsgrad, eller ride en ny pony/hest til ?
 • Går du efter at få en god oplevelse sammen med ponyen/hesten ?

Evaluering

Hvis du er konkret og har klare målsætninger med stævnet – har du også rigtig god mulighed for at lave en god brugbar evaluering efterfølgende, som bl.a. kan hjælpe til at synliggøre:

 • Hvad gik godt ? (det skaber god viden, som giver tryghed til næste stævne)
 • Hvad gik knap så godt ? (det skaber god viden til hvad du skal træne på eller ændre til næste gang)

Med en god evaluering, har vi også mulighed for at nørde i detaljerne, som kan give god viden til næste ridning.Ofte nøjes ryttere med at evaluere ud fra videooptagelser og trænerens eller forælderens oplevelser – det er bare også meget brugbart at prøve at ”mærke efter” hvordan man som rytter og ”mennesket inde i rytterren” havde det undervejs, hvad man gjorde og følte i forskellige situationer under ridningen - disse detaljer kan nemlig kun ses og mærkes af rytteren selv.


Fokus-områder

Vi kan skabe fokus på helheden af ridningen - men ved at planlægge 1-2 fokus-områder som vi ønsker at skabe mere opmærksomhed på, kan vi meget lettere få synliggjort hvordan de enkelte områder fungere, og derved give os viden om det er godt, eller om der skal arbejde videre på det til træningen. Ved at udvælge et antal stævner med forskellige fokus-områder, kan du og din træner meget bedre få skabt et overblik over hvordan tingene fungere for dig – og derved sammensætte erfaringerne til en helhed.


Man skal bare have lyst til at gå efter at få skabt viden -

i forhold til kun at gå efter placeringerne.


Hovedmål

Planlæg nogle stævner som hovedmål, hvor målet er at ramme dit og ponyen/hestens topniveau. Stævnerne kan f.eks. udvælges og målsættes ud fra:

 • Stævner som betyder noget specielt for dig, og som du glæder dig til at deltage i.
 • Mål om et bestemt resultat, placering, medalje (roset) eller udtagelse til klub- eller landshold.

Hovedmål skal planlægges ud fra den viden, og de kompetencer samt det niveau som er blevet skabt gennem træning, optimering og fra de stævner der er udvalgt som delmål.


Delmål

Udvælg nogle stævner hvor du giver dig selv lov til at prøve noget af for at kende dig og ponyen/hestens niveau under konkurrence.

 • Ved f.eks. at udvælge 1-2 fokusområder som skal prøves af eller afpudses, for at skabe viden frem mod hovedmålene.
 • Det kan være lidt svært ikke at gå efter de bedste resultater hver gang – men hvis fokus altid er på præstationen, er det let at glemme at skabe fokus på processen til udvikling.
 • Det er ikke alting der kan trænes optimalt hjemme på træningsbanen, og under ”trygge forhold” – derfor er det en god ide at prøve sig selv og ponyen/hesten af, under lidt mere ”pressede forhold” – og skabe accept på, at målet er at ”prøve noget af”.

Vær altid realistisk i din målsætning

 • Hvordan vil du nå målet – planlægning ?
 • Har du tiden og lysten til den indsats, der skal ligges i det ?
 • Har du og ponyen/hesten evnerne - osv. ?

Mentalt

Man kan let blive lidt for spændt eller nervøs –fordi man "bare vil det, så meget” –

og så er det meget let at,komme til, at skabe mere fokus på det der kan gå galt,

i forhold til at glæde sig til at vise hvad man kan.


Skab ”ro på” i hovedet ved bl.a. altid at planlægge dine mål ud fra den viden du har skabt fra dine træninger, stævner og optimeringer.

Hvis vi konstant bruger ”håber eller at tror, på det bedste”, i stedet for at bruge den viden, og de kompetencer vi har skabt sammen med en god planlægning - vil der let opstå en stor risiko for at hjernen vil påvirke os med små negative signaler, som kan gør os usikker på om vi nu også er ”gode nok” eller ”sæt nu at jeg laver fejl”, eller om ponyen/hesten nu også har en god dag.

Når der er en god balance mellem mål, viden og realisme – skabes der en tryghed i hjernen, så rytteren meget bedre kan koncentrere sig om ”opgaven” (ridningen).


Tænk rationelt under stævnerne

Når du tager til stævner og under stævnerne, er det en rigtig god ide at du koncentrere dig om alt den viden, og de erfaringer som du har skabt, og dermed få skabt fokus på alt det som du ved, at du og ponyen/hesten kan.

Frygt ikke alt lave fejl, eller at lave ”knap så gode” præstationer – men glæd dig til at vise hvad du og ponyen/hesten kan, og evaluere bagefter på hvordan det gik.


Afstemte forventninger

Trænerens og forældrenes pres kan blive meget stort – det kan både være som et synligt eller usynligt pres – bevidst eller ubevidst.Det er vigtigt at rytteren, træneren og forældrene får talt om, og lagt klare linjer for hvad der forventes af hinanden.

Alt starter jo et sted og tingene udvikler sig typisk undervejs – uden at der skabes klare aftaler og forventninger overfor hinanden – og pludselig kan der opstå en tvivl om hvilke forventninger man har til hinanden, det kan skabe en usikkerhed, og dermed kan der let opstå konflikter og frustrationer i rytterens hjerne - og vupti så drøner det lige ned i ponyen/hesten. Det kan være svært at få taget ”hul på emnet”, men det vil være rigtig godt for alle parter.


Lav klare aftaler med din træner, forældre eller hjælper

Se jer som et team, som vil gøre det bedste for at I alle kan få de bedste oplevelser. Når man har klare aftaler, ved alle hvordan de kan hjælpe rytteren til at præstere på den bedste måde og få de bedste oplevelser. Lav en god plan, og hold dig til den planlagte plan Til stævnerne kan vores hjerne let begynde at drille os lidt, og den kan lige pludselig komme lidt i tvivl om det vi plejer at gøre, eller har aftalt, nu også er godt nok - og så kan hjernen let begynde at finde på:

 • At det vil være bedre at gøre noget andet end det vi plejer eller har aftalt, som f.eks:

Under opvarmningen: F.eks. hvis man se andre gøre noget, som man tænker ”det burde” jeg måske også gøre.

I slusen: F.eks. hvis man ikke har øvet sig på at skabe koncentration på det man skal i gang med, og derved kommer til at se lidt for meget på hvad de andre gør inde på banen – og derved glemmer at skabe fokus på sig selv og vejrtrækningen.

På banen: F.eks. at man pludselig kommer i tvivl om det som træneren har sagt, eller den plan man selv har lavet, er det rigtige – dermed bliver hjernen udsat for en stor stres-faktor, og så er det er meget let at lave fejl.


Hvis man ikke holder sig til planen,så har man ikke mulighed for at vide, eller evaluere på,om det var en god plan –og derved skaber man ikke en brugbar viden,til næste ridning eller næste stævne.


Opvarmningen

Forbered dig på, hvis din opvarmning ikke lige går som du har planlagt og håbet, enten pga. af dig selv, eller din pony/hest, eller pga. af de andre ryttere på opvarmningen – så koncentrere dig om at det er ok, og at I er klar til opgaven (at vise hvad I kan) – brug alt din viden på hvad du og ponyen/hesten kan, og så koncentrere dig om det - I er jo ikke blevet dårligere siden sidste træning eller ridning.


Vi er desværre ofte lidt styret af hvad andre tænker om os

Skab koncentration på dig selv og den opgave som du har foran dig (at vise hvad du og ponyen/hesten kan). Brug alt din viden som du har opbygget fra træning og stævner samt en realistisk målsætning, så du ved at du kan det du har planlagt.Tænk ikke på hvad andre tænker om dig og dine resultater - men koncentrere dig om hvad du kan gøre for at præstere på den bedste måde og dygtiggøre dig, så du kan nå mange flere af dine mål.


Skab koncentration

Drop de sociale medier allerede når du køre hjemmefra og til du har redet din sidste ridning om dagen. Send f.eks. en besked til dine venner om at du skal til stævne og derfor ikke er online før efter din sidste ridning.

De sociale medier påvirker hjernen meget mere end de fleste tror – og derved vil det kunne skabe uro i koncentrationen.


Øv dig hjemmefra

Det du gør derhjemme til træningerne – skal du kan føre direkte over til stævnerne. Træning er at øve sig på det man skal gøre til stævnerne. Det skaber ro i hovedet og tryghed – således at der er overskud til at skabe koncentration og fokus på opgaven (ridningen)


Husk - Glæd dig altid til at vise hvad du og ponyen/hesten kan


Jeg skriver meget mere om optimerende muligheder i de kommende indlæg. Indtil da kan du bl.a. læse mere her på siden.


Rigtig god fornøjelse med dit udbytte af dine stævner

Med sportslig hilsen

Lars mars


2. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (25/6-19)

OPTIMERING AF RYTTEREN - Tænk på helheden


I en rytters ofte travle hverdag kan der meget let gå gode udviklingsmuligheder tabt. Her tænker jeg ikke på ridningen, for det bliver der selvfølgelig afsat tid til – men jeg tænker på alt det udover selve ridningen, som kan hjælpe og understøtte rytteren til dygtiggørelse, læring og udvikling.


Det er meget let at komme ind i en rytme hvor det ene bare overtager det andet, med praktiske gøremål og ridninger, fra man stå op til man går i seng. Dagen kan let føles som ”ren overlevelse” - og succesen er, at få enderne til at hænge sammen. Det er bare ikke hensigtsmæssigt hvis man gerne vil dygtiggøre sig, eller finde løsningen på en opstået udfordring.


Hvis man ønsker at få det optimale ud af sin ridning - er det en rigtig god ide at være opmærksom på, hvad man gør, for at få det optimale ud af sin ridning – og om det stemmer overnes med sine behov og mål.


De fleste køre meget på rutiner, vaner og holdninger – hvis man ikke er visionær og ”tør” at afprøve noget nyt, fordi at det muligvis kan gå udover resultaterne i en periode - kan det være hæmmende for udviklingen.


Vores valg – bevidste eller ubevidste tilvalg og fravalg –har stor betydning for vores udbytte.


Der er rigtig mange områder der kan have indflydelse på udbytte af ridetræningen, stævner og hverdagen – hvis man ikke er opmærksom, eller har overskuddet, kan det desværre være svært at skabe overblikket - og derved bliver det noget af en udfordring at finde de områder der kan hjælpe til udvikling - eller at finde løsningen på en opstået udfordringer. Og man vil typisk fortsætte på samme måde som tidligere.


Skab tid til at ”skanne” krop og hjerne

Vi kan få store fordele ved jævnligt at gennemgå vores krop og hjerne, for at få skabt os et overblik over om vi gør nok for at nå vores mål. Dygtiggørelse, læring og udvikling ligger nødvendigvis ikke i mere ridning, men måske i at føle og være opmærksom på om kroppens og hjernens kompetencer følger med rideudviklingen, rideniveauet, eller de ønskede mål.


Rytteren kan være nok så god – men f.eks. hvis det mentale halter lidt, eller kroppen ikke er stærk nok (eller har en ubalance), eller hvis vi ikke får nok energi via kost og væske – kan der let opstå uventede udfordringer når der kræves allermest og de ekstra procenter af rytteren.


Hjernen

Vores hjerne er desværre sådan indstillet at når den bliver presset, vil den automatisk søge på den viden og de kompetencer vi har - og hvis den kan finde ”små mangler”, eller begrundelse for lidt usikkerhed, så vil den straks synliggøre dem, og det vil straks påvirker vores koncentration i de pressede situationer.


Derfor er det vigtigt at have skabt gode fundamenter, som kan hjælpe os til at skabe tryghed, så vi derved bedre kan holde, eller genskabe koncentrationen på den opgave som vi skal / eller er i gang med.


Jeg vil gerne være med til at skabe forståelse for, at vores handlinger og prioriteringer typisk hænger sammen med det udbytte vi får. Rytteren kan træne og træne på ponyen/hesten, men hvis der ikke er ”balance” i rytterens udvikling på ponyen/hesten og rytterens mentale, fysiske og basale kompetencer, kan der meget let opstå konflikter i udviklingen, og det kan være let at miste troen på sig selv, eller på ponyen/hesten.


Prøv at gennemgå din hverdag ud fra nedenstående områder.

Prøv at danne dig et overblik over om der er områder som du ikke lige tænker på, eller har lagt den store betydning i:

 • Det mentale område: Kan bl.a. hjælpe dig til at skabe koncentration, viden og rationel tænkning.
 • Det fysiske område: Kan bl.a. hjælpe dig til endnu bedre at håndtere alle detaljer under ridningen, samt nedsætte risikoen for at du kompenser under ridening.
 • Opvarmning inden ridning: Hjælper både krop og hjerne til en god start på ridningen, og er til stor fordel for din pony/hest
 • Udstrækning og Smidighed: Hjælper din krop til bl.a. at du bedre kan følge hestens bevægelser, og udføre opgaver til både højre og venstre side, også til stor fordel for hesten og ridningen.
 • Kondition: Hjælper dig bl.a. til et bedre overblik og udholdenhed til at tage de rigtige beslutninger.
 • Kost - Væske: Hjælper dig til at skabe optimal energi til både krop og hjerne, samt til overblik og koncentration.
 • Søvn – Hvile: Hjælper bl.a. på samme måde som kosten.
 • Optimering inden og under stævner: Skaber muligheden for at være nogle procenter mere ”skarp” til ridningen under et stævne.
 • Vejrtrækning, til ridningen, og til det mentale-område: Hjælper dig bl.a. til en optimal koncentration, at skabe ”ro på”, at skabe overblik, og at kan ride optimalt.
 • Planlægning og prioriteringer: Hjælper dig bl.a. til at skabe et overblik samt viden. Hvad ønsker du at opnå med dine planer og prioriteringer ?
 • Målsætning og afstemning af forventninger: Skal skabes ud fra viden, og ikke ud fra følelser. Er afgørende for både trivsel, og ”ro på” i hovedet.
 • Forældres rolle: Der kan ofte optimeres ved at gennemgå jeres vaner, kommunikation og handlingsmønstre.
 • Trænerens rolle: Se træneren som en hjælper, og ikke en som du skal præstere overfor. Se jer som et team.
 • Evaluering: Hjælper dig bl.a. til viden og læring samt giver mulighed for dygtiggørelse og udvikling. Man ligger ikke nok værdi i at nørde ned i detaljer.
 • Motivation vs. Selvdisciplin: Hvad er forskellen ? Motivation er styret af følelser – selvdisciplin er styret af vores vilje til bl.a. at nå et bestemt mål.
 • Legen: Vi glemmer desværre at lege i hverdagen og til træningerne. Når vi er blevet dygtigere eller ældre, så er der ikke tid til ”det pjat” mere – men rent faktisk så kan legen være med til at skabe ny viden, nye kompetencer og glæde ved at have det sjovt.

Hvert enkelt emne kan være med til at skabe ny viden og nye kompetencer til både udvikling og til håndtering af eventuelle udfordringer. Hvis du kan se ideen i at implementere et eller flere af ovenstående områder i din hverdag, er det en rigtig god ide, at du ikke skaber fokus på for mange områder på en gang - men at du stille og roligt prøver dig frem.


Accepterer at det kan tage noget tid inden der er skabt en ny vane.


Alt for mange ryttere og trænere tænker kun på målet/resultatet i forhold til at nyde og glæde sig over processen frem mod målet. Dette kan give en stor risiko for at der opstår præstationsangst, trivsel og at glæden ved træningerne stille og roligt forsvinder. Det er vigtigt at give sig tid til at nørde og huske på de helt små detaljer, at have fokus på helheden, og tør at ”prøve noget af”.


Optimering af rytteren

Derfor har jeg skabt konceptet ”Optimering af Rytteren” - der handler om at skabe fokus på helheden, detaljerne og alt hvad der kan hjælpe både krop og hjerne til at præstere på den bedste måde, ud fra rytterens og ponyen/hestens niveau.


Du kan læse meget mere om optimerings-muligheder her på siden


Rigtig god fornøjelse med din optimering

Med sportslig hilsen

Lars mars


1. BLOGINDLÆG - Ridehesten.com (18/6-19)

OPTIMERING AF RYTTEREN - Hvem er jeg


Læs med her og hør lidt om hvem jeg er og hvorfor jeg er blevet blogger på Ridehesten. Mit koncept hedder optimering af rytteren og jeg håber I kan få glæde af de tips og tricks jeg giver her.


Velkommen til mit første blogindlæg her på Ridehesten Mit mål er at give ryttere, trænere, forældre og hjælpere, små bidder af områder der kan være udviklende og optimerende for rytteren og ridningen. Dette vil i flere tilfælde også være til fordel ponyen/hesten. Men i dette indlæg kan du lige læse lidt om mig.


Søgen på udvikling

Gennem hele mit liv har jeg været fascineret af hvordan jeg kunne udvikle mig, både på det sportslige plan, men også på det som jeg gennem tiderne har valgt at arbejde med. Jeg har aldrig været bange for at prøve noget af, for at finde ud af om det vil fungere og kunne give nogle fordele for præstationen.


Min barndom har altid været fyldt af søgen på udvikling – dengang tænkte jeg nok ikke over det som jeg gør i dag – dengang var det nok bare noget jeg gjorde fordi jeg syntes at det var sjovt, men nok alligevel med en form for alvor, fordi jeg gjorde det for at blive bedre, og gøre noget som de andre nok ikke gjorde.


Små-opfindelser til at jeg kunne blive bedre.

Eksempel 1: En af mine første opfindelser var nok da jeg som ca. 12 årig lille målmand i fodbold, ville udvikle min spring-styrke ved selvtræning: Jeg syede en rygsæk om så den kunne sidde helt fast til kroppen uden at bevæge sig, fyldte den med sand så den blev tung. Ideen var at når jeg hoppede med mere vægt på kroppen så ville min styrke jo blive trænet, så det vil kunne gøre mig bedre når jeg så ikke havde rygsækken på. I dag er der udviklet vægtveste til samme eller andre formål.

Eksempel 2: Da jeg startede til badminton, tænkte jeg at det måske ville være en fordel hvis jeg spillede med en lidt tungere ketcher til nogle træninger, så ville jeg måske kunne træne min styrke og udholdenhed i arm og skulder, så jeg bedre kunne holde til de længere kampe og ikke blive så udmattet i armen som min modstander. Jeg monterede nogle små ”bly-klumper” på ketcher-hovedet, som jeg havde fra min kasse med fiskegrej.


Det er blevet til mange både sjove og brugbare, men også ”knap så gode” små-opfindelser og optimeringer gennem mit lange sportsliv med mange forskellige sportsgrene. Det har givet mig, og giver en rigtig god viden om at det både er sjovt og vigtigt at tør prøve noget af, i stedet for bare at gøre det samme som alle de andre – for sæt nu at vi både kunne have det sjovt, med at afprøve noget nyt eller gøre noget på en anden måde, og at det samtidig kunne være udviklende for os.


Planlægning

Jeg har også altid været glad for at lave planer, planer for hvad jeg gerne vil nå - planer og løsninger for hvordan jeg kan nå det - planer for hvad jeg så gerne vil efterfølgende. I dag vil det jo betegnes som hovedmål, delmål og processen for at nå det. Men de tanker tænkte jeg ikke på den gang, da gjorde jeg det bare fordi jeg syntes at det var sjovt – og selv om at jeg i dag kan sætte ord på de forskellige områder, så er det stadig sjovt at forberede mig, og finde vejen til et ønsket mål.


Trivsel

I en tidlig alder, fandt jeg også ud af hvad det kan betyde at have det godt med sin sport, træneren og de mennesker man er sammen med. Jeg spillede fodbold i en klub hvor der var stor fokus på resultater (det havde jeg nu også selv), efter en sæson hvor jeg ikke rigtig følte at jeg udviklede mig besluttede jeg mig for at skifte til nabo-klubben, hvor nogle af mine venner spillede – her husker jeg at jeg oplevede jeg en helt anden stemning både fra trænerne og de andre spillere. Og wupti så begyndte jeg at udvikle mig igen. Jeg flyttede dog tilbage til den første klub nogle år efter fordi deres ambitioner var større (som mine også var) men efter et år hvor jeg oplevede det sammen som første gang jeg var i den klub, flyttede jeg tilbage til der hvor jeg havde det sjovest, og kunne mærke at jeg udviklede mig. I dag ved jeg at trivsel betyder mega meget for at kunne glæde sig og udvikle sig, derfor er det vigtigt at være opmærksom på både udøveren og ”mennesket inde i udøveren”.


Viden og erfaringer

Gennem mit voksen liv har jeg være fascineret af at afprøve mig i ekstremerne Det hele startede med at jeg ville prøve at gennemføre en ironman, det blev til en del inden jeg følte at jeg havde lyst til at tage et skridt mere ud i at presse kroppen. Det blev til 100 km. Løb - 3 dages-løb - til det blev en del løb i kategorien ”verdens hårdeste løb” 6-8 dages løb med egen oppakning og mad - bjergbestignings ture, som desværre blev mere udfordrende pga. vejret og forholdene end der var planlagt.


Udfordringer

Jeg har flere gange stået i udfordringer og problemer, hvor jeg har været tæt på at miste ”troen på mig selv og mine evner”, jeg har også dummet mig ved ikke at spise eller drikke nok, så energien og koncentrationen var på et minimum. Men via mine erfaringer og med den viden jeg har skabt gennem processerne frem mod et mål, har jeg altid kunnet formå at få genskabt koncentrationen og derved overblikket, så jeg kunne tænke rationelt, og derved kunne klare mig i de kritiske situationer.


Når jeg ser tilbage fra mine barnsben og til nu, så har jeg fået skabt fantastiske erfaringer og robuste fundamenter som giver mig gode muligheder til at hjælpe andre sportsfolk. Den viden kan man ikke læse sig til.


Uanset hvilken sport man dyrker, så er det de samme parametre der gør sig gældende for,

at få det bedst udbytte og de bedste oplevelser.


I næste blogindlæg skriver jeg mere om tankerne bag mit koncept ”Optimering af Rytteren”.


Med sportslig hilsen

Lars mars


BLOG - Ridehesten.com

OPTIMERING AF RYTTEREN - Lars mars ”Træning og coaching”


Jeg er fascineret af hvad vi kan nå med den rette indstilling, målsætning og planlægning. Jeg har arbejdet med sportsfolk i mange år, og sammen med mine egne erfaringer, har jeg let ved at hjælpe og vejlede sportsudøvere uanset om det er med de mentale-, fysiske- eller optimerende områder.


Jeg har skabt konceptet ”optimering af Rytteren” der har fokus på hele rytteren og ”mennesket inde i rytteren”. Jeg mener ikke at mental træning kan stå alene, derfor hjælper jeg også rytteren med at skabe viden om områder der kan være optimerende og understøttende for rytterens udvikling eller håndtering af udfordringer.


Jeg inddrager meget gerne forældre, trænere og hjælpere – således at vi arbejder som et team frem mod endnu flere gode oplevelser.


Siden juni 2017 har jeg skrevet artikler til Ridehesten – nu skriver jeg om mine forslag til optimering af rytteren her på bloggen. (start juni 2019)


Du er meget velkommen til at skrive til mig med åbne spørgsmål,

og med forslag til optimerende emner for rytteren.


Du kan læse meget mere om optimerings muligheder her på min hjemmeside


Med sportslig hilsen

Lars mars